Naglo-load...
I-embed
 </>
Economic Calendar Popout.
Petsa
Petsa
Natitirang oras
Kaganapan
Epekto
Aktwal Pagtataya Dati
Aktwal Pagtataya Dati

Gamiting ang Forex Ekonomikong Kalendaryo para masigurado na ikaw ay palaging malay sa mga importante at paparating na pangyayaring ekonomiko na maaaring makaapekto sa paggalaw ng merkado.

Ang mga gobyerno at iba pang sektor sa buong mundo ay palaging sinusukat at inuulat ang datos at paglagong ekonomiko, at ang isang maaasahang kalendaryong ekonomiko ang isa sa pangunahing kagamitan ng isang nakikipagpalit.

Pagiiba-iba na nangyayari ng pares ng salapi tulad ng EUR/USD pagkatapos ang mga mahahalagang mga datos tungkol sa pagtatrabaho tulad ng mga US Non-farm payroll ay ideklara ay maaaring makagawa ng malalaking paggalaw ay mga agwat sa presyo.

Kung ang agwat ng presyo ay 50 pip for example, ibig sabihin nito sa loob ng buong 50-pip na ito ay walang liquidity at hindi ka makakaalis ng isang pakikipagpalitan o makakagawa ng bagong pakikipagpalitan sa panahon iyon.

Ang pakikipagpalitan sa panahon ng isang malaking balitang pang-ekonomiko o heopolitikal ay maaaring maging mapanganib. Ang mataas na pagiiba-iba ay maaaring mangyari ilang segundo pagkatapos ng mga balitang ito.

Bago ilabas ang mga ekonomikong datos, ang mga mananaliksik ay sumusubok na hulaan ang mga resulta at may isang pangkalahatang pagtataya na mabubuo. Kung ang datos ay napakahalaga at ang naiulat na halaga ay mas mattas kaysa sa mga pagtataya, tiyak na mataas ang pagkakataon ng pag-iiba-iba.

Matuto kung Paano Gamitin ang Forex Ekonomikong Kalendaryo

Sa pagsisimula ng lingo ng pakikipagpalita, siguraduhin ang kalendaryong ekonomiko para sa mga mangyayari na mataas o katamtamang mga pangyayari gamit ang impact icon na katabi ng pangalan ng pangyayari. Ang mga pangyayari na mataas ang impact ay gumagamit ng pulang icon habang ang katamtamang impact na pangyayari ay gumagamit ng dalandan na icon.

Ang halaga ng “Impact” sa kalendaryo ay nagpapakita ng potensyal para sa pag-uulat na iyon na makagawa ng epekto sa mercado. Kung ang datos na inilabas sa isang ulat ekonomiko ay malakig ang pagkakaiba kaysa hinulaan o inaasahan, ang impact ay mararamdaman. Kung ang datos ay ayon sa inaasahan, ang ulat ay maaaring maliit o walang eperkto.

Ang mga nakikipagpalitan ay madalas na tinitingnan ang mga susunod na mga pangyayaring ekonomiko para sa dalawang dahilan. Ang una ay upang maiwasan ang mga bukas na pakikipalitan sa panahon na mataas ang pagiiba-iba. Ang ikalawa ay para magamit ang pagiiba-iba na ito para makakita ng magandang pagkakataon na makapasok o makalabas sa mga kasalukuyang pakikipagpalit.

Sa karamihan ng mga kalendaryong ekonomiko, makikita o ang mga mahahalagang number sa ibaba.

Halaga Noong Naraang Buwan – Ipinapakita ang mga resulta ng nakaraang buwan, na maaaring magbago dahil minsan ay ngnagkakaroon ng pagsasaayos sa susunod na buwan. Maaari itong magdulot ng pagiiba-iba.

Hula o Pinagkasunduang Halaga – Ipinapakita ang hula ayon sa pinagkasunduan ng mga mananaliksik na ekonomiko.

Aktwal na Halaga – Ipinapakita ang aktwal na halaga at maaaring magdulot ng pagiiba-iba kung may malaking pagkakaiba mula sa hinulaang halaga.

Impact – Ang tindi ng potensyal na epekto na ipinapaalam ng kulay ng icon na katabi pangalan ng pangyayari. Mataas ang impact kapag pula at dalandan naman kapag katatamang impact.