Συνδεθείτε για πρόσβαση στον σύνδεσμο σύστασης και σε πόρους παρακολούθησης
Πώς λειτουργεί
Συστήστε μας σε πελάτες μέσω του μοναδικού συνδέσμου σύστασης και κερδίστε χρήματα επί των συναλλαγών τους και επί των συναλλαγών των δικών τους συστημένων πελατών όσο ο λογαριασμός τους παραμένει ενεργός!
Πόσο πληρώνομαι;
  • Το 15% των κερδών από επιστροφή χρημάτων στους πελάτες που συστήνετε.
  • Το 2% των κερδών από επιστροφή χρημάτων από τους συστημένους πελάτες των πελατών που συστήνετε.
  • Το 0,5% των κερδών από επιστροφή χρημάτων σε πελάτες επιπέδου 3.
* Σύμφωνα με τον βασικό μας συντελεστή επιστροφής χρημάτων