Cuộc thi Giao dịch - Tranh tài với những người khác và giành giải thưởng TIỀN MẶT

Giới thiệu nhà giao dịch khác và bạn sẽ nhận được thưởng bổ sung là 20% của bất kỳ thứ gì họ giành được (không lấy từ giải thưởng của họ)!

Mô tả Cuộc thi Giải thưởng Người dự thi Ngày bắt đầu Ngày cuối Thảo luận Trạng thái Kết thúc Đăng ký Đăng ký
Cuộc thi Giao dịch Indices Challenge - CHỈ CHỈ SỐ
$2000.00 - 5 Người thắng cuộc 2300 04/12/2022 4:00:00 CH 16/12/2022 1:00:00 CH 34 bài đăng Đã bắt đầu 13/12/2022 4:00:00 CH
Tham gia Ngay
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 42 - CHỈ FOREX
$2000.00 - 5 Người thắng cuộc 2492 20/11/2022 4:00:00 CH 02/12/2022 1:00:00 CH 40 bài đăng Đã kết thúc 29/11/2022 4:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 41 - CHỈ XAUUSD
$1000.00 - 6 Người thắng cuộc 1903 13/11/2022 4:00:00 CH 18/11/2022 1:00:00 CH 46 bài đăng Đã kết thúc 15/11/2022 4:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 40 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 6 Người thắng cuộc 1904 06/11/2022 4:00:00 CH 11/11/2022 4:00:00 CH 27 bài đăng Đã kết thúc 08/11/2022 4:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 39 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 6 Người thắng cuộc 1876 30/10/2022 5:00:00 CH 04/11/2022 5:00:00 CH 22 bài đăng Đã kết thúc 01/11/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 38 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 6 Người thắng cuộc 1992 23/10/2022 5:00:00 CH 28/10/2022 5:00:00 CH 38 bài đăng Đã kết thúc 25/10/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Global Prime ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 37 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 2480 16/10/2022 5:00:00 CH 21/10/2022 5:00:00 CH 41 bài đăng Đã kết thúc 18/10/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Vantage Markets ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 36 - CHỈ XAUUSD
$1500.00 - 13 Người thắng cuộc 2378 09/10/2022 5:00:00 CH 14/10/2022 5:00:00 CH 55 bài đăng Đã kết thúc 11/10/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 35 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 6 Người thắng cuộc 2170 02/10/2022 5:00:00 CH 07/10/2022 5:00:00 CH 51 bài đăng Đã kết thúc 04/10/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Vantage Markets ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 33 - CHỈ XAUUSD
$1500.00 - 13 Người thắng cuộc 2404 25/09/2022 5:00:00 CH 30/09/2022 5:00:00 CH 92 bài đăng Đã kết thúc 27/09/2022 5:00:00 CH
Đã đóng