โบรกเกอร์ Forex ไนจีเรีย | Best Forex Brokers in Nigeria

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในไนจีเรียเรียงตามกฎข้อบังคับและการให้คะแนนของผู้ใช้เงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดที่มีบัญชีเซ็นต์และประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ เรทติ้งของลูกค้าจริง คะแนนจากผู้กำกับดูแล เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ บัญชีอิสลาม (สว็อปฟรี) คลาสของทรัพย์สิน e0ac915e-4c69-4020-a9dc-92b2f283eec2
OQtima
5.0 ยอดเยี่ยม
20 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
f5369751-8414-437b-bdd3-8fd175127902
IC Markets
(630)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
044bb45b-c85f-4fbc-aa82-e66d0cd1a76e
Tickmill
(157)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +2 More
7d3833d0-7559-45b0-8d78-ca21960cb0ed
Exness
(36)
4.8 ยอดเยี่ยม
3.0 ปานกลาง
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
25488952-6859-4323-9ae2-cb0b8387f863
FP Markets
(30)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
5b17dfe7-eb6e-426a-8e53-901ae669d932
ThinkMarkets
(28)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +4 More
58d9c5f0-96ef-49e2-926d-9e889c1ac723
Vantage Markets
(4)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
b24d3644-65b8-47ff-956c-7f1172af534a
Eightcap
(2)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
2418b4c7-e880-43db-ab68-0a3c8dc23891
VT Markets
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ +2 More
ee811384-bde9-40c6-ac46-005a412d572f
Traders Trust
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
50 3000
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
5e78a6a1-dcfb-4305-8554-dfa7264fa8da
XM (xm.com)
(161)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
5 1000
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
75bc2100-320e-4338-b552-48fca55cec94
Pepperstone
(94)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 200
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
89b700da-9e4f-4b60-b2df-bd9553b2a068
HFM
(67)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 2000
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
0c01052b-1e8f-4155-a91b-517529553f6d
FxPro
(52)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 200
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
733c5d5d-7582-4b68-806b-207ceb0e2917
Axi
(31)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
bdd9d72c-28ac-43bd-82f2-5b03922705b6
FXGT.com
3.0 ปานกลาง
5 1000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
774bb784-0068-4228-bea2-357fc7f27da1
Titan FX
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
200 500
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
e670b759-fb19-45e0-aa85-eb1ad3a0c440
TMGM
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
6a23d1fa-328d-416c-9152-3e3ab3ca2731
Global Prime
(24)
4.7 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
200 100
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
13518140-5100-43fc-91c4-658e75996245
Tradeview Markets
(12)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
0 400
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
b3b2c1ba-75fc-43ab-ae9e-3d6fd41c4bdd
Admirals (Admiral Markets)
(4)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
71c70bbe-78ee-4d15-8516-69496fad6308
Axiory
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 777
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
b04e0bbd-1a38-423b-a558-134ac252679a
GO Markets
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
1b52a6d3-f89b-4bba-8845-fb3de304e9eb
Windsor Brokers
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
a48cf96f-d42d-4404-be54-9b834c02dcd8
FXTM (Forextime)
(42)
4.5 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
10 2000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
ee1127f5-61ef-413a-8fec-036540b751f7
FXOpen
(38)
4.1 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
10 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ac1a70d7-6f5a-4211-9c30-355e08af8f8d
AvaTrade
(27)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 400
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
289d2040-39f4-46f6-8df2-fe4d4812527a
FXDD Trading
(21)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
6302d479-a044-4ab9-b494-6ea4a7860e5b
FXCM
(11)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +1 More
36f37ef8-daed-4195-a43b-d21e0f7f031a
Orbex
(2)
3.0 ปานกลาง
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
6a82eb96-857a-40db-be17-922bf208ec72
EverestCM
(1)
1.0 แย่
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
1a8b8f79-7a8d-409a-b0b3-c445cd153b32
BDSwiss
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 1000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
650c6cad-9c9d-43c1-a2ef-6ae259bc5e3f
Errante
5.0 ยอดเยี่ยม
50 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
c9c487f4-e184-437b-8a87-00a0fe38b3cc
FBS
5.0 ยอดเยี่ยม
1 3000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
99bf1aad-5dfc-4b3d-b1c0-9b379a44f40e
FXCentrum
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 1000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
122611f7-ed6e-4544-b294-4258c0ec5ba8
eToro
5.0 ยอดเยี่ยม
1 30
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
e13ff015-d068-4cf6-adcf-93331c919a67
FXTrading.com
4.0 ดี
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
5c51ec2e-fa22-47b7-9cc0-694aa61cf91e
INFINOX
5.0 ยอดเยี่ยม
1 1000
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
48fe5f40-b640-4f2b-b8ac-ff4e2263fe08
Doto
5.0 ยอดเยี่ยม
15 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
34b759c4-ec65-4420-a30a-8d2a8af78d97
360 Capital
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
8d196d39-4103-4a07-95a5-899fc827fe72
4T
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
8bdd7cd6-6c31-4709-8f0b-9349c32e7f48
Access Direct Markets
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์
3f33c15e-5908-42ed-af46-9ad0c038b843
Advanced Markets FX
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
91236455-6cb3-4cba-9729-14d97512db68
Aetos
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
5a7f60f0-b9e9-4259-bf60-450020a6992b
Aglobe Investment
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
9dbf6951-0e72-44ea-9205-fe42d81c7a3d
Amana Capital
5.0 ยอดเยี่ยม
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
e2f69ffa-7d12-44bc-a439-5a085e144e01
AMEGAFX
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
1 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
d6d94f3d-0904-4e03-8da0-a4c90f3f6c8c
ATC Brokers
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
f4f2a44d-e449-4e7a-a0db-bb6b30811ef7
Axim Trade
4.0 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
455ffed6-3b75-4c8c-8ae1-7cfa0af5dfa1
Axion Trade
4.0 ดี
5b1ff245-23cb-4801-8805-e9ab5d934fdb
HTML Comment Box is loading comments...