Зареждане...
Вмъкни
 </>
Икономически календар. \ T
Дата
Дата
Оставащо време
Събитие
Въздействие
Действителен Прогноза Предишни
Действителен Прогноза Предишни

Използвайте нашия Форекс Икономически Kалендар, за да се сигурни, че ще научавате за важните предстоящи икономически събития, които могат да повлияят на волатилността на пазара.

Правителствата и различните сектори по света постоянно измерват и отчитат икономическия растеж и данни, а надеждният икономически календар е един от най-добрите инструменти на трейдъра.

Волатилността, създадена от валутна двойка като EUR/USD след оповестяване на ключови данни за заетостта като нефермерски ведомости в САЩ, може да създаде големи движения и ценови пропуски. Ако цените например имат пропуски от 50 пипса, това означава, че в този диапазон от 50 пипса няма ликвидност и за момента не можете да излезете от сделка или да направите нова такава.

Отварянето на позиции по време на големи икономически или геополитически новини може да бъде рисковано. В рамките на секунди може да възникне голяма волатилност след подобни новини.

Преди публикуването на икономически данни, анализаторите се опитват да прогнозират резултатите и се формира консенсусна оценка. Ако данните са много важни и отчетената стойност е значително по-различна от предвижданията, може да настъпи голяма волатилност.

Научете как да използвате Форекс Икономически Kалендар

В началото на всяка седмица не забравяйте да проверите икономическия календар за предстоящи събития с голямо и средно въздействие, като използвате иконата за въздействие до името на събитието. При събитията с голямо въздействие иконата е червена, докато при тези със средно е оранжева.

Стойността „Въздействие“ върху календара представлява потенциалът на този отчет да окаже влияние на пазара. Ако данните, публикувани в икономически отчет, се различават значително от прогнозите или от очакванията, то тогава въздействието може да бъде реализирано. В противен случай, ако данните са в съответствие с очакванията, отчетът може да има малко или никакво въздействие.

Обикновено трейдърите проверяват предстоящите икономически събития в календара по 2 причини. Първата е за да избягват отварянето на позиции по време на потенциално висока волатилност. Втората е за да използват тази волатилност, търсейки добри входни и изходни точки при нови или съществуващи сделки.

На повечето форекс икономически календари ще видите важните стойности, посочени по-долу.

Стойност за предходен месец - Показва резултатите от предходния месец, които могат да се променят, защото понякога се прави корекция на предходен месец. Тази изненада може да причини волатилност.

Прогнозна или консенсусна стойност - Показва прогнозата въз основа на консенсус от икономически анализатори.

Действителна стойност - Показва действителната стойност на отчета и може да причини волатилност ако се различава значително от прогнозата.

Въздействие - Степен на потенциалното въздействие на отчет се обозначава с цветна икона до името на събитието. Червеното означава силно въздействие, а оранжевото означава средно силно въздействие.