Cuộc thi Giao dịch - Tranh tài với những người khác và giành giải thưởng TIỀN MẶT

Giới thiệu nhà giao dịch khác và bạn sẽ nhận được thưởng bổ sung là 20% của bất kỳ thứ gì họ giành được (không lấy từ giải thưởng của họ)!

Mô tả Cuộc thi Giải thưởng Người dự thi Ngày bắt đầu Ngày cuối Thảo luận Trạng thái Kết thúc Đăng ký Đăng ký
IC Markets Cuộc thi giao dịch hàng tuần 27
$2000.00 - 5 Người thắng cuộc 2161 01/08/2022 5:00:00 SA 12/08/2022 5:00:00 CH 30 bài đăng Đã bắt đầu 08/08/2022 5:00:00 CH
Tham gia Ngay
Vantage Markets ECN Cuộc thi giao dịch hàng tuần 25
$1500.00 - 6 Người thắng cuộc 1815 25/07/2022 5:00:00 SA 29/07/2022 5:00:00 CH 34 bài đăng Đã kết thúc 27/07/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi giao dịch hàng tuần 24
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1959 17/07/2022 5:00:00 SA 24/07/2022 5:00:00 CH 20 bài đăng Đã kết thúc 21/07/2022 5:00:00 SA
Đã đóng
Vantage Markets ECN Cuộc thi giao dịch hàng tuần 23
$1500.00 - 6 Người thắng cuộc 1721 11/07/2022 5:00:00 SA 15/07/2022 5:00:00 CH 53 bài đăng Đã kết thúc 13/07/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 22
$1000.00 - 7 Người thắng cuộc 1746 29/06/2022 5:00:00 CH 06/07/2022 5:00:00 CH 64 bài đăng Đã kết thúc 03/07/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 21
$3000.00 - 9 Người thắng cuộc 2097 22/06/2022 5:00:00 SA 29/06/2022 5:00:00 CH 58 bài đăng Đã kết thúc 26/06/2022 5:00:00 SA
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 20 - Chỉ dành cho tiền điện tử
$1500.00 - 5 Người thắng cuộc 1367 13/06/2022 5:00:00 SA 17/06/2022 4:00:00 CH 53 bài đăng Đã kết thúc 15/06/2022 4:00:00 SA
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 19
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1503 05/06/2022 5:00:00 CH 10/06/2022 5:00:00 CH 31 bài đăng Đã kết thúc 07/06/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 18
$1500.00 - 5 Người thắng cuộc 1507 30/05/2022 5:00:00 CH 03/06/2022 5:00:00 CH 58 bài đăng Đã kết thúc 02/06/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Cuộc thi giao dịch hàng tuần 17
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1354 24/05/2022 5:00:00 CH 31/05/2022 5:00:00 CH 28 bài đăng Đã kết thúc 26/05/2022 5:00:00 CH
Đã đóng