Ayusin ang cash back |  FXOpen UK
Unang Hakbang. Magbukas ng FXOpen UK account
Existing account holders -Click the "Open an Account" button above to open a new account and enter 5000191 as the agent option.
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Step 3. Select the trading platform Step 2. Select the trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.