Сравнителна таблица на най-добрите такси за търговия на борси за криптовалута, с общ рейтинг и подредени по най-ниската до най-високата недисконтирана такса на Тейкър (пазарни поръчки). Вижте общия рейтинг и разпоредбите, ако има такива, за да видите с коя борса е по-безопасно да търгувате. Сравнете самоотчетения 24-часов обем на търговия, таксите за вземане (пазарни поръчки) и такси за създаване (лимитирани поръчки), за да разберете коя може да ви помогне да спестите от разходите си за търговия.

Открийте броя на криптовалутите, поддържани от всяка борса, броя на наличните двойки за търговия и класовете активи, предлагани за търговия от всяка борса, включително криптовалути, фючърси, NFT и залагане на монети (работи като депозитна сметка, което ви позволява да печелите лихва върху вашите баланс на криптовалута).