Liên kết giới thiệu của tôi
Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  FxOpen UK
Bước 1.Mở một tài khoản FxOpen UK
Existing account holders -Click the "Open an Account" button above to open a new account and enter 5000191 as the agent option.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.