Friedberg Direct
Xếp Hạng của Fxverify
Xếp Hạng của Người Dùng
(1)
Các Mức Tiền Mặt Hoàn Lại
Các khoản giảm giá hoàn tiền mặt được trả theo mỗi giao dịch hoàn tất trừ khi có quy định khác. 1 Lô = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ bản được giao dịch.

  Commission Based Pricing Markup Pricing
Ngoại Hối20% Của Khoản Hoa Hồng Được Chi Trả0,7 Điểm theo tỷ lệ phần trăm
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  Commission Based Pricing
Ngoại Hối 20% Của Khoản Hoa Hồng Được Chi Trả
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  Markup Pricing
Ngoại Hối 0,7 Điểm theo tỷ lệ phần trăm
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
Khuyến mại
Hiện không có bất kỳ khuyến mại nào
Các nhà quản lý
Hồ Sơ
The relationship between Friedberg Direct and FXCM was formed with the purpose to allow Canadian Residents access to FXCM’s suite of products. Friedberg Direct is the Toronto based on-line Discount Brokerage division of Friedberg Mercantile Group Ltd., offering direct access to Non-US persons to Spot Foreign Currency, Currency Options and Commodity Futures Trading through dynamic on-line trading platforms. All accounts are opened by and held with Friedberg Direct, a division of Friedberg Mercantile Group Ltd. and member of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC). All accounts are covered by the Canadian Investor Protection Fund. Due to the licensing of FXCM’s software technology, Friedberg Direct has access to some of the most aggressive price providers. Friedberg Direct is proud to offer its clients FXCM’s suite of products as Friedberg Direct aims to provide clients with the best pricing available and to get all orders filled at the requested rate.
Tên Công Ty Friedberg Mercantile Group Ltd.
Năm Thành Lập 2012
Trụ sở chính Canada
Địa Điểm Văn Phòng Canada
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản CAD, USD
Tài khoản nguồn tiền của khách hàng Bank of America
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Anh
Các phương thức cấp tiền Bank Wire, Credit/Debit Card
Các Công Cụ Tài Chính Tương lai, Ngoại Hối
Hỗ trợ 24 giờ Không
Các Tài Khoản Riêng Biệt Không
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
Chấp Nhận Khách Hàng Người Mỹ Không
Chấp Nhận Khách Hàng Người Nhật Bản Không
Không có bản thử hết hạn Không
API Giao Dịch Vâng
Loại tài khoản

  Commission Based Pricing Markup Pricing
Hoa hồngNgoại Hối Lớn C$10.00 Mỗi Lô ; Khác C$14.00 Mỗi LôNo commssion
Mức đòn bẩy tối đa50:1
Chênh Lệch Đặc Trưng0,32,5
Nền Tảng Di ĐộngMT4 Mobile
Sàn giao dịchMT4, Trade Station (FXCM)
Loại Chênh LệchVariable Spread
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu50
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu0,01
Các Mốc Dừng Kế TiếpVâng
Cho Phép Sàng Lọc ThôVâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối XứngVâng
Các Tài Khoản của Người Hồi GiáoVâng
  Commission Based Pricing
Hoa hồng Ngoại Hối Lớn C$10.00 Mỗi Lô ; Khác C$14.00 Mỗi Lô
Mức đòn bẩy tối đa 50:1
Chênh Lệch Đặc Trưng 0,3
Sàn giao dịch MT4Trade Station (FXCM)
Nền tảng di động MT4 Mobile
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 50
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Vâng
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
  Markup Pricing
Hoa hồng No commssion
Mức đòn bẩy tối đa 50:1
Chênh Lệch Đặc Trưng 2,5
Sàn giao dịch MT4Trade Station (FXCM)
Nền tảng di động MT4 Mobile
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 50
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Vâng
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia trong cả 4 hạng mục
Vật giá
4 / 5
Quy định
3 / 5
Độ phổ biến
3 / 5
Xếp hạng của người dùng
4 / 5
Nguồn: fxverify.com > friedberg