Τι είναι η Τεχνική Ανάλυση

Η Τεχνική Ανάλυση είναι η μελέτη της τιμής για να προσδιοριστεί εάν θα αγοράσει ή πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο και σε ποια τιμή.

Εκτελείται κατ' ευθείαν στο διάγραμμα τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου, με τη βοήθεια τεχνικών δεικτών όπως το RSI ή το MACD, ή με άλλα εργαλεία όπως υποστήριξη/αντίσταση, αναδρομές Fibonacci ή με συνδυασμούς.

Οι επιτυχημένοι έμποροι μαρτυρούν ότι «η τάση είναι ο φίλος σας» και «μην προσπαθείτε να οδηγήσετε ένα άλογο στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πηγαίνει». Θα έχετε καλύτερη επιτυχία στο εμπόριο με τη μακροπρόθεσμη τάση και θα μείνετε μακριά από αγορές χωρίς σαφή τάση.

Όταν ένας αναλυτής εντοπίζει μια τάση, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσει να προσδιορίσει πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει αυτή η τάση ή πότε μπορεί να εξαντληθεί για να εκτιμήσει εάν αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία συναλλαγής. Η ιδέα είναι να αγοράσετε στη χαμηλότερη τιμή σε μια ανοδική τάση και να πουλήσετε στην υψηλότερη τιμή, ή αντίστροφα σε μια πτωτική τάση.

Οι τάσεις αποτελούνται από παλμούς και αντεπιστροφές σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ που ονομάζονται επίσης επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Το επίπεδο υποστήριξης είναι η τιμή όπου οι έμποροι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ένα περιουσιακό στοιχείο, ενώ το επίπεδο αντίστασης είναι η τιμή, είναι πρόθυμοι να πουλήσουν. Τα παλαιότερα επίπεδα είναι πιο ισχυρά από τα νεότερα και όταν παραβιαστεί ένα επίπεδο, μπορεί να αντιστραφεί έτσι ώστε ένα παλιό επίπεδο υποστήριξης να γίνει ένα νέο επίπεδο αντίστασης και το αντίστροφο.

Υποστήριξη, Αντίσταση

Τι είναι η Ανάλυση Πολλαπλών Χρονικών Πλαισίων

Η τεχνική ανάλυση πρέπει πάντα να προβάλλεται από πολλαπλά χρονικά πλαίσια, από ένα μηνιαίο γράφημα (όπου κάθε κηροπήγιο αντιπροσωπεύει ένα μήνα) έως 1 ώρα. Τα υψηλότερα γραφήματα χρονοδιαγράμματος όπως τα εβδομαδιαία και τα μηνιαία, μπορούν να επιβεβαιώσουν μια σημαντική τάση, ενώ τα χαμηλότερα γραφήματα χρονικού πλαισίου όπως τα καθημερινά και τα 4ωρα μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της καλύτερης ευκαιρίας εισόδου.