Cuộc thi Giao dịch - Tranh tài với những người khác và giành giải thưởng TIỀN MẶT

Giới thiệu nhà giao dịch khác và bạn sẽ nhận được thưởng bổ sung là 20% của bất kỳ thứ gì họ giành được (không lấy từ giải thưởng của họ)!

Mô tả Cuộc thi Yêu cầu Giải thưởng Người dự thi Ngày bắt đầu Ngày cuối bàiđăng Kết thúc Đăng ký Trạng thái Đăng ký
MT5 Beat the S&P Challenge
Cuộc thi Hàng tuần 68
Không cần tài khoản Live 1.400 $ - 8 Người thắng cuộc 897 25/09/2023 1:00:00 SA 29/09/2023 1:00:00 CH 0 29/09/2023 1:00:00 SA lên kế hoạch
Tham gia Ngay
Thử thách S&P 500
Traders Cup Sự kiện 14 trong số 18
Tài khoản Live (không cần nạp tiền) 3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1380 18/09/2023 1:00:00 SA 22/09/2023 1:00:00 CH 4 20/09/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Thử thách Tiền điện tử
Cuộc thi Hàng tuần 67
Không cần tài khoản Live 1.000 $ - 10 Người thắng cuộc 1786 18/09/2023 1:00:00 SA 22/09/2023 1:00:00 CH 3 22/09/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
MT5 Forex Challenge (RAW Majors ONLY)
Cuộc thi Hàng tuần 66
Không cần tài khoản Live 1.400 $ - 8 Người thắng cuộc 2386 11/09/2023 1:00:00 SA 15/09/2023 1:00:00 CH 8 15/09/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Cuộc thi NGOẠI HỐI
Cuộc thi Hàng tuần 65
Không cần tài khoản Live 1.000 $ - 10 Người thắng cuộc 1899 04/09/2023 1:00:00 SA 08/09/2023 1:00:00 CH 17 08/09/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Thử thách BTC/USD
Traders Cup Sự kiện 13 trong số 18
Tài khoản Live (không cần nạp tiền) 3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1326 04/09/2023 1:00:00 SA 08/09/2023 1:00:00 CH 5 06/09/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
MT5 Gold Diggers Challenge
Cuộc thi Hàng tuần 64
Không cần tài khoản Live 1.400 $ - 8 Người thắng cuộc 2188 28/08/2023 1:00:00 SA 01/09/2023 1:00:00 CH 19 31/08/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Thử thách HK50
Traders Cup Sự kiện 12 trong số 18
Tài khoản Live (không cần nạp tiền) 3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1442 21/08/2023 1:00:00 SA 25/08/2023 1:00:00 CH 6 23/08/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Cuộc thi NGOẠI HỐI
Cuộc thi Hàng tuần 63
Không cần tài khoản Live 1.000 $ - 6 Người thắng cuộc 1866 14/08/2023 1:00:00 SA 18/08/2023 1:00:00 CH 0 18/08/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng
Thử thách Dầu
Traders Cup Sự kiện 11 trong số 18
Tài khoản Live (không cần nạp tiền) 3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1401 07/08/2023 1:00:00 SA 11/08/2023 1:00:00 CH 17 09/08/2023 1:00:00 SA Đã kết thúc
Đã đóng