Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  OctaFX
Bước 1. Mở tài khoản OctaFX
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập số tài khoản của bạn Bước 2. Nhập số tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.