Nhà môi giới ngoại hối theo quy định của CySEC | CySEC Forex Brokers

Danh sách các nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp) tốt nhất, với giá cả và xếp hạng người dùng, tiền gửi tối thiểu, nền tảng giao dịch có sẵn, tiền tệ tài khoản và các loại tài sản.
nhà môi giới Đánh giá tổng thể Đánh giá khách hàng thực tế Khoản đặt cọc tối thiểu Các phương thức cấp tiền Nền tảng giao dịch Loại tiền của tài khoản Các nhóm tài sản 01709ee7-e341-4a7b-944f-c89492833cd8
IC Markets
4,9 Tuyệt vời
(358)
4,7 Tuyệt vời
200
Bank Wire BPAY Broker to Broker China Union Pay Credit Card FasaPay +6 More
cTrader WebTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +3 More
dede8976-8f49-46be-a2a0-ea7a5448e7da
Tickmill
4,8 Tuyệt vời
(143)
4,8 Tuyệt vời
100
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Neteller PayPal +10 More
MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +2 More
64caaf13-8c7f-47c4-87c3-d1dcd8b5d750
Eightcap
4,8 Tuyệt vời
(1)
5,0 Tuyệt vời
100
Bank Wire Bitcoin BPAY China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay +6 More
MT4 MT5
AUD CAD EUR GBP NZD SGD +1 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
45e5f2e5-5176-4bba-9479-eaca4b7a52f4
FxPro
4,6 Tuyệt vời
(51)
4,4 Tốt
100
Bank Wire Broker to Broker China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal +1 More
MT4 WebTrader cTrader MT5 Proprietary
AUD CHF EUR GBP JPY PLN +2 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
9b812027-1968-4fb5-a8d4-0fe926878db9
FP Markets
4,6 Tuyệt vời
(30)
4,6 Tuyệt vời
100
Bank Wire BPAY Broker to Broker Credit/Debit Card FasaPay Neteller +5 More
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +3 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Tiền điện tử Kim loại +2 More
adcdd34d-1fcd-46e0-b6f2-363f598b824d
GO Markets
4,5 Tuyệt vời
(1)
5,0 Tuyệt vời
200
Bank Wire Credit/Debit Card FasaPay Neteller Skrill Equals Money
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP SGD +3 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
14df12b1-1486-4054-b675-f5ac5b404b9c
IFC Markets
4,5 Tuyệt vời
1
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Perfect Money Webmoney +2 More
MT4 MT5
EUR JPY USD BTC ETH
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
1bb21a2a-65fa-48b7-b50b-ccbfd56690a6
LegacyFX
4,5 Tuyệt vời
500
Bank Wire Bitcoin Credit Card Litecoin Neteller Perfect Money +3 More
MT5 WebTrader
EUR GBP USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
94c65a70-9c33-410e-a9db-4891b4d70d8b
XM (xm.com)
4,5 Tuyệt vời
(146)
4,4 Tốt
5
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card Neteller Skrill
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP HUF JPY +5 More
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
dc92cd4d-72d7-4b81-9822-4e7fa0077d08
Pepperstone
4,4 Tốt
(92)
4,3 Tốt
200
Bank Wire BPAY China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal +3 More
cTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
9751bfb5-5894-4597-9c9b-bdccb839e3ec
Errante
3,8 Tốt
50
Bank Wire Bitcoin CashU Credit/Debit Card Neteller Perfect Money +6 More
MT4 MT5
EUR USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
797786f8-aaf3-4bda-8647-31597aaaa457
RoboForex
4,8 Tuyệt vời
(95)
4,7 Tuyệt vời
0
AstroPay Bank Wire China Union Pay Credit Card Giropay iDeal +20 More
MT4 MT5 WebTrader cTrader Proprietary
EUR GLD USD CZK CNY
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
26e008af-ee6e-47e8-930f-5262530ba5b8
XTB
4,8 Tuyệt vời
1
Bank Wire Credit/Debit Card PayPal PaySafeCard Skrill
MT4
EUR GBP HUF USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
44a6abd4-daed-473c-bc6f-347892f79acb
Admirals (Admiral Markets)
4,7 Tuyệt vời
(3)
4,7 Tuyệt vời
100
AstroPay Bank Wire Bitcoin Credit/Debit Card iDeal Neteller +8 More
MT4 WebTrader MT5
AUD CHF EUR GBP HUF PLN +8 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
556f525f-a1ef-45ca-997e-483763863a1d
eToro
4,6 Tuyệt vời
1
Bank Wire Credit/Debit Card iDeal Neteller PayPal POLi +5 More
Proprietary
USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
628acabd-dc6a-4cf1-8618-b40b1b3cc483
ThinkMarkets
4,5 Tuyệt vời
(26)
4,6 Tuyệt vời
0
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal Perfect Money +4 More
MT4 MT5 Proprietary
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +4 More
2924dced-e17a-4280-a24c-33e54ec39301
LiteFinance
4,5 Tuyệt vời
(18)
4,4 Tốt
50
Bank Wire CashU EgoPay FasaPay Neteller OKPay +11 More
MT4 MT5 Proprietary
CHF EUR RUB USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
b487b285-0046-4620-b840-629d232f4546
TFXI
4,5 Tuyệt vời
100
MT4
Ngoại Hối Kim loại
