CFTC môi giới ngoại hối | NFA Forex Brokers

Trong trang này, bạn sẽ tìm thấy 3 nhà môi giới ngoại hối CFTC tốt nhất trong 2022, để giao dịch trực tuyến, được sắp xếp theo xếp hạng của người dùng. Các nhà môi giới ngoại hối NFA được quản lý với xếp hạng định giá, số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở tài khoản và các phương thức cấp vốn có sẵn. Kiểm tra tính khả dụng của các tài khoản Hồi giáo (không tính phí qua đêm), tiền tệ ký quỹ của tài khoản giao dịch, mô hình thực hiện (ECN, MM, v.v.) và các loại tài sản có sẵn của mỗi nhà môi giới.
nhà môi giới Đánh giá tổng thể Đánh giá khách hàng thực tế Xếp hạng về giá Khoản đặt cọc tối thiểu Các phương thức cấp tiền Tài khoản Hồi Giáo (miễn phí qua đêm) Loại tiền của tài khoản Mô hình khớp lệnh Các nhóm tài sản ae672db4-3f8d-466b-861b-5a7edcd692fa
IG (ig.com)
4,7 Tuyệt vời
(4)
4,5 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
250
Bank Wire ACH Debit Card
USD
MM
Ngoại Hối
649ba79b-ee76-42eb-9df8-ada6fc9af320
Oanda
4,3 Tốt
(8)
4,1 Tốt
4,0 Tốt
0
Bank Wire Check ACH Debit Card
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +3 More
MM
Ngoại Hối
215bbc4f-9231-4b4b-b9f7-47692b310c01
Forex.com
4,2 Tốt
(5)
4,0 Tốt
2,5 Trung bình
100
Bank Wire Check
USD
MM
Ngoại Hối
36327961-fd44-4c04-a690-f63db07b235b
HTML Comment Box is loading comments...