Đang tải...
Nhúng
 </>
Lịch kinh tế Popout.
Ngày
Thời gian
Thời gian còn lại
Biến cố
Va chạm
Thật sự Dự báo Trước
Thật sự Dự báo Trước

Sử dụng lịch kinh tế ngoại hối của chúng tôi để đảm bảo bạn luôn nhận thức được các sự kiện kinh tế quan trọng sắp tới có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường.

Chính phủ và các khu vực khác trên thế giới liên tục đo lường và báo cáo về tăng trưởng kinh tế và dữ liệu. Và lịch kinh tế đáng tin cậy là một trong những công cụ hàng đầu của nhà giao dịch.

Sự biến động được tạo ra trên một cặp tiền tệ như EUR/USD sau khi dữ liệu việc làm quan trọng như bảng lương Phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố có thể tạo ra những dịch chuyển và sai biệt giá lớn. Ví dụ: nếu giá sai biệt 50 pip, tức là trong phạm vi 50 pip đó không có tính thanh khoản và bạn không thể chốt lệnh giao dịch hoặc vào lệnh giao dịch mới vào lúc này.

Mở giao dịch trong khi có các thông báo tin tức kinh tế hoặc địa chính trị lớn có thể mang lại rủi ro. Sự biến động cao có thể xảy ra chỉ trong vòng vài giây ngay sau các sự kiện tin tức như vậy.

Trước khi công bố dữ liệu kinh tế, các nhà phân tích cố gắng dự báo kết quả và một ước tính đồng thuận được hình thành. Nếu dữ liệu có vai trò rất quan trọng và giá trị được báo cáo khác đáng kể so với ước tính, thì sự biến động cao có thể sinh ra từ đó.

Tìm hiểu Cách Sử dụng Lịch Kinh Tế Ngoại Hối

Vào đầu mỗi tuần giao dịch, hãy nhớ kiểm tra lịch kinh tế để biết các sự kiện có tác động trung bình và cao sắp tới bằng cách sử dụng biểu tượng tác động bên cạnh tên sự kiện. Các sự kiện có tác động lớn sử dụng biểu tượng màu đỏ trong khi các sự kiện có tác động trung bình sử dụng biểu tượng màu cam.

Giá trị "Tác động" trên lịch thể hiện tiềm năng tác động đến thị trường của báo cáo đó. Nếu dữ liệu được công bố trong một báo cáo kinh tế khác đáng kể so với những gì đã được dự báo hoặc dự kiến thì có thể thấy rõ tác động. Mặt khác, nếu dữ liệu phù hợp với dự tính, báo cáo có thể có ít hoặc không có tác động.

Các nhà giao dịch thường kiểm tra các sự kiện kinh tế sắp tới trên lịch vì một trong 2 lý do. Trước tiên là để tránh mở giao dịch trong thời gian có khả năng biến động cao. Thứ hai là sử dụng sự biến động đó để tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát lệnh đẹp trên các giao dịch mới hoặc hiện tại.

Trên hầu hết các lịch kinh tế ngoại hối, bạn sẽ thấy các giá trị quan trọng dưới đây.

Giá trị Tháng Trước - Hiển thị kết quả của tháng trước. Kết quả này có thể thay đổi vì đôi khi tháng trước được điều chỉnh. Sự bất ngờ này có thể gây ra sự biến động.

Giá trị Dự đoán hoặc Đồng thuận - Hiển thị dự đoán dựa trên sự đồng thuận của các nhà phân tích kinh tế.

Giá trị Thực tế - Hiển thị giá trị báo cáo thực tế và có thể dịch chuyển gây ra sự biến động nếu giá trị này khác biệt đáng kể với dự đoán.

Tác động - Mức độ tác động tiềm ẩn đối với báo cáo được biểu thị bằng biểu tượng màu bên cạnh tên sự kiện. Màu đỏ có nghĩa là tác động cao và màu cam có nghĩa là tác động trung bình.