Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá

Exchange Liên kết đăng ký Đánh giá tổng thể Quy định Khối lượng 24 giờ Phí Người khớp lệnh Phí Người tạo ra lệnh # Đồng tiền # Cặp tỷ giá Tiền pháp định được hỗ trợ Chấp nhận khách hàng Mỹ Chấp nhận khách hàng Canada Chấp nhận khách hàng Nhật Bản Các nhóm tài sản Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên bf4b559d-1be4-416a-b34e-31ea1886835e
CryptoAltum
3,3 Trung bình
0,02%
0,02%
35 Đồng tiền 64 Cặp tỷ giá
Ngoại Hối Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại
9.900 (100,00%) 3251bf09-0e6c-41fd-8926-5cf6e229ec8e
FTX Giảm 5,00% phí
5,0 Tuyệt vời
Châu Úc - AU ASIC
Bahamas - BS SCB
Gibraltar - GI FSC
$3,9 Tỷ
46,97%
0,07%
Các loại phí
0,02%
Các loại phí
281 Đồng tiền 416 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF EUR GBP SGD +3 More
Tương lai Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens)
10.147.680 (93,96%) 0122539e-54aa-4bce-a2f4-033ba5897ed4
Kraken
4,9 Tuyệt vời
Châu Úc - AU ASIC
Vương quốc Anh - UK FCA
Nhật Bản - JP FSA
$240,7 Triệu
29,45%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
205 Đồng tiền 633 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +1 More
Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
41.800 (100,00%) e3e3e4ec-0292-4969-9444-cc57ee49cb2a
Crypto.com Exchange
4,9 Tuyệt vời
Malta - MT MFSA
$2,5 Tỷ
2,50%
0,40%
Các loại phí
0,40%
Các loại phí
223 Đồng tiền 440 Cặp tỷ giá
AUD CAD EUR GBP SGD USD +1 More
Tương lai Tiền điện tử
5.459.540 (94,13%) 44b3b15d-8556-471a-9c53-6e6954e71717
Blockchain.com
4,8 Tuyệt vời
Vương quốc Anh - UK FCA
$13,2 Triệu
42,98%
0,40%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
23 Đồng tiền 50 Cặp tỷ giá
EUR GBP USD
Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
5.696.580 (99,94%) e0a0a1de-db38-47f0-a678-5ced60df0fa0
bitFlyer
4,7 Tuyệt vời
Nhật Bản - JP FSA
Luxembourg - LU CSSF
Hoa Kỳ - US NYSDFS
0,15%
Các loại phí
0,15%
Các loại phí
9 Đồng tiền
EUR JPY USD
Tương lai Tiền điện tử
2.930.700 (97,69%) cb270ca2-7feb-4bc2-b9ae-4844ac95e69d
Bitstamp
4,6 Tuyệt vời
Luxembourg - LU CSSF
$56,1 Triệu
31,20%
0,50%
Các loại phí
0,50%
Các loại phí
62 Đồng tiền 145 Cặp tỷ giá
EUR GBP USD
Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
1.398.040 (99,86%) fbbc61ac-79a2-4ae1-8d7e-2a731be6900b
Currency.com
4,6 Tuyệt vời
Saint Vincent và Grenadines - SVG FSA
Gibraltar - GI FSC
$201,8 Triệu
79,18%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
42 Đồng tiền 73 Cặp tỷ giá
EUR GBP RUB USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
1.497.750 (99,85%) 3b3ab37b-fb6f-4e11-a3bb-d8a6fd3afb9d
Bitvavo
4,6 Tuyệt vời
nước Hà Lan - NL DNB
$89,3 Triệu
63,95%
0,15%
Các loại phí
0,25%
Các loại phí
180 Đồng tiền 180 Cặp tỷ giá
EUR
Tiền điện tử
3.386.400 (99,60%) 1d95cda7-308d-4b4f-8858-3a76d44e4769
Bitpanda Pro
4,6 Tuyệt vời
Áo - AT FMA
$3,2 Triệu
26,51%
0,15%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
50 Đồng tiền 56 Cặp tỷ giá
CHF EUR GBP USD TRY
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại ETFs
1.859.800 (92,99%) bb0c40bb-e0cd-4c0b-b47c-098f325e99ad
