Nhà môi giới ngoại hối Nigeria | Best Forex Brokers in Nigeria

Các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất ở Nigeria, được sắp xếp theo quy định và xếp hạng người dùng, tiền gửi tối thiểu, đòn bẩy tối đa có sẵn, tài khoản cent và các loại tài sản.
nhà môi giới Đánh giá khách hàng thực tế Xếp hạng cơ quan điều tiết Khoản đặt cọc tối thiểu Mức đòn bẩy tối đa Tài khoản Cent Tài khoản Hồi Giáo (miễn phí qua đêm) Các nhóm tài sản 13fd0d75-57b5-4ef2-8465-667bf22cbd9c
IC Markets
(358)
4,7 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
200 500
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +3 More
a4115616-6a80-4e66-977f-fc719b2c67c2
Tickmill
(143)
4,8 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
100 500
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +2 More
5a2c5194-5ab6-4d57-b558-5ab116f09d32
FP Markets
(30)
4,6 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
100 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Tiền điện tử Kim loại +2 More
c99d4e30-4d09-40f7-b578-3a03ad863182
GO Markets
(1)
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
200 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
77247273-7f86-4ccb-9cf7-a54601affa32
Eightcap
(1)
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
100 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
a8884f3b-ccc6-4985-aa15-dcad6b239e3c
Vantage Markets
(1)
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
200 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
e660eba3-3d36-4aeb-bc50-ec8a20801a6f
XM (xm.com)
(146)
4,4 Tốt
5,0 Tuyệt vời
5 888
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5ca3cc25-4a0a-436f-8cba-8c32a8baebbc
Pepperstone
(92)
4,3 Tốt
5,0 Tuyệt vời
200 200
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
7587b61b-11b7-4c59-9f29-8d29e44c90a6
FxPro
(51)
4,4 Tốt
5,0 Tuyệt vời
100 200
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
544e064b-2696-4622-bf13-b20659f41e15
EverestCM
(1)
1,0 Kém
2,0 Dưới trung bình
100 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
8c99ca77-1d8d-4b00-a5c7-ae45cab31e2a
Errante
5,0 Tuyệt vời
50 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
0eb2441d-f995-4f63-b59a-6d69636e7b65
Titan FX
2,0 Dưới trung bình
200 500
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
333e3f16-9381-4b23-b5e3-b57d5d9c673e
TMGM
4,0 Tốt
100 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
a0f9c3a9-773b-4df5-812e-8d8c2352a6a8
FXCentrum
2,0 Dưới trung bình
10 1000
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
214fe9f4-fa44-4993-8100-32dfff30e1c8
Infinox
5,0 Tuyệt vời
1 1000
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5af0013c-b5bf-404d-b11a-23be432ea38d
RoboForex
(95)
4,7 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
0 1000
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
46819631-3d0f-4948-8d29-38b20ac868a2
ThinkMarkets
(26)
4,6 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
0 0
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +4 More
c1286b02-6600-4863-af96-1659734ba440
Exness
(24)
4,8 Tuyệt vời
3,0 Trung bình
1 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
a44e95fd-6a55-4d75-a3e8-0c892dd0bc0c
Global Prime
(23)
4,7 Tuyệt vời
4,0 Tốt
200 100
Ngoại Hối Kim loại
88eec07b-bc58-4536-96f4-0ef7ad067402
TradeviewMarkets
(12)
4,8 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
0 400
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại +1 More
1efbd023-556a-42bd-903d-ba6a555da66a
