Mangyaring maglagay ng tamang numero
Mangyaring maglagay ng tamang numero
Kalkulahin ang laki ng lot sa MT4/MT5?
Mga lot (laki ng ipapalit) --
Mga unit (laki ng ipapalit) --
Pera na nasa panganib --
I-embed < />
 

Ano ang mga Lot

Ano ang mga Lot

Sa forex ang isang Lot ay tumutukoy sa laki ng pakikipagpalit, o ang bilang ng mga salapi na bibilhin o ibebenta sa isang pakikipagpalit. Ang isang Pamantayang Lot ay 100,000 unit ng batayang salapi.

Marami sa mga broker ay hinahayaan ang pakikipagpalitan ng mga bahagi lang ng lot hanggang .01 o mas maliit pa. Ang laki ng mga bahagi ng lot ay minsan tinutukoy na mga mini lot, micro lot at nano lot. Mangyaring tingnan ang litrato sa itaas para makumpara ang mga laki at mga unit.