โบรกเกอร์ Forex ในเวียดนาม | Forex Broker Vietnam

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในเวียดนามเรียงตามกฎข้อบังคับและการให้คะแนนของผู้ใช้เงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดที่มีบัญชีเซ็นต์และประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ เรทติ้งของลูกค้าจริง คะแนนจากผู้กำกับดูแล เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ บัญชีอิสลาม (สว็อปฟรี) คลาสของทรัพย์สิน 0760d365-6946-4f8c-9f26-123f51871ec0
Errante
5.0 ยอดเยี่ยม
50 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
a7833a71-31d9-4f92-95db-2f14901ee47c
FP Markets
(30)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
62ae4ee7-62ea-4da1-b04d-19de1069365c
FxPro
(51)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 200
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
68782df0-f2d5-492a-b085-ecdb07eac85d
GO Markets
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
05f984a0-3655-481f-bafc-b298477e331a
IC Markets
(367)
4.7 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
c5234ba7-0cb9-422a-ae96-00fa8cee0db0
Pepperstone
(92)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 200
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
a130e66d-1f29-409e-94d8-59cba07528e5
Tickmill
(150)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +2 More
c1f23267-c8ed-4480-8b56-0ec166197237
XM (xm.com)
(149)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
5 888
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
99db2483-2216-46b3-8e23-3d0ce3c4934e
Eightcap
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
d51dd0f2-451b-405c-8000-d0a82949f23b
INFINOX
5.0 ยอดเยี่ยม
1 1000
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
749fec38-04af-4811-a88c-15e4e77b533b
Vantage Markets
(5)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
14611751-429e-478a-8445-4d092ffee481
TMGM
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
bb38fbf4-f1e8-4369-b44b-e3c0bbdcb50d
FXTrading.com
4.0 ดี
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
0e684eba-b977-482c-9f85-45b0f30d0966
AvaTrade
(27)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 400
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
409e3caf-fd38-492e-9604-48cd98fa7dc6
Axi
(31)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
f85fdcc5-25ef-4b29-a14b-090213b37f51
FXOpen
(37)
4.1 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
10 500
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล
892d9982-6991-4547-8987-c798545832b3
FXTM (Forextime)
(41)
4.5 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
10 2000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
627b3603-0967-4534-badb-e422087b686a
RoboForex
(97)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
0 1000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
f7650f62-c6a0-4c38-b8d2-417814696c82
ThinkMarkets
(27)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +4 More
ec81dd04-18b7-481b-87c5-c80bb0c07942
Admirals (Admiral Markets)
(3)
4.7 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
6f32560e-bfe6-4c21-bae6-d343a692dfd0
Advanced Markets FX
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
fdd8885c-b13e-460b-8fb1-e889a8826a98
Aetos
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
5adf535d-c949-498f-8eac-c7f97754733d
Alchemy Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
4f71ee9f-c2b6-4297-bf33-f38f31989156
Amana Capital
5.0 ยอดเยี่ยม
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
a999d17a-b82e-4efd-a78b-8e34e24c7b8e
Capex
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
54458742-ffbb-4638-abc0-785267ed2879
CMC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
3ba42d89-c530-4b4f-97a3-d01b1ca2ef6e
Core Spreads
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
e831a577-f448-4731-91ab-45b4bcc195c9
CPT Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
52e6033c-6397-4519-a047-77da260ece8d
Doto
5.0 ยอดเยี่ยม
fd88fbad-aa87-45cc-9212-1b1c27903aeb
eToro
5.0 ยอดเยี่ยม
1 30
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
6e71aa22-a1cd-4fc1-a06e-01a7f37d1a64
eXcentral
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
1079c7cc-8fa4-4968-89fc-55bc2354617d
FBS
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ae0074ea-ecf4-4b60-add7-6032be5df912
Finexo
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
cab3202c-f693-4e80-a89d-f4a959427672
Forex.com
(5)
4.0 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 50
ฟอเร็กซ์
f5457745-4331-4453-a85e-b1a95725547e
FXGM
5.0 ยอดเยี่ยม
200 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
045f789f-1094-40c6-88b5-f0aa934c74da
HYCM
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
165a037a-c909-4a87-b542-f84de6eadf13
IG (ig.com)
(4)
4.5 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
250 50
ฟอเร็กซ์
7e49c71b-7b98-4f2c-a6b6-82458d6f17bb
Investous
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
4d48c4a2-521a-42cd-a225-0da78c752bdf
Markets.com
5.0 ยอดเยี่ยม
100 200
ฟอเร็กซ์ ดัชนี
8cb608ab-580c-4676-847d-55eed363bfce
Novox FX
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
d175ffcf-57d2-4bf8-b436-847322f87860
Oanda
(8)
4.1 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 50
ฟอเร็กซ์
f0a2fa35-e629-4e0c-b557-00530e74af22
One Financial Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
05534b6d-b6df-432c-9285-cb54172e205c
One Royal
5.0 ยอดเยี่ยม
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
5c058b86-f243-4849-981e-4ab961477b6d
Plus500
5.0 ยอดเยี่ยม
100 300
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
c51fdb70-ff09-4cf6-a9e2-48fd9bc5bb1f
Saxo Bank
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ +1 More
48548035-3e40-42c2-ad1d-a7ea624c271d
SwissQuote
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
834bee15-af66-41d6-b740-cede314a8659
Trade
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ +1 More
2e71ff4f-dfc6-401f-8c74-be420a5ab3d5
Trade ATF
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
73670526-e682-4084-8a26-ae682add706a
Trade360
5.0 ยอดเยี่ยม
500 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
6c7bc5e4-8c12-4119-a312-caa42f4b8552
Tradeo
5.0 ยอดเยี่ยม
200 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
e3cbfdcf-72c3-4306-bb2f-8982ce06ab53
HTML Comment Box is loading comments...