Διαθέσιμοι Τύποι Εντολών Συναλλαγών σε Forex

Οι Ελεύθερες Εντολές (Market Ordersείναι εντολές αγοράς ή πώλησης στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη τιμή. Οι ελεύθερες είναι γρήγορες. Ωστόσο, η επόμενη διαθέσιμη τιμή θα μπορούσε να είναι αρκετά διαφορετική από την τρέχουσα τιμή που βλέπει ένας έμπορος, ειδικά κατά τη διάρκεια των ασταθών περιόδων. Αυτό είναι γνωστό ως ολίσθηση (slippage). Η τοποθέτηση ελεύθερων εντολών κατά τη μεταβλητότητα ή τη ρευστότητα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή ολίσθηση.

Οι Εντολές Ορίου (Limit Orders) είναι εντολές αγοράς ή πώλησης που περιορίζονται σε μια καθορισμένη ή καλύτερη τιμή. Σε αντίθεση με τις ελεύθερες εντολές προσφέρουν πλήρη έλεγχο της τιμής εκτέλεσης. Φυσικά, εάν η τιμή της εντολής δεν είναι διαθέσιμη κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, η εντολή δεν εκτελείται. 

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι των εκκρεμών παραγγελιών

Οι εκκρεμείς εντολές θα εκτελεστούν στο μέλλον όταν η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Μπορούν να οριστούν με ημερομηνία λήξης ή να ισχύουν μέχρι να ακυρωθούν (GTC). Ορισμένες εκτελούνται ως εντολές ορίου και μερικές ως ελεύθερες εντολές ανάλογα με τον τύπο.

Το Take Profit είναι μια εκκρεμούσα εντολή ορίου για το κλείσιμο μιας συναλλαγής όταν μια κερδοφόρα συναλλαγή φτάσει σε μια καθορισμένη τιμή.

Το Trailing Stop είναι μια εκκρεμής εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής ορισμένου αριθμού pips μακριά από την υψηλότερη τιμή.

Το Stop Loss είναι μια εκκρεμής ελεύθερη εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής στην επόμενη διαθέσιμη τιμή μόλις μια συναλλαγή που χάνει φτάσει μια καθορισμένη τιμή.

Το Buy Stop είναι μια εκκρεμής ελεύθερη εντολή που τοποθετείται πάνω από την τρέχουσα τιμή για αγορά όταν η τιμή αυξηθεί πάνω από αυτήν.

Το Sell Stop είναι μια εκκρεμής ελεύθερη εντολή που τοποθετείται κάτω από την τρέχουσα τιμή για πώληση μόλις η τιμή πέσει κάτω από αυτήν.

Το Buy Limit είναι μια εκκρεμούσα εντολή ορίου που τοποθετείται κάτω από την τρέχουσα τιμή για αγορά όταν η τιμή μειωθεί σε αυτή.

Το Sell ​​Limit είναι μια εκκρεμούσα εντολή ορίου που τοποθετείται πάνω από την τρέχουσα τιμή για πώληση όταν η τιμή αυξηθεί σε αυτή.

Οι εντολές Stop-Limit λειτουργούν όπως οι εντολές stop που περιγράφονται μόνο που εκτελούνται ως εντολές ορίου.