Bạn phải nhập một số hợp lệ
Bạn phải nhập một số hợp lệ
Tính kích thước lô trong MT4/MT5?
Các lot (khối lượng giao dịch) --
Các đơn vị (khối lượng giao dịch) --
Rủi ro về tiền --
Nhúng < />

Sử dụng khối lượng vị trí tiện dụng và máy tính rủi ro của chúng tôi để dễ dàng tính toán các khối lượng lot được đề xuất dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn, tỷ lệ rủi ro và dừng lỗ.

Lot là gì

Lot là gì

Trong forex, Lot xác định quy mô giao dịch hoặc số lượng đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán trong một giao dịch. Một Lot Tiêu chuẩn có giá trị là 100.000 đơn vị đồng yết giá.

Hầu hết các sàn môi giới đều cho phép giao dịch với kích thước lot chia nhỏ tới ,01 hoặc thậm chí nhỏ hơn. Kích thước lot chia nhỏ đôi khi được gọi là lot nhỏ, lot siêu nhỏ và lot nano. Vui lòng tham khảo hình trên để so sánh quy mô và đơn vị.

Nhúng Kích thước vị trí và Công cụ tính toán rủi ro trên trang web của bạn

Các công cụ và máy tính của chúng tôi được thiết kế và xây dựng để giúp cộng đồng giao dịch hiểu rõ hơn các yếu tố và biến số có thể ảnh hưởng đến số dư tài khoản và giao dịch tổng thể của họ.

Bất kể nếu nhà đầu tư giao dịch thị trường Forex, hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác, bộ công cụ và máy tính Forex tiện dụng hoàn hảo của chúng tôi được lập trình để hoạt động với bất kỳ dữ liệu nào được nhập.

Nếu bạn là một quản trị trang web và xem xét rằng công cụ/máy tính này có thể có giá trị gia tăng cho trang web của bạn, xin vui lòng sử dụng nó.

Các tiện ích nhúng có thể được sử dụng như nó là, hoặc nó có thể được cấu hình đầy đủ để phù hợp với màu sắc trang web của bạn. Khi bạn hài lòng với cài đặt, chỉ cần sao chép/dán mã cuối cùng để nhúng tiện ích công cụ/máy tính trên trang của bạn.