Phân tích Kỹ thuật là gì

Phân tích Kỹ thuật là nghiên cứu về hành vi của giá để xác định xem nên mua hay bán một tài sản và mua hay bán tại mức giá nào.

Phân tích được thực hiện trực tiếp trên biểu đồ giá của tài sản, với sự hỗ trợ của các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD hoặc với các công cụ khác như hỗ trợ/kháng cự, hồi quy Fibonacci hoặc kết hợp.

Các nhà giao dịch thành công chứng minh rằng “xu hướng là bạn của bạn” và “đừng cố cưỡi ngựa theo chiều ngược hướng đi của nó”. Bạn sẽ giao dịch thành công hơn với xu hướng dài hạn và tránh xa các thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Khi một nhà phân tích xác định một xu hướng, bước tiếp theo là cố gắng xác định xem xu hướng đó có thể đi bao xa hoặc khi nào xu hướng đó có thể bị hết để đánh giá xem liệu xu hướng có đại diện cho một cơ hội giao dịch hay không. Ý tưởng là trong xu hướng lên giá thì mua ở mức giá thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất hoặc ngược lại trong xu hướng xuống giá.

Các xu hướng được tạo thành từ nhịp điệu và các mức thoái lui theo hình zig-zag, còn được gọi là các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức hỗ trợ là mức giá mà các nhà giao dịch sẵn sàng mua một tài sản, trong khi mức kháng cự là giá mà họ sẵn sàng bán. Các mức cũ hơn mạnh hơn các mức mới và một khi một mức bị phá vỡ, nó có thể đảo ngược để mức hỗ trợ cũ trở thành mức kháng cự mới và ngược lại.

Hỗ trợ, Kháng cự

Phân tích Đa khung thời gian là gì

Phân tích kỹ thuật luôn phải được nhìn nhận từ nhiều khung thời gian, từ biểu đồ hàng tháng (trong đó mỗi hình nến đại diện cho một tháng) cho đến biểu đồ 1 giờ. Biểu đồ khung thời gian cao hơn như hàng tuần và hàng tháng có thể xác nhận một xu hướng chính trong khi biểu đồ khung thời gian thấp hơn như hàng ngày và 4 giờ có thể giúp xác định cơ hội vào lệnh tốt nhất.