Bạn phải nhập một số hợp lệ
 

Sử dụng máy tính số tiền ký quỹ Forex tiện dụng này để biết chính xác mức ký quỹ cần thiết để mở một vị thế giao dịch dựa trên đòn bẩy được cung cấp bởi nhà môi giới của bạn.

Đòn bẩy và Ký quỹ là gì

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn sử dụng ít tiền hơn (ký quỹ) và do đó khuếch đại đáng kể cả lãi và lỗ. Giao dịch đòn bẩy còn được gọi là giao dịch ký quỹ.

Đòn bẩy sẽ khuếch đại lãi và lỗ tiềm năng. Ví dụ: mua cặp EUR/USD ở mức 1,0000 mà không có đòn bẩy, để bị lỗ toàn bộ, giá phải về 0 hoặc phải giá tăng lên 2,0000 thì mới gấp đôi khoản đầu tư của bạn. Nếu bạn giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy 100:1 đầy đủ, biến động giá thấp hơn 100 lần sẽ tạo ra cùng một khoản lãi hoặc lỗ như vậy.

Ký quỹ là số vốn mà nhà giao dịch phải bỏ ra để mở một vị thế mới. Đây không phải là một khoản phí hoặc chi phí và được giải phóng trở lại sau khi giao dịch đóng. Mục đích của ký quỹ là nhằm bảo vệ sàn môi giới khỏi thua lỗ. Khi thua lỗ khiến khoản ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống dưới tỷ lệ phần trăm dừng lại được định trước thì sàn môi giới sẽ đóng một hoặc tất cả các vị thế mở. Cảnh báo lệnh gọi ký quỹ từ sàn môi giới có thể xảy ra hoặc không trước một đợt thanh lý như vậy.

Đòn bẩy Hoạt động Như thế nào

Với đòn bẩy 100:1, nhà giao dịch có thể mở một vị thế lớn hơn gấp 100 lần so với mức họ có thể mở mà không có đòn bẩy. Ví dụ: nếu chi phí để mua 0,01 lot EUR/USD thường là $1000 và sàn môi giới cung cấp đòn bẩy 100:1, thì nhà giao dịch chỉ phải đặt $10 làm ký quỹ. Tất nhiên, nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy bao nhiêu tùy ý.

Lưu ý: Đòn bẩy cao hơn đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Hầu hết các chuyên gia sử dụng tỷ lệ đòn bẩy rất thấp hoặc hoàn toàn không sử dụng, cùng với đó là tỷ lệ rủi ro khiêm tốn trên mỗi giao dịch.

Để biết thêm về đòn bẩy, hãy xem bài viết Đòn bẩy trong Forex và Cách Sử dụng Đòn bẩy.

Nhúng đòn bẩy và máy tính ký quỹ vào trang web của bạn

Các công cụ và máy tính của chúng tôi được thiết kế và xây dựng để giúp cộng đồng giao dịch hiểu rõ hơn các yếu tố và biến số có thể ảnh hưởng đến số dư tài khoản và giao dịch tổng thể của họ.

Bất kể nếu nhà đầu tư giao dịch thị trường Forex, hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác, bộ công cụ và máy tính Forex tiện dụng hoàn hảo của chúng tôi được lập trình để hoạt động với bất kỳ dữ liệu nào được nhập.

Nếu bạn là một quản trị trang web và xem xét rằng công cụ/máy tính này có thể có giá trị gia tăng cho trang web của bạn, xin vui lòng sử dụng nó.

Các tiện ích nhúng có thể được sử dụng như nó là, hoặc nó có thể được cấu hình đầy đủ để phù hợp với màu sắc trang web của bạn. Khi bạn hài lòng với cài đặt, chỉ cần sao chép/dán mã cuối cùng để nhúng tiện ích công cụ/máy tính trên trang của bạn.