Bitso
4,4 Tốt
Gibraltar - GI FSC
$5,9 Triệu
13,76%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
10 Đồng tiền 24 Cặp tỷ giá
USD MXN ARS BRL
Tiền điện tử
1.400.000 (100,00%) d732c0db-43b5-4dde-9174-108f27ef506d
CEX.IO
4,4 Tốt
Gibraltar - GI FSC
$2,9 Triệu
26,79%
0,15%
Các loại phí
0,25%
Các loại phí
119 Đồng tiền 237 Cặp tỷ giá
EUR GBP RUB USD
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại ETFs Staking (cryptocurrencies)
1.455.750 (97,05%) 750aca47-8d17-4643-a9d7-ade5ec541393
Binance Giảm 20,00% phí
4,4 Tốt
$39,9 Tỷ
36,85%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
375 Đồng tiền 1657 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF EUR GBP HUF +35 More
Tương lai Tiền điện tử Vanilla Tùy chọn ETFs NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
28.214.790 (91,31%) 4b0d310c-4aa5-4165-b10d-5091402cd74f
Coincheck
4,3 Tốt
Nhật Bản - JP FSA
0,00%
Các loại phí
0,00%
Các loại phí
2 Đồng tiền
JPY
Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
1.200.000 (100,00%) d474f130-421c-4368-aae3-8f17a9e16973
Bitbank
4,3 Tốt
Nhật Bản - JP FSA
0,12%
Các loại phí
0,02%
Các loại phí
20 Đồng tiền
JPY
Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
1.117.080 (93,09%) 32994a9c-b73e-463b-9d56-d6d0834a7007
Bitfinex Giảm 6,00% phí
4,2 Tốt
Bermuda - BA BMA
Kazakhstan - KZ AIFC
$311,2 Triệu
51,50%
0,20%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
167 Đồng tiền 313 Cặp tỷ giá
EUR GBP JPY USD CNH
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
2.898.550 (99,95%) 6d734cf7-15c2-45eb-9480-28475246dfc8
Zaif
4,2 Tốt
Nhật Bản - JP FSA
$736.581
46,88%
0,10%
Các loại phí
0,00%
Các loại phí
9 Đồng tiền 14 Cặp tỷ giá
JPY
Tiền điện tử
1.100.000 (100,00%) bd603815-9a7d-4143-bf9b-e6dc3e200002
Coinbase Exchange
4,0 Tốt
$781,0 Triệu
47,75%
0,50%
Các loại phí
0,50%
Các loại phí
221 Đồng tiền 535 Cặp tỷ giá
CAD CHF DKK EUR GBP HUF +24 More
Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens)
215.000 (100,00%) 3ccbd3ef-05ed-4f67-8b19-e46d005dde5f
Luno
4,0 Tốt
Châu Úc - AU ASIC
$7,6 Triệu
20,27%
0,75%
Các loại phí
0,75%
Các loại phí
5 Đồng tiền 25 Cặp tỷ giá
AUD EUR GBP SGD USD ZAR +4 More
Tiền điện tử
940.356 (99,11%) 111e860c-624e-4458-8f7b-2027d710999f
Bybit
3,9 Tốt
$5,9 Tỷ
41,41%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
317 Đồng tiền 478 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +48 More
Tương lai Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
20.326.020 (98,67%) 9ae59990-9fca-43e1-86a8-b85cfbd744ec
KuCoin
3,9 Tốt
$2,5 Tỷ
32,95%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
737 Đồng tiền 1365 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +15 More
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
10.580.920 (99,82%) ef90bd49-a198-4b5c-b322-be83122a6219
MEXC
3,9 Tốt
$6,0 Tỷ
46,33%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
1518 Đồng tiền 1745 Cặp tỷ giá
AUD CAD EUR GBP JPY RUB +15 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs Staking (cryptocurrencies)
8.808.000 (91,75%) 5b9234cf-1be0-4e48-a501-1c91219b4010
Okcoin
