Thời điểm nào trong Ngày là Tốt nhất cho Giao dịch Forex

Thị trường ngoại hối toàn cầu 24 giờ gần như có thể được nhóm thành 4 phiên giao dịch, tương ứng với số giờ mà các trung tâm tài chính lớn tiến hành kinh doanh và báo cáo về dữ liệu kinh tế.

  • Bắc Mỹ - New York, Hoa Kỳ
  • Châu Á - Tokyo, Nhật Bản
  • Châu Á - Thái Bình Dương - Sydney, Úc
  • Châu Âu - London, Vương quốc Anh

Trong những khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao nhất, giá biến động nhanh có nhiều khả năng tạo cơ hội hơn, trong khi spread cũng ở mức thấp nhất.

Khoảng thời gian giao dịch sôi động nhất thường là 4 giờ trùng nhau giữa London và New York trong khoảng từ 8:00 - 12:00 theo giờ New York, thường được coi là thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối. Sydney và Tokyo cũng trùng nhau giữa 24:00-6:00 GMT.