กำลังโหลด...
ฝัง
 </>
ปฏิทินปฏิทินเศรษฐกิจ
วันที่
เวลา
เวลาที่เหลือ
เหตุการณ์
ผลกระทบ
แท้จริง พยากรณ์ ก่อนหน้า
แท้จริง พยากรณ์ ก่อนหน้า

ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าคุณทราบถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ และกำลังจะมาถึงที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

รัฐบาลต่าง ๆ และภาคส่วนอื่น ๆ ทั่วโลก ทำการวัดและรายงานการเติบโตรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และปฏิทินเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์

การวัดสถิติการเคลื่อนไหวของราคา (Volatility) จัดทำในคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ เช่น EUR/USD หลังข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญอย่างเช่น การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-farm payroll) ของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมา รายงานนี้สามารถทำให้ราคาเคลื่อนตัวอย่างมากและสร้างช่องว่างระหว่างราคาได้ ยกตัวอย่างเช่น หากช่องว่างราคาอยู่ที่ 50 pip นั่นหมายความว่า ภายในช่วง 50 pip นี้จะไม่มีสภาพคล่อง และคุณไม่สามารถออกจากการซื้อขายหรือเข้าซื้อขายได้

การเปิดการซื้อขายไว้ในช่วงการประกาศผลทางเศรษฐกิจหลัก ๆ หรือเมื่อมีข่าวในภูมิภาคออกมาอาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาสูงภายในเวลาไม่กี่วินาทีเนื่องจากเหตุการณ์ที่ประกาศออกมาดังกล่าว

ก่อนที่จะมีการเปิดเผยหรือประกาศข้อมูลด้านเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์จะพยายามทำนายผลลัพธ์ และหามติร่วมเพื่อประเมินแนวโน้ม หากข้อมูลที่ประกาศเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก และตัวเลขที่รายงานออกมาแตกต่างจากค่าประเมินอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดจะมีการเคลื่อนไหวของราคาสูงอย่างแน่นอน

เรียนรู้วิธีใช้งานปฏิทินเศรษฐกิจ Forex

ในช่วงต้นสัปดาห์ของการซื้อขาย อย่าลืมตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อดูว่ามีข่าวอะไรใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึง หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ โดยใช้ไอคอนผลกระทบที่อยู่ถัดจาดชื่อของเหตุการณ์นั้น ๆ เหตุการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบได้สูงจะใช้ไอคอนเป็นสีแดง ขณะที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบปานกลางจะใช้ไอคอนเป็นสีส้ม

ค่า “ผลกระทบ ที่อยู่บนปฏิทินจะแสดงถึงความเป็นไปได้ที่รายงานนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อตลาด หากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในรายงานทางเศรษฐกิจแตกต่างจากค่าที่คาดหมายไว้อย่างมีนัยสำคัญ นั่นแสดงว่าอาจเกิดผลกระทบขึ้น และหากข้อมูลที่แสดงออกมาสอดคล้องกับค่าที่คาดหมายไว้ ค่าที่ประกาศออกมานั้นส่งผลกระทบเล็กน้อยหรือไม่ส่งผลกระทบเลย 

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงบนปฏิทินดังกล่าวนี้ด้วย 2 เหตุผลด้วยกันประการแรก คือเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง ประการที่ 2 คือเพื่อใช้ความเคลื่อนไหวของตลาดดังกล่าวมองหาจุดเข้าซื้อและจุดที่ขายออกในการซื้อขายใหม่หรือการซื้อขายที่เปิดอยู่ปัจจุบัน 

ในปฏิทินเศรษฐกิจ Forex ส่วนใหญ่ คุณจะเห็นค่าที่สำคัญดังแสดงด้านล่างนี้

ค่าของเดือนก่อนหน้า จะแสดงผลลัพธ์ของเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากบางครั้งมีการปรับเปลี่ยนค่าในเดือนที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนโดยไม่คาดหมายนี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากได้

ค่าการทำนายหรือฉันทามติ แสดงถึงการทำนายตามฉันทามติของนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์

ค่าตามจริง แสดงถึงค่าที่รายงานออกมาตามจริง และอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาสูงได้หากแตกต่างจากค่าทำนายอย่างมาก

ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงเป็นไอคอนสีที่อยู่ถัดจากชื่อของเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งสีแดงหมายถึงมีผลกระทบสูง และสีส้มหมายถึงมีผลกระทบปานกลาง