Ang pamamahala ng pera ay ang mga batas na maaaring makatulong sa iyo na protektahan ang iyong kapital at makatulong sa iyo na palakihin ang iyong account sa pakikipagpalitan.

Ang pinakaimportanteng batas ay isugal lamang ang maliit na bahagi ng iyong account nang paisa-isa. Sa pamamagitan nito malalampasan mo ang mga sunod-sunod at hindi maiiwasang mga pagkatalo. Kadalasan, marami sa mga nakikipagpalit na isugal lamang ay 2%, o mababa pa, sa bawat pakikipagpalitan.

Ano ang Drawdown

Ang drawdown ay ang pagbawas ng capital mula sa mataas na equity papunta sa mababa, na madalas ay ipinapakita bilang isang porsyente. Ang maximal drawdown ay tumutukoy sa pinakamalaking drawdown na natamo o naranasan ng account.

 Subukan Ngayon! 

Cashback Forex - Calculator ng Panganib na Malugi: Kalkulahin ang probabilidad ng drawdown ayon sa panganib sa pakikipagpalit, antas ng pagkapanalo, atbp.

Cashback Forex - Calculator ng Drawdown: Kalkulahin ang epekto ng drawdown ayon sa serye ng mga magkakasunod na talo.