Performance sa Pag-trade

Suriin ang iyong performance
Opsyonal na ibahagi ang iyong performance
gumagamit bansa account Equity Kita % ng Kita Pinakamataas na Drawdown % ng Buwanang Kita Broker