3,9 Tốt
Malta - MT MFSA
$36,4 Triệu
32,88%
0,20%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
73 Đồng tiền 85 Cặp tỷ giá
EUR SGD USD BRL
Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
160.969 (91,93%) b18330d2-69a5-4d2e-bf00-6b267e43ba6a
BingX
3,9 Tốt
Các loại phí Các loại phí 325 Đồng tiền
USD IDR THB MYR PHP INR
6.610.950 (79,65%) 8e598e27-300e-433a-b646-60b5d254fe9b
Coinsbit
3,9 Tốt
$227,6 Triệu
54,46%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
88 Đồng tiền 130 Cặp tỷ giá
EUR RUB USD TRY KZT UAH
Tương lai Tiền điện tử
10.700.000 (100,00%) f1baaf33-9256-40f0-85b0-a3530c102b72
XT.COM
3,9 Tốt
$7,3 Tỷ
4,83%
0,20%
Các loại phí
0,05%
Các loại phí
487 Đồng tiền 711 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +28 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs Staking (cryptocurrencies)
6.539.870 (97,61%) 6f0596b6-f15e-4b47-ab8d-afdd40fc066d
WhiteBIT
3,8 Tốt
$637,0 Triệu
9,97%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
185 Đồng tiền 226 Cặp tỷ giá
EUR RUB USD TRY
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
9.292.900 (97,82%) 6d806ff5-99c8-4c69-b972-daaf2413eb7b
BKEX
3,8 Tốt
$1,1 Tỷ
38,85%
Các loại phí Các loại phí 555 Đồng tiền 600 Cặp tỷ giá
3.800.000 (100,00%) e88262f1-0c8e-4d1e-9a10-c8116461be97
Gate.io Giảm 20,00% phí
3,8 Tốt
$1,7 Tỷ
39,83%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
1387 Đồng tiền 2000 Cặp tỷ giá
AUD CHF EUR GBP SGD USD +2 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs NFT's (Non-fungible tokens)
8.134.490 (89,39%) 336cead5-97b7-4e1c-9a8e-9b4048ed60d3
Upbit
3,8 Tốt
$624,3 Triệu
11,00%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
176 Đồng tiền 275 Cặp tỷ giá
SGD IDR THB KRW
Tiền điện tử
8.671.290 (99,67%) d8b7306b-9ee2-4880-afb3-741e638ac6a9
BitMart
3,8 Tốt
$1,3 Tỷ
12,49%
0,25%
Các loại phí
0,25%
Các loại phí
641 Đồng tiền 707 Cặp tỷ giá
EUR USD
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
3.199.040 (99,97%) 0626ff47-fe85-4add-ab09-52706433001d
Phemex
3,8 Tốt
$6,3 Tỷ
61,36%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
234 Đồng tiền 297 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +15 More
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
4.830.500 (96,61%) 0774f563-87c6-4f2b-9c6d-b0d80625768f
Bitget
3,8 Tốt
$4,4 Tỷ
22,69%
Các loại phí Các loại phí 349 Đồng tiền 475 Cặp tỷ giá
EUR GBP JPY RUB SGD USD +8 More
5.472.310 (89,71%) 927a26d0-246f-4ed3-b0fa-e3b3cabff369
FTX US Giảm 5,00% phí
3,8 Tốt
$79,0 Triệu
13,46%
0,40%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
28 Đồng tiền 56 Cặp tỷ giá
USD
Tương lai Tiền điện tử NFT's (Non-fungible tokens)
1.928.750 (77,15%) da7d120e-5d4f-4d07-9d39-bcf0a548ac68
DigiFinex
3,7 Tốt
$2,8 Tỷ
26,95%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
394 Đồng tiền 498 Cặp tỷ giá
TWD
Tương lai Tiền điện tử ETFs
4.900.000 (100,00%) 12ae90c5-baaf-4bfc-81d3-d838d9187c54
OKX
3,7 Tốt
$8,0 Tỷ
36,79%
0,10%
Các loại phí
0,08%
Các loại phí
350 Đồng tiền 771 Cặp tỷ giá
JPY RUB SGD USD IDR CNY +10 More
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
