โบรกเกอร์ Forex ในไซปรัส | Forex Brokers in Cyprus

โบรกเกอร์ Forex ในไซปรัสเรียงตามราคาและความนิยมพร้อมเงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดบัญชีเซ็นต์รูปแบบการดำเนินการและประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ คะแนนด้านราคา ความนิยม เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ โมเดลคำสั่งดำเนินการ คลาสของทรัพย์สิน 6303b3c8-f6f6-413f-ae70-58af3fefc172
Eightcap
4.8 ยอดเยี่ยม
4.4 ดี
100 500
MM
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
8a472629-1ee7-4007-a129-8601a8915c47
Errante
4.0 ดี
3.0 ปานกลาง
50 500
MM
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
b412f585-783a-4c8c-8695-f43612ba5359
FP Markets
4.5 ยอดเยี่ยม
4.4 ดี
100 500
ECN/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
89d1f074-51a6-43c4-ac3d-f971262df5a4
FxPro
4.5 ยอดเยี่ยม
4.5 ยอดเยี่ยม
100 200
NDD
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
750281bd-338e-47bb-b50b-ad19f42927db
GO Markets
4.2 ดี
4.0 ดี
200 500
ECN/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
50f613a6-a9ea-4d11-8cb2-39a4354b7042
IC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ECN ECN/STP STP
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
bb644cf7-168d-499b-a6bd-6f90858d6e65
IFC Markets
4.0 ดี
4.4 ดี
1 400
STP DMA
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
39640a65-332b-446f-a25d-99f2a72b086b
INFINOX
3.9 ดี
4.4 ดี
1 1000
STP ECN
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
c60346e1-2adb-4fa7-a09a-929f193d3740
LegacyFX
4.0 ดี
3.8 ดี
500 200
STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
6543e4ea-5b80-4020-a8ef-e066d6d57c88
Pepperstone
4.5 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
200 200
ECN/STP NDD
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
65a5ad86-1bf8-4e70-8c4b-e49c9b37e370
Tickmill
5.0 ยอดเยี่ยม
4.7 ยอดเยี่ยม
100 500
STP STP DMA NDD
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +2 More
76215adc-06ff-4174-bdc5-95e7d82729f8
Vantage Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
4.3 ดี
200 500
ECN
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
cb6c8780-dcd6-4ce6-ba98-3a77806000c6
XM (xm.com)
4.8 ยอดเยี่ยม
4.8 ยอดเยี่ยม
5 1000
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
e040e5a2-32ea-4499-9cdc-d293b83cabe9
AAA Trade
2.3 ต่ำกว่าปานกลาง
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
f504ffe1-e7e8-4f27-9921-d31c60fbe245
AAAFx
4.0 ดี
4.2 ดี
300 30
NDD/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
730e53f2-4616-4a1f-84c5-b00c067ecbde
ActivTrades
4.4 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
52111363-a8d6-41ca-bae5-9a136780d7b2
Admirals (Admiral Markets)
5.0 ยอดเยี่ยม
4.5 ยอดเยี่ยม
100 0
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
70830c1b-ae35-4a74-9870-a861129a03ee
ADSS
4.1 ดี
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
5c072c37-b0ab-4903-b1f0-f05f4ae24013
Advanced Markets FX
2.3 ต่ำกว่าปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ad2800e3-1b55-4ae9-a707-771b646c5cb0
Aetos
3.2 ปานกลาง
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
4f566c3d-203e-4e7e-ae41-61ea53db33d1
Alchemy Markets
1.1 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
6bb88b51-faf2-43fd-8a08-4a8a14b95c43
Alvexo
4.0 ดี
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
2fe42f80-a73e-47f4-80d2-d151af564e37
Amana Capital
2.6 ปานกลาง
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
3c29c12c-c6d2-4f77-b083-39f3a3fb372d
AMP Global
3.4 ปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
c6ab8d42-978e-4886-9f08-a7104d6d38b0
Argus FX
1.2 แย่
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
5f94c9bb-353a-4fa3-985c-686ecc22b1be
Arum Capital
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
500 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
5a9e0406-afc6-4bc7-9614-2bb2e6a076d1
ATC Brokers
2.4 ต่ำกว่าปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
9e89ed92-15e8-4958-a532-8dd88089529f
AUSFOREX
2.4 ต่ำกว่าปานกลาง
6ab7adba-f901-419b-9b1f-4db84012cf56
AvaTrade
3.0 ปานกลาง
4.4 ดี
100 400
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
699b28b2-663a-4930-bcf8-3e13675d6fa5
AxCap247
1.3 แย่
100 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
1a029048-8647-4a7a-983a-13d824d107a4
Axi
5.0 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
0 500
STP
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
8bfde3be-2b3c-446f-acef-80ec9b43d8c2
Axia Investments
4.1 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
25a4c4da-ba01-4292-b78a-eef2c64c97c3
Axiance
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
8c7378f3-534a-4844-9d7b-c6bc28d9aa60
Blackwell Global
2.6 ปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
2fa9a75a-82e1-469d-a1a6-a811b823f604
Britannia Global Markets
2.5 ปานกลาง
75138de9-a283-4610-89e2-8e92b4544034
Broctagon Prime
2.2 ต่ำกว่าปานกลาง
279daf26-97fd-467e-a6d4-87aebde2cae1
Capex
4.2 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
e5f5266a-c322-470b-ad26-bd26d5231797
Capital Markets Elite Group
3.8 ดี
2b57ef97-98f0-40c8-9e75-7a157a7da6a0
Capital.com
3.5 ดี
20 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
31df4cf5-1074-47d3-b4e8-246f3aa78bd3
CCCapital.co.uk
3.7 ดี
500 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
4eca48b0-5d25-4570-be75-caad71f97dce
CFI Financial
4.3 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
90f2d818-3399-466a-a053-da682b5c7cdf
CFSM Trader
1.3 แย่
a7e86d52-2466-4029-819a-5fa9abec7c6e
City Index
3.8 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
f57f9f29-af1f-41be-a539-570f4b503aae
CMC Markets
4.5 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
592f3a43-108d-4f42-a2dc-92e0e98ce0a0
Colmex Pro
3.4 ปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
78e787f6-025c-4ed2-9133-9fc7e0985a22
Core Spreads
2.7 ปานกลาง
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
e0c55e27-0d9e-48bd-83ee-176c7737a357
CPT Markets
3.7 ดี
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
0d56035e-2ee2-4ccb-afab-2d298e0c3ca8
CrescoFX
1.1 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
c573aa0e-57a5-4998-bf9d-f0bf8dd21f43
CWG Markets
2.8 ปานกลาง
10 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
4513f1fd-6d56-4346-8f1a-0d30b86410ed
CXM Trading
1.4 แย่
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
081cf3e6-25dd-4a4e-aa24-38ce5b0d8b09
HTML Comment Box is loading comments...