โบรกเกอร์ Forex ในไซปรัส | Forex Brokers in Cyprus

โบรกเกอร์ Forex ในไซปรัสเรียงตามราคาและความนิยมพร้อมเงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดบัญชีเซ็นต์รูปแบบการดำเนินการและประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ คะแนนด้านราคา ความนิยม เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ โมเดลคำสั่งดำเนินการ คลาสของทรัพย์สิน 9bae6c5d-b188-4677-bef1-fe0ab971e8de
Errante
4.0 ดี
3.0 ปานกลาง
50 500
MM
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
6172913a-c555-474d-9a48-9750f1a15f9f
FxPro
4.5 ยอดเยี่ยม
4.5 ยอดเยี่ยม
100 200
NDD
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
83ad76cc-6217-465c-a94e-75b6fc087c60
IC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ECN ECN/STP STP
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
6cf860f3-14f1-4a8a-9d9e-83ebc61f430b
IFC Markets
4.0 ดี
4.2 ดี
1 400
STP DMA
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
ee83f1ae-f834-4082-a410-9a52cce3bc56
LegacyFX
4.0 ดี
4.2 ดี
500 200
STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
adb4a53f-69c7-4909-812b-5149101b6bec
Pepperstone
4.5 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
200 200
ECN/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
38f4d468-d9a5-4d23-9155-4ca77bca671e
Tickmill
5.0 ยอดเยี่ยม
4.7 ยอดเยี่ยม
100 500
STP DMA NDD
ฟอเร็กซ์ โลหะ
44ad8ad6-3f79-4ebc-a5a3-1f5e585406b4
Vantage Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
4.3 ดี
200 500
ECN
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
a9a35636-6caf-4551-8fb5-1176a528da17
XM (xm.com)
3.5 ดี
4.5 ยอดเยี่ยม
5 888
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
49841527-4752-4b8a-bd9d-e317ad516f5c
AAA Trade
2.4 ต่ำกว่าปานกลาง
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
2b21cafe-e3f9-4952-9149-4076b20c45d8
AAAFx
4.0 ดี
1.8 ต่ำกว่าปานกลาง
300 30
NDD/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
800daaab-5885-4199-bf98-11e53d0bf5e9
ActivTrades
3.9 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
def0873e-8a2b-4f86-9dea-d5a1609b7a15
Admirals (Admiral Markets)
5.0 ยอดเยี่ยม
4.4 ดี
100 0
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
6f8d7432-6a4f-4c0f-b362-ff41cf0ed6e8
ADSS
3.5 ดี
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
8cd37416-06ff-4e2f-9ea6-88bd13a3ce18
Advanced Markets FX
2.6 ปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
4959a4bc-a8d4-46fd-991b-39f60f38cef9
Aetos
2.2 ต่ำกว่าปานกลาง
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
7462662a-1aa4-4d0a-a0c3-2e70ae96e514
Alchemy Markets
1.0 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
e0fa43d8-a745-4953-8a1f-6fe9cd70d635
Alvexo
2.9 ปานกลาง
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ebe9ca6f-41b4-4a71-86eb-f9525f8c2455
Amana Capital
2.6 ปานกลาง
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
a8b93c32-c94a-408d-9076-1721303b0621
AMP Global
3.3 ปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
72231ac0-5049-4556-b66a-78de06aa6506
Argus FX
1.0 แย่
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
2c49f0e5-82e9-4e8a-8208-dc7007294c33
Arum Capital
1.0 แย่
500 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
225395de-6cf7-43fd-9326-f24910fd780a
ATC Brokers
1.0 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
fd128ca5-128d-4390-9f0a-84c9220d776f
AUSFOREX
1.2 แย่
7b0563f5-0611-48f8-962e-fd45fd422a64
AvaTrade
3.0 ปานกลาง
4.3 ดี
100 400
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
09dcc225-63ea-4823-9276-a60659f85a7b
AxCap247
1.0 แย่
100 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
0e9b094e-b44c-4253-8d3b-b438b7f025bc
Axi
5.0 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
0 500
STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
25cf420b-7665-4134-a335-161fcb42affc
Axia Investments
3.8 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
bfac6071-3fe5-4c13-ae8b-168fc73906d4
Axiance
2.3 ต่ำกว่าปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
5d46d323-07b6-49b6-9d1d-08e3041dc67d
Blackwell Global
1.8 ต่ำกว่าปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
028c0c33-a206-4f01-a6b3-728ae8678ba5
Britannia Global Markets
1.9 ต่ำกว่าปานกลาง
4dd348e6-6209-4be0-bc74-6d1758413e35
Broctagon Prime
1.0 แย่
de3ae71b-d151-4a88-8130-134f11648c8a
Capex
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
d581b528-8165-441b-a6ad-455f2f517887
Capital Markets Elite Group
1.2 แย่
0126f17e-fca0-4892-a022-f94049907c28
Capital.com
3.5 ดี
20 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
b53ae4df-a626-4972-b29e-6578ad032742
CCCapital.co.uk
1.0 แย่
500 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
58856761-e06a-4452-84bc-1b3c80db9238
CFI Financial
3.4 ปานกลาง
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
62fc69e4-53ba-4e8b-a53d-66dfa4f4c8bd
CFSM Trader
1.0 แย่
1e02c0e3-5cb0-497f-9cec-3e48f83bf8e7
City Index
3.8 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
1e0137e6-991a-4ca1-b6ae-ce8ec6798d1f
CMC Markets
4.5 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
f472d6f1-63c6-4784-b9fd-07efa83df796
Colmex Pro
2.5 ปานกลาง
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
fc6230ee-2f62-485a-96ff-719ee7b21b2c
Core Spreads
1.0 แย่
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
5c5e8df2-bce8-46aa-a487-8ae882a81ecf
CPT Markets
1.0 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
32bf72e7-82af-4bfe-a06d-0172f2e44a8c
CrescoFX
1.0 แย่
0 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
ff2ff96a-4447-4a2b-87bb-b349afbff4c6
CWG Markets
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
ca7ecd13-f8d2-4b5f-82b5-3c0dc80e8c87
CXM Trading
1.0 แย่
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
2750cfab-35f2-4277-8e75-ba8019b643b3
Darwinex
4.0 ดี
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
05b6664e-ae34-402c-a1e6-0763b5fed8b1
Direct Trading Technologies
1.0 แย่
b8aa243f-429c-4325-a88e-24b8bb46d349
Doto
1.0 แย่
b2360d53-328e-4073-8412-41feb574a65e
Dualix
1.0 แย่
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
c20c2f6f-6bea-4f0a-b4b5-1bf9a3b539a1
HTML Comment Box is loading comments...