Zarządzanie pieniędzmi to zestaw zasad, które pomogą chronić Twój kapitał i ostatecznie pomogą Ci w rozbudowie Twojego rachunku handlowego.

Najważniejszą zasadą jest ryzykowanie tylko niewielkiej części konta na raz. W ten sposób będziesz w stanie przetrwać nieuniknione passy przegranych. Praktyczną zasadą wielu traderów jest ryzykowanie 2% lub mniej na transakcję.

Czym jest obsunięcie kapitału (Drawdown)

Drawdown to obsunięcie kapitału własnego na rachunku z najwyższego poziomu do kolejnego niskiego poziomu, zwykle wyrażone w procentach. Maksymalne obsunięcie kapitału odnosi się do największego historycznego obsunięcia kapitału na koncie.

 Spróbuj Teraz! 

Cashback Forex - Kalkulator Ryzyka Utraty Kapitału: Oblicz prawdopodobieństwo drawdown na podstawie ryzyka na transakcję, wskaźnika wygranych itp.

Cashback Forex - Kalkulator Obsunięcia Kapitału: Oblicz w jaki sposób seria przegranych transakcji wpłynie na kapitał.