Ang aking link ng referral
Ayusin ang cash back |  Friedberg Direct
Unang Hakbang. Magbukas ng Friedberg Direct account
On step 4 of the application enter Clear Markets below "If referred by a referring agent".

Existing account holders - Open a new account through your 'MyFXCM' area and enter Clear Markets in "Referring Broker Designation", or open a new account using the button above.
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Ikatlong Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. Ikalawang Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.