ประเภทคำสั่งการซื้อขายใน Forex

คำสั่งซื้อขายราคาตลาด (Market Order) หรือคำสั่งซื้อหรือขายทันทีที่ราคาถัดไปที่ซื้อขายได้ คำสั่งซื้อขายราคาตลาดเป็นคำสั่งซื้อที่รวดเร็วและทันที อย่างไรก็ตาม ราคาถัดไปที่ซื้อได้อาจแตกต่างจากราคาปัจจุบันที่เทรดเดอร์กำลังดูอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ราคาตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง ซึ่งเรียกว่า ตลาดแกร่งตัวสูง (slippage) คำสั่งซื้อราคาตลาดในช่วงที่ตลาดราคาเคลื่อนไหวสูงนี้หรือขาดสภาพคล่อง อาจทำให้เกิดการแกว่งตัวสูงได้

การตั้งราคาซื้อขาย (Limit Order) เป็นคำสั่งซื้อหรือขายที่ราคาที่กำหนดหรือราคาที่ดีกว่าเท่านั้น ซึ่งจะไม่เหมือนคำสั่งซื้อขายราคาตลาด การตั้งราคาซื้อขายนี้จะให้เราสามารถควบคุมราคาที่ซื้อขายได้เต็มที่ แน่นอนว่าหากราคาตลาดไม่ตรงกับราคาที่สั่งซื้อหรือขาย ณ เวลาที่ทำการซื้อขาย ระบบก็จะไม่ทำการซื้อขายให้เทรดเดอร์ 

ประเภทของคำสั่งรอการซื้อขาย (Pending Order) มีอะไรบ้าง

คำสั่งรอการซื้อขาย เป็นชุดคำสั่งซื้อขายที่จะให้ดำเนินการในอนาคตเมื่อราคาตลาดตรงกับระดับที่เราต้องการ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าวันหมดอายุได้ หรือตั้งค่าเป็น “จนกว่าจะยกเลิก (GTC)” ได้ บางคำสั่งซื้อจะดำเนินการเป็น การตั้งราคาซื้อขาย (limit order)” และบางคำสั่งซื้อขายจะเป็น คำสั่งซื้อขายราคาตลาด (market order)” 

จุดทำกำไร (Take Profit) เป็นคำสั่งขีดจำกัดเพื่อปิดการซื้อขายเมื่อการซื้อขายหนึ่ง ๆ ทำกำไรไปจนถึงราคาที่ตั้งไว้แล้ว

การเลื่อนจุดตัดการขายขึ้น (Trailing stop) เป็นคำสั่งรอปิดการซื้อขายเมื่อถึงจำนวน Pip หนึ่ง ๆ ที่อยู่ห่างจากราคาสูงสุดที่ตั้งไว้ 

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เป็นคำสั่งซื้อขายราคาตลาดเพื่อ “ปิด” การซื้อขายที่ราคาถัดไปที่ซื้อขายได้เมื่อขาดทุนจนถึงราคาที่ตั้งไว้แล้ว

Buy Stop คือคำสั่งซื้อขายที่ตั้งไว้เหนือราคาปัจจุบัน เพื่อซื้อในราคานั้น ๆ ตามที่กำหนดเมื่อราคาตลาดสูงขึ้น

Sell Stop คือคำสั่งซื้อขายที่ตั้งไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เพื่อขายในราคานั้น ๆ ตามที่กำหนดเมื่อราคาตลาดต่ำลง

Buy Limit การตั้งคำสั่งซื้อขาย โดยตั้งไว้ที่ราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เพื่อซื้อเมื่อราคาตกลงมา

Sell Limit การตั้งคำสั่งซื้อขาย โดยตั้งไว้ที่ราคาเหนือกว่าราคาปัจจุบัน เพื่อขายเมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้น

Stop-Limit เป็นฟังก์ชันคำสั่งเหมือนกับคำสั่งหยุดซื้อขายดังที่อธิบายไว้ เพียงแต่ดำเนินการเป็น “การตั้งคำสั่งซื้อขาย” ล่วงหน้า