6.249.750 (96,15%) 5b7075e8-6d26-45db-bdf2-5fa4ba06f8b4
BTCEX
3,7 Tốt
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
121 Đồng tiền
EUR USD
Tương lai Tiền điện tử ETFs
1.758.240 (97,68%) 92dae918-23d5-445c-9408-8d675fe26623
Hotbit
3,7 Tốt
$8,3 Triệu
65,42%
Các loại phí Các loại phí 9 Đồng tiền 8 Cặp tỷ giá
3.199.680 (96,96%) 6d05c6e4-abff-4337-8ae6-94ed9f12120a
Binance.US
3,7 Tốt
$188,6 Triệu
61,41%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
137 Đồng tiền 298 Cặp tỷ giá
USD
Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
1.821.360 (75,89%) 1afb5165-ea02-481b-b302-88f78b75b405
AAX
3,7 Tốt
$3,2 Tỷ
12,31%
0,15%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
233 Đồng tiền 301 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +35 More
Tương lai Tiền điện tử Vanilla Tùy chọn Staking (cryptocurrencies)
5.192.130 (91,09%) 76c04942-5b0d-4747-9104-b943ef5b494b
CoinW
3,6 Tốt
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
232 Đồng tiền
EUR GBP JPY RUB USD ZAR +10 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs Staking (cryptocurrencies)
2.900.050 (93,55%) 3ce5a16a-527e-4192-92a4-93fee2aae0da
Bitrue
3,6 Tốt
$3,7 Tỷ
17,15%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
532 Đồng tiền 840 Cặp tỷ giá
AUD CHF EUR GBP SGD USD +2 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs Staking (cryptocurrencies)
3.474.300 (93,90%) 624c9b52-59cb-4e95-91e5-aa10fb4a07ae
Tidex
3,6 Tốt
$89,5 Triệu
26,83%
Các loại phí Các loại phí 41 Đồng tiền 131 Cặp tỷ giá
2.544.360 (90,87%) 1a9de693-7089-4649-8f13-897d1365f775
Huobi Global
3,6 Tốt
$1,8 Tỷ
34,90%
0,20%
Các loại phí
0,20%
Các loại phí
606 Đồng tiền 1038 Cặp tỷ giá
EUR GBP USD TRY BRL KZT +1 More
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
3.227.070 (97,79%) 87132325-459a-4518-bf02-d6c3b48486bb
Liquid Giảm 10,00% phí
3,6 Tốt
Nhật Bản - JP FSA
$3,5 Triệu
43,45%
0,30%
Các loại phí
0,00%
Các loại phí
65 Đồng tiền 138 Cặp tỷ giá
AUD EUR HUF JPY SGD USD
Tương lai Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
374.400 (100,00%) 68cdd1fa-cdbe-4f15-9727-c60336f03dbb
Bittrex
3,6 Tốt
Bermuda - BA BMA
$11,6 Triệu
27,42%
0,75%
Các loại phí
0,75%
Các loại phí
399 Đồng tiền 783 Cặp tỷ giá
EUR USD
Tiền điện tử Staking (cryptocurrencies)
1.241.760 (95,52%) f70858ab-9ac6-4078-b0c6-b0df888b5056
Indodax
3,6 Tốt
$7,0 Triệu
15,67%
0,30%
Các loại phí
0,30%
Các loại phí
231 Đồng tiền 236 Cặp tỷ giá
IDR
Tiền điện tử
3.500.000 (100,00%) 01f31e40-136f-442a-a07d-97f4c605fc3f
BitForex
3,6 Tốt
$115,9 Triệu
0,38%
Các loại phí Các loại phí 123 Đồng tiền 135 Cặp tỷ giá
2.000.000 (100,00%) f90e8484-29a8-470c-b052-c83580783259
NiceHash
3,6 Tốt
Các loại phí Các loại phí 44 Đồng tiền
9.223.740 (99,18%) db4457bf-15cf-4cad-9e2a-ff3d3cd1e5c2
LBank
3,5 Tốt
$1,1 Tỷ
0,92%
0,10%
Các loại phí
0,10%
Các loại phí
477 Đồng tiền 522 Cặp tỷ giá
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +45 More
Tương lai Tiền điện tử ETFs NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
1.524.560 (89,68%) 020fb081-b85c-49f1-9153-f11d275be7c9
HTML Comment Box is loading comments...