Tipo ng Order sa Pakikipagpalitan na Makikita sa Forex

Mga Order sa Merkado ay mga order na upang makabili o makabenta sa susunod na presyo na maaaru. Mabilis ang mga market orders; gayumpaman, ang susunod na presyo na maaari ay pwedeng iiba sa kasalkukyang presyo na nakikita ng nakikipagpalit, lalo na sa panahon na madalas ang pagiiba-iba. Ito ay tinatawag na slippage. Ang paglalagay ng mga market orders sa panahon ng pagiiba-iba o hindi pagiging liquid ay maaaring maging resulta ng mataas na slippage.

Mga Limitadong Order ay mga order upang makabili o makabenta sa isang ispesipikong o mas mabuting halaga. Hindi katulad ng mga order sa mercado ang mga ito ay nagbibigay ng buong control sa presyo. Kung ang presyo ng order ay hindi pa naaabot sa panahon ng paggawa ng order, ito ay hindi nagaganap.

Ano ang iba’t ibang Tipo ng mga Nakabinbing mga Order

Ang mga nabinbing mga order ay nakatalaga na maganap sa hinaharap kapag ang presyo ay umabot sa isang ispesipikong lebel. Maaari gumawa ng petsa ng pagtatapos nito o maging balido hanggang sa ikansela (good until cancelled o GTC). Ito ay ginagawa bilang mga limitadong order at ilang mga order sa merkado depende sa tipo nito.

Kuhain ang Tubo ito ay isang nakabinbin na limitadong order na magsasara kapag ang isang tumutubong pakikipagpalitan ay umabot sa isang tukoy na presyo.

Trailing stop ay isang nakabinbin na order na magsasara ng palitan ng ilang pip ang agwat mula sa pinakamataas na presyo na naabot.

Itigil ang Pagkalugi isang nakabinbin na order sa mercado na magsasara ng palitan sa susunod na ang presyo ay umabot sa palugi at ispesipikong halaga.

Tumigil – Bumili ay isang nakabinbin na order sa merkado na nakapuwesto sa ibabaw ng kasalukuyang presyo upang bumili kapag ang presyo ay tumaas mula rito.

Tumigil - Ibenta ay isang nakabinbin na order sa merkado na nakapuwesto sa ibabaw ng kasalukuyang presyo upang bumili kapag ang presyo ay bumaba mula rito.

Limitasyon sa Pagbili ay isang nakabinbin na limitadong order na inilalagay sa ibaba ng kasaukuyang presyo upang bumili kapag ang presyo ay bumaba mula rito.

Limitasyon sa Pagbenta ay isang nakabinbin na limitadong order na inilalagay sa ibaba ng kasaukuyang presyo upang bumili kapag ang presyo ay tumaas mula rito.

Itigil-Ilimita ito ay katulad ng mga order na tumigil sa itaas ngunit ito ay bilang isang limitadong order.