Cuộc thi Giao dịch - Tranh tài với những người khác và giành giải thưởng TIỀN MẶT

Giới thiệu nhà giao dịch khác và bạn sẽ nhận được thưởng bổ sung là 20% của bất kỳ thứ gì họ giành được (không lấy từ giải thưởng của họ)!

Mô tả Cuộc thi Giải thưởng Người dự thi Ngày bắt đầu Ngày cuối bàiđăng Trạng thái Kết thúc Đăng ký Đăng ký
Thử thách Tiền điện tử
Traders Cup Sự kiện 6 trong số 18
3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1134 29/05/2023 1:00:00 SA 02/06/2023 1:00:00 CH 1 bài đăng Đã bắt đầu 31/05/2023 1:00:00 SA
Tham gia Ngay
Cạnh tranh EUR/USD
Cuộc thi Hàng tuần 58
1.000 $ - 15 Người thắng cuộc 1740 22/05/2023 1:00:00 SA 26/05/2023 1:00:00 CH 51 bài đăng Đã kết thúc 24/05/2023 1:00:00 SA
Đã đóng
Thử thách GER40
Traders Cup Sự kiện 5 trong số 18
3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1282 15/05/2023 1:00:00 SA 19/05/2023 1:00:00 CH 10 bài đăng Đã kết thúc 17/05/2023 1:00:00 SA
Đã đóng
Thử thách Vàng
Cuộc thi Hàng tuần 57
1.000 $ - 6 Người thắng cuộc 2000 08/05/2023 1:00:00 SA 12/05/2023 1:00:00 SA 15 bài đăng Đã kết thúc 10/05/2023 1:00:00 SA
Đã đóng
Thử thách GBP/USD
Traders Cup Sự kiện 4 trong số 18
3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1265 01/05/2023 1:00:00 SA 05/05/2023 1:00:00 CH 2 bài đăng Đã kết thúc 03/05/2023 1:00:00 SA
Đã đóng
Thử thách Chỉ số
Cuộc thi Hàng tuần 56
1.000 $ - 15 Người thắng cuộc 1716 24/04/2023 1:00:00 SA 28/04/2023 1:00:00 CH 3 bài đăng Đã kết thúc 26/04/2023 1:00:00 SA
Đã đóng
Thử thách Vàng
Traders Cup Sự kiện 3 trong số 18
3.000 $ - 20 Người thắng cuộc 1246 17/04/2023 1:00:00 SA 21/04/2023 1:00:00 CH 1 bài đăng Đã kết thúc 19/04/2023 8:00:00 CH
Đã đóng
Đặc biệt của Quý 1
Traders Cup Sự kiện 2 trong số 18
7.000 $ - 40 Người thắng cuộc 1337 03/04/2023 1:00:00 SA 14/04/2023 1:00:00 CH 1 bài đăng Đã kết thúc 09/04/2023 3:00:00 CH
Đã đóng
Thử thách Dầu
Cuộc thi Hàng tuần 55
1.000 $ - 6 Người thắng cuộc 2008 27/03/2023 1:00:00 SA 31/03/2023 1:00:00 CH 21 bài đăng Đã kết thúc 28/03/2023 5:00:00 CH
Đã đóng
Thử thách Chào mừng
Traders Cup Sự kiện 1 trong số 18
10.000 $ - 60 Người thắng cuộc 1112 19/03/2023 8:00:00 CH 24/03/2023 1:00:00 CH 133 bài đăng Đã kết thúc 22/03/2023 8:00:00 CH
Đã đóng