Mangyaring maglagay ng tamang numero
Mangyaring maglagay ng tamang numero
Kalkulahin ang laki ng lot sa MT4/MT5?
Mga lot (laki ng ipapalit) --
Mga unit (laki ng ipapalit) --
Pera na nasa panganib --
I-embed < />

Gamitin ang Laki ng Posisyon at Calculator ng Panganib para madaling makalkula ang iminumungkahi na laki ng lot ayon sa equity ng iyong account, posyento ng panganib, matigil ang pagkalugi.

Ano ang mga Lot

Ano ang mga Lot

Sa forex ang isang Lot ay tumutukoy sa laki ng pakikipagpalit, o ang bilang ng mga salapi na bibilhin o ibebenta sa isang pakikipagpalit. Ang isang Pamantayang Lot ay 100,000 unit ng batayang salapi.

Marami sa mga broker ay hinahayaan ang pakikipagpalitan ng mga bahagi lang ng lot hanggang .01 o mas maliit pa. Ang laki ng mga bahagi ng lot ay minsan tinutukoy na mga mini lot, micro lot at nano lot. Mangyaring tingnan ang litrato sa itaas para makumpara ang mga laki at mga unit.

I-embed ang Laki ng Posisyon at Calculator ng Panganib sa iyong site

Ang aming mga  gamit o calculator ay binuo at dinisenyo para makatulong sa komunidad ng mga trader na mas maunawaan ang mga sanhi at dahilan na maaaring makaapekto sa balanse ng kanilang account at sa kabuuang pakikipag-trading.

Kahit na ang mamumuhunan ay nakikipagpalitan sa Forex market o sa iba pang intrumentong pinansyal, ang aming kumpletong mga gamit para sa Forex at mga calculator ay nakaprograma para maprocess ang anumang datos na ipinasok.

Kung ikaw ay isang webmaster at kino-konsidera ang gamit o calculator ay makakatulong sa iyong website, malaya kang gamitin ito.

Ang naka-embed na widget ay maaaring gamitin nang simple lamang, o maaari itong ayusin para tumugma sa kulang ng iyong website. Kapag masaya ka na sa mga setting, kopyahin at idikit lamang ang panghuling code para ma-embed ang gamit o widget ng calculator sa iyong pahina.