You must enter a valid number
You must enter a valid number
Obliczyć wielkość lota w MT4/MT5?
Loty (wielkość transakcji) --
Jednostki (wielkość transakcji) --
Zagrożony Kapitał --
Osadź < />

Czym są loty

Czym są loty

Na rynku Forex lot określa wielkość transakcji lub liczbę jednostek walutowych, które można kupić lub sprzedać w transakcji. Jeden standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.

Większość brokerów umożliwia handel ułamkowymi rozmiarami lota do 0,01 lub nawet mniej. Ułamkowe rozmiary lota są czasami nazywane mini lotami, mikro lotami i nano lotami. Proszę odnieść się do powyższej ilustracji, aby porównać rozmiary i jednostki.