Регистрация

За всеки кандидат се изисква валиден мобилен номер, който приема обаждания. 2 записа на IP адрес са разрешени за различни участници от едно и също местоположение.

Спецификации на конкурса

Начално салдо: 5 000 $

Максимален ливъридж: 100:1

Трейдинг сървър: VantageInternational-Demo

Търговията с EA е позволена

Максимално усвояване на капитала: 50,00%

Сметките с повече от 50,00% пиково усвояване на собствения капитал са дисквалифицирани.

Максимална търговия: 60

Само първите ви 60 отговарящи на условията сделки ще бъдат включени в изчислението на ефективността ви.

Ще дисквалифицираме всеки, който се състезава нечестно: като цяло всяка търговска активност, която не би могла да печели в реални условия. Например отваряне на множество сметки и търговия с подобни позиции на физическо лице или група.

Допълнителни условия