6768a27e-9c41-4f33-abe2-42cdd119d738
EasyMarkets
4,5 Tuyệt vời
100
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card Giropay iDeal Neteller +4 More
MT4
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +12 More
Ngoại Hối Các chỉ số
8b50fecc-2a8d-4d67-9d93-9d1966ee2425
OBRInvest
4,5 Tuyệt vời
250
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
9bac26e1-8eda-40ba-9926-e2fad735a9e1
Pacific Union
4,5 Tuyệt vời
100
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
3e8d3c93-4366-4e65-bf04-9e16c3ce5e6a
FBS
4,4 Tốt
1
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
4bb72a7e-ac90-4c17-a08c-79a276cc8dd9
Just2Trade.online
4,4 Tốt
100
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
2789f79b-0ade-417f-9c7c-d708d2e3a49f
Trade
4,4 Tốt
100
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại +1 More
5254f81f-e7e8-428c-a07f-c159cf4527de
CFI Financial
4,3 Tốt
1
cTrader MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2cfcbe75-8b28-4d56-b239-336ba7254fd1
Skilling
4,3 Tốt
100
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
b717eb61-ba5f-4141-9269-e38df3fdf1e1
FXOpen
4,3 Tốt
(37)
4,1 Tốt
10
Bank Wire Bitcoin China Union Pay FasaPay IntellectMoney Litecoin +10 More
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP GLD JPY +7 More
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
1195e74c-83e9-4a96-932c-0afb4aefc96e
Traders Trust
4,3 Tốt
(1)
5,0 Tuyệt vời
50
Bank Wire Bitcoin China Union Pay Credit Card FasaPay Neteller +4 More
MT4 WebTrader
EUR GBP JPY USD
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
44f4c518-760f-42d7-849e-932464459fe5
Windsor Brokers
4,3 Tốt
(1)
5,0 Tuyệt vời
100
Bank Wire Credit/Debit Card Neteller Skrill Webmoney
MT4 WebTrader
EUR GBP USD
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
07b8944d-a5cd-4515-beab-3cd86ea3881a
Markets.com
4,3 Tốt
100
Bank Wire Credit Card Neteller Skrill Webmoney
MT4 WebTrader
AUD CAD EUR GBP JPY PLN +1 More
Ngoại Hối Các chỉ số
cf9a2c91-4277-4d22-a012-ee86f27ca766
Axia Investments
4,3 Tốt
250
MT5 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
06ccb754-8003-4024-ba04-29af69319db6
ForexTB
4,3 Tốt
250
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
c608c942-2d60-4e42-b227-4a70c5ef7285
NAGA
4,3 Tốt
0
Bank Wire Giropay Neteller Skrill Trustly Dash +1 More
MT4
EUR GBP PLN USD BTC ETH
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
cb5da569-ba3d-4b6d-9cd5-1c1e58696290
AMP Global
4,2 Tốt
100
MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
02835710-db87-4a70-a862-9e92828f6495
Lirunex
4,2 Tốt
25
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
9cc9bea2-d1cd-448c-8eda-70622037821a
Purple Trading
4,2 Tốt
100
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
01a37d33-57c5-44f6-82bd-55fc3d64aa3b
Top FX
4,2 Tốt
1
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
b989d969-2973-4dac-a5f8-09e525fe8c47
FxPrimus
4,1 Tốt
(10)
4,3 Tốt
5
Bank Wire Bitcoin China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Giropay +6 More
cTrader MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN SGD USD ZAR
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
1ac8caa9-5dd6-46db-8724-52da2ae53fcf
Alvexo
4,1 Tốt
500
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
60be6153-82a9-41dc-998c-ba2edf4d8255
Capital.com
4,1 Tốt
20
WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
f02ae1b7-769a-447a-a3a7-3afd5c4b7bfd
ETX Capital
4,1 Tốt
100
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
e2da40d2-2f22-499e-94d7-9867d2cdd97b
Fondex
4,1 Tốt
0
cTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
11594ebc-36aa-4ad4-9dd9-0ec8e238216a
InstaForex
4,0 Tốt
(28)
3,5 Tốt
1
Bank Wire Bitcoin CashU China Union Pay EgoPay Filspay +6 More
MT4 MT5
EUR RUB USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
e22d80c4-68b2-4e40-9901-6f4c4355c5e6
FXView
4,0 Tốt
5
MT4 MT5
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
b911f7d1-e590-4250-9af6-5aad51fe16a3
TeleTrade.eu
4,0 Tốt
100
MT4 MT5 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
7cb23244-3875-4c21-8f8a-412d396138f6
FXORO
4,0 Tốt
0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
fe6812de-5168-45e5-b74c-e0e31720cbff
JFD Bank
4,0 Tốt
500
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +1 More
6accd7a4-1bb7-495d-bd21-05a6ffb91b76
HYCM
3,8 Tốt
100
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
83e0aa79-42f5-44b9-9b96-9d4198bda9b2
One Royal
3,8 Tốt
50
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
e934b826-8e7a-47f7-ad94-551228e6528f
TriumphFX
3,8 Tốt
d6049583-7f2f-4f3f-9ce8-af5c8da9a700
HTML Comment Box is loading comments...