Bạn phải nhập một số hợp lệ
Bạn phải nhập một số hợp lệ
Tính kích thước lô trong MT4/MT5?
Các lot (khối lượng giao dịch) --
Các đơn vị (khối lượng giao dịch) --
Rủi ro về tiền --
Nhúng < />
 

Lot là gì

Lot là gì

Trong forex, Lot xác định quy mô giao dịch hoặc số lượng đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán trong một giao dịch. Một Lot Tiêu chuẩn có giá trị là 100.000 đơn vị đồng yết giá.

Hầu hết các sàn môi giới đều cho phép giao dịch với kích thước lot chia nhỏ tới ,01 hoặc thậm chí nhỏ hơn. Kích thước lot chia nhỏ đôi khi được gọi là lot nhỏ, lot siêu nhỏ và lot nano. Vui lòng tham khảo hình trên để so sánh quy mô và đơn vị.