Uniswap (V3) Đánh giá tổng thể

3,1
Được xếp hạng 74 trên 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá Trọng số
Độ phổ biến
4,8
3
Quy định
0,0
1
Thanh khoản
1,0
1
Xếp hạng về giá
Chưa được đánh giá
1
Tính năng
Chưa được đánh giá
1
Hỗ trợ Khách hàng
Chưa được đánh giá
1

Uniswap (V3) Quy định / Bảo vệ tiền

Công ty này dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào tại thời điểm này.

Uniswap (V3) Lưu lượng truy cập web

Website
app.uniswap.org
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên 4.814.396 (100%)
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên 25 trên 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí 2.054 (0%)
Tổng số lượt truy cập hàng tháng 4.816.450
Tỷ lệ thoát trang 46%
Các trang mỗi truy cập 4,22
Thời lượng truy cập trung bình 00:05:23.2860000

Uniswap (V3) Hồ Sơ

Hạng mục Cryptocurrency Exchanges
Hạng mục Chính Cryptocurrency Exchanges
Năm Thành Lập 2021
Các phương thức cấp tiền Crypto wallets
Mức đòn bẩy tối đa 1 : 1
Các Công Cụ Tài Chính Tiền điện tử
Chấp Nhận Khách Hàng Người Canada
Chấp Nhận Khách Hàng Người Nhật Bản
Chấp Nhận Khách Hàng Người Mỹ
API Giao Dịch
Bảo vệ tài khoản âm
Giao dịch xã hội
Bảo hiểm ký quỹ bắt buộc

Uniswap (V3) Các Đồng tiền Được hỗ trợ (536)

Các đồng tiền riêng lẻ được hỗ trợ hiện không được Uniswap (V3) báo cáo.

Uniswap (V3) Các loại phí

0,30% - Phí Người khớp lệnh
0,30% - Phí Người tạo ra lệnh

Visit link to see detailed info about Uniswap (V3) fees: Các loại phí

Uniswap (V3) Trình tính toán Phí

Các lệnh đang chờ xử lý .1% Phí người tạo ra lệnh --
Lệnh Tức thì .2% Phí người khớp lệnh --
Nhúng < />