Balancer (V2) (Arbitrum) امتیاز کلی

0/8
امتیاز 339 از 353 (Cryptocurrency Exchanges)
رتبه کلی بر اساس مجموع رتبه‌ها در چندین گروه محاسبه می‌شود.
رتبه وزن
محبوبیت
1/0
3
مقررات
0/0
1
نقدینگی
1/0
1
رتبه قیمت‌گذاری
رتبه‌بندی نشده
1
ویژگی‌ها
رتبه‌بندی نشده
1
پشتیبانی مشتریان
رتبه‌بندی نشده
1

Balancer (V2) (Arbitrum) مقررات / حفاظت از پول

به نظر می‌رسد این شرکت در حال حاضر تحت نظارت هیچ سازمان دولتی نیست.

Balancer (V2) (Arbitrum) ترافیک وب

وب‌سایت
app.balancer.fi
بازدیدهای ماهانه ارگانیک زیر 50,000
رتبه ترافیک ارگانیک -
بازدیدهای پرداختی ماهانه -
مجموع بازدیدهای ماهانه زیر 50,000
نرخ پرش -
صفحات در هر بازدید -
میانگین مدت نمایش -

Balancer (V2) (Arbitrum) نمایه

گروه‌ها Cryptocurrency Exchanges
گروه اصلی Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Arbitrum) رمزارهای مورد پشتیبانی (12)

رمزارزهای تکی مورد پشتیبانی در حال حاضر توسط Balancer (V2) (Arbitrum) گزارش نشده است.

Balancer (V2) (Arbitrum) محاسبه‌گر هزینه‌ها

سفارش‌های معلق .1% کارمزدهای سفارش‌ساز --
سفارشهای فوری .2% کارمزدهای سفارش‌بردار --
جاسازی < />