Typy dostupných příkazů na Forexu

Market Orders (Obchod na dané ceně) jsou příkazy na okamžitý nákup nebo prodej za další dostupnou cenu. Pokyny typy market orders jsou rychlé; další dostupná cena se však může zcela lišit od aktuální ceny, kterou obchodník sleduje, zejména v nestabilních, volatilních dobách. Tento jev se nazývá skluz. Zadávání market orders během volatility nebo nelikvidnosti může mít za následek vysoký skluz.

Limit Orders (Obchod na předem určené ceně) jsou příkazy na nákup nebo prodej, které jsou omezeny na stanovenou cenu nebo lepší ekvivalent. Na rozdíl od tržních příkazů nabízejí plnou kontrolu nad realizační cenou. Samozřejmě, pokud cena příkazu není v době provedení k dispozici, příkaz se nezrealizuje.

Jaké existují různé typy limitních (čekajících) pokynů

Čekající příkazy jsou nastaveny na provedení v budoucnu, když cena dosáhne určité úrovně. Mohou nastavit datum vypršení platnosti, nebo příkaz typu Good Until Cancelled (GTC). Některé jsou prováděny jako limitované a jiné jako tržní, v závislosti na typu.

Take Profit je limitní obchodní pokyn, který nám zaručuje, že otevřená pozice bude uzavřena po dosažení určitého zisku.

Trailing stop je limitní obchodní pokyn k uzavření obchodu o určitý počet pipů od nejvyšší dosažené ceny.

Stop Loss je limitní obchodní pokyn, který zaručuje, že se nám otevřená pozice v případě nepříznivého pohybu uzavře na určité úrovni.

Buy Stop je limitní obchodní pokyn, umístěný nad aktuální cenou, kdy se má koupit, jakmile cena stoupne nad tuto hodnotu.

Sell Stop je limitní obchodní pokyn, umístěný pod aktuální cenou, kdy se má prodávat, jakmile cena klesne pod tuto hodnotu.

Buy Limit je limitní obchodní pokyn, umístěný pod aktuální cenu, kdy se má koupit, jakmile cena klesne na tuto hodnotu.

Sell Limit je limitní obchodní pokyn, automaticky se zrealizuje, když aktuální cena vzroste na požadovanou hodnotu.

Stop-Limit příkazy fungují jako příkazy typu stop, ale chovají se jako příkazy typu limit.