Admirals (Admiral Markets)
(3)
4,7 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
100 0
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
297b4679-deab-4eed-be4a-d0eda34e6d19
Axiory
(1)
5,0 Tuyệt vời
2,0 Dưới trung bình
10 777
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
4e6fe366-2c63-4b85-9963-996eadab98b9
Windsor Brokers
(1)
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
100 500
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
2dd58c2b-c0cd-46be-9860-d05c659dd4f0
HotForex
(64)
4,1 Tốt
3,0 Trung bình
5 1000
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại +2 More
3e5a8d58-2cfa-4e83-8927-e692f41a04ad
FXTM (Forextime)
(40)
4,5 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
10 2000
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
ec7ac047-8b83-4724-88a4-4b042394ccfe
FXOpen
(37)
4,1 Tốt
5,0 Tuyệt vời
10 500
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
614653b5-59f9-4d69-95ff-ab0eaed0c995
Axi
(31)
4,3 Tốt
5,0 Tuyệt vời
0 500
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
03c22b62-6da6-4fbc-b811-ceb7c92507d0
AvaTrade
(27)
4,2 Tốt
5,0 Tuyệt vời
100 400
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
aa9aea65-cbe4-48c5-8214-e355f898fb49
FXDD Trading
(21)
4,2 Tốt
5,0 Tuyệt vời
0 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
f453155b-54b2-4195-a05f-e90c2d86102c
Oanda
(8)
4,1 Tốt
5,0 Tuyệt vời
0 50
Ngoại Hối
98c195e1-eb1c-44e0-9f23-61fe92b50688
IG (ig.com)
(3)
4,3 Tốt
5,0 Tuyệt vời
250 50
Ngoại Hối
1dd9ca5a-c2f4-407d-89a9-421f766a1238
Forex.com
(4)
3,8 Tốt
5,0 Tuyệt vời
100 50
Ngoại Hối
549eefca-cdd2-4afb-974f-81be89210a63
Orbex
(2)
3,0 Trung bình
5,0 Tuyệt vời
200 500
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
f8ac6633-b2d8-4f83-8b90-ead49e8b4d24
BDSwiss
2,0 Dưới trung bình
10 1000
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
69eb06a9-619a-41fe-87dd-823183ae42bc
eToro
5,0 Tuyệt vời
1 30
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
aa409d92-8699-436a-afef-921177d74587
Trademax Global Markets
4,0 Tốt
100 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
9e40216c-4689-414a-bce6-0bc3cc7c5df6
Markets.com
5,0 Tuyệt vời
100 200
Ngoại Hối Các chỉ số
d6b3053a-1a16-4d31-a39b-4596c265c4a2
360 Capital
2,0 Dưới trung bình
b7925755-8c73-4914-8b3e-e6b2fba2e035
4xhub
4,0 Tốt
96de6db3-85b7-4acc-b2b7-a5163215ea86
ACDEX
4,0 Tốt
c10710d9-a61c-4b61-8e7b-f8b7c010f09d
ACY
4,0 Tốt
50 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
bf934fb8-9ad2-45e8-8715-dfc631f99ef2
Advanced Markets FX
5,0 Tuyệt vời
0 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
df44980b-2a10-49ee-8464-19c1dd50af0c
Aetos
5,0 Tuyệt vời
250 0
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
1a3c1347-624d-4580-823e-c440eb765dbe
Aglobe Investment
2,0 Dưới trung bình
0ed77c98-1e62-46ea-b4e5-d6c9be1e2006
Amana Capital
5,0 Tuyệt vời
50 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
ca575052-e18c-4d13-914d-f37eca9d859a
ATC Brokers
5,0 Tuyệt vời
0 0
Ngoại Hối Dầu khí / Năng lượng Kim loại
c8a1f951-3925-4521-bf10-18eee9bf07e5
Axim Trade
4,0 Tốt
1 0
Ngoại Hối Tiền điện tử Kim loại
c23df0f5-6b4e-481f-a5a1-68ddfa046989
Axion Trade
4,0 Tốt
ee4a4ef2-2e07-439c-950a-9701997a89e9
Baxia
2,0 Dưới trung bình
3f08b012-8428-4c7c-b2d6-9a388d4aa39a
Blueberry Markets
4,0 Tốt
100 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
44e15a3b-3232-43c6-a09b-7543b182a2f1
HTML Comment Box is loading comments...