Jaka jest najlepsza pora na handel na rynku Forex dla inwestorów jednodniowych

Całodobowy globalny rynek Forex można z grubsza podzielić na 4 sesje handlowe, odpowiadające godzinom, w których główne centra finansowe prowadzą działalność i raportują dane ekonomiczne.

  • Ameryka Północna - Nowy Jork, USA
  • Azja - Tokio, Japonia
  • Azja i Pacyfik - Sydney, Australia
  • Europa - Londyn, Wielka Brytania

W okresach największego wolumenu obrotu, szybko zmieniające się ceny z większym prawdopodobieństwem tworzą możliwości handlowe, a spready w tym czasie są najniższe.

Najbardziej aktywny okres handlu to zwykle 4-godzinne nakładanie się sesji Londynu i Nowego Jorku. To właśnie okres między 8:00 - 12:00 czasu nowojorskiego, uważany za najlepszy czas na handel na rynku Forex. Sydney i Tokio również pokrywają się w godzinach 24:00-6:00 GMT.