โบรกเกอร์ Forex อินโดนีเซีย | Forex Brokers Indonesia

โบรกเกอร์ Forex ในอินโดนีเซียเรียงตามราคาและความนิยมพร้อมเงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดแพลตฟอร์มการซื้อขายรูปแบบการดำเนินการและประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ คะแนนด้านราคา ความนิยม เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด แพลตฟอร์มการซื้อขาย โมเดลคำสั่งดำเนินการ คลาสของทรัพย์สิน 9f971e95-b2b0-4f38-9b4c-6f5a24c88a97
Errante
4.0 ดี
3.0 ปานกลาง
50 500
MT4 MT5
MM
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
132b467a-1046-4e81-95e2-f3adc6d7be75
EverestCM
4.0 ดี
3.0 ปานกลาง
100 500
MT4 MT5 WebTrader
NDD
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
132030e0-2860-4d66-adbc-e11fd5711b75
FxPro
4.5 ยอดเยี่ยม
4.5 ยอดเยี่ยม
100 200
MT4 WebTrader cTrader MT5
NDD
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
508f6795-f9cd-49bb-9406-ad29b03adf3e
IC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
MT4 MT5 WebTrader cTrader
ECN ECN/STP STP
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
9da2ae96-8dc1-466b-a670-af50233ed2fe
Pepperstone
4.5 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
200 200
cTrader MT4 MT5
ECN/STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
195424f6-3d38-434a-8a15-b5f25512ebec
Tickmill
5.0 ยอดเยี่ยม
4.7 ยอดเยี่ยม
100 500
MT4 MT5 WebTrader
STP DMA NDD
ฟอเร็กซ์ โลหะ
2b8ec0ea-5894-4f6b-b63e-01fa6e1e6a4d
TMGM
4.0 ดี
3.5 ดี
100 500
MT4 WebTrader
ECN
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
0785fe29-557c-4588-891e-3139eda56137
Vantage Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
4.3 ดี
200 500
MT4 MT5 WebTrader
ECN
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
e9515cb8-b911-4fc0-8fca-b19301990538
XM (xm.com)
3.5 ดี
4.5 ยอดเยี่ยม
5 888
MT4 MT5 WebTrader
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
dedca1ac-cdb8-42f8-b40b-358f883f43a0
360 Capital
2.7 ปานกลาง
6f3d3a4e-a898-47d6-8c38-688dcde72067
4xhub
1.0 แย่
b321559e-d2df-4ce4-86d3-2dee8231ff82
ACDEX
1.0 แย่
376432ef-3494-4060-9cd5-ea97fe1f4231
ActivTrades
3.9 ดี
250 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
c3d1502f-0727-4908-a829-b2efe6fcb764
ACY
2.4 ต่ำกว่าปานกลาง
50 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
fb481d36-6439-4243-838f-9d275b4e9eea
Admirals (Admiral Markets)
5.0 ยอดเยี่ยม
4.4 ดี
100 0
MT4 WebTrader MT5
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
1d4f4168-6984-4438-a203-136763f3f02a
Advanced Markets FX
2.6 ปานกลาง
0 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
b75c22dc-5124-42b8-bdbd-cc40ec513ea4
Aetos
2.2 ต่ำกว่าปานกลาง
250 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
351f626a-ed60-4362-8626-5f29f950776c
Aglobe Investment
1.0 แย่
69a59de9-5780-4f57-ae51-6d64f4d3e4de
Alchemy Markets
1.0 แย่
0 0
MT4
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
5c0c0092-08c5-4595-9c55-7e43ae6227a2
Amana Capital
2.6 ปานกลาง
50 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
65346f78-b9e4-4101-aae0-5a3d641de3d8
Anzo Capital
1.0 แย่
100 0
MT4
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
e1992b7d-e0f2-4d35-b9e2-0223cae133d5
ATC Brokers
1.0 แย่
0 0
MT4
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
83fc731c-685b-4ce5-9a36-f7d9f4e3a831
AvaTrade
3.0 ปานกลาง
4.3 ดี
100 400
MT4 MT5
MM
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
f7804766-ca4b-456a-bce3-9b3a3c29ce0c
Axi
5.0 ยอดเยี่ยม
4.0 ดี
0 500
MT4 WebTrader
STP
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
334d62f7-a2a1-4009-b571-774ead161e2a
Axim Trade
3.9 ดี
1 0
MT4
ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
abac2fed-46cc-4ce1-9590-c0b5feef4f65
Axion Trade
2.3 ต่ำกว่าปานกลาง
fbaa95e6-ef5f-4234-b2f8-68475bed7abb
Axiory
3.0 ปานกลาง
1.0 แย่
10 777
MT4 MT5 cTrader
MM STP
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
6a0d92db-ccc2-4b65-b91e-2d829f41c65e
Baxia
1.0 แย่
5a5c56b0-b386-4796-884e-0f12dd7c6a05
Bayline Trading
1.0 แย่
e1f0eba1-aa98-436a-887c-3510b97ef1c0
BDSwiss
4.0 ดี
3.7 ดี
100 500
MT4 MT5 WebTrader
MM STP NDD
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
f2797a9e-e199-4724-8d8f-98c947d17a31
Blueberry Markets
4.0 ดี
100 0
MT4 MT5 WebTrader
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
852e9c24-e7b7-4037-87e2-7b1e619f3f42
Capex
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 0
MT5 WebTrader
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
7f654647-26fb-4fab-b545-185505c38bfd
Capital Index
2.7 ปานกลาง
100 0
MT4
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
7ca280c9-ea39-4fb7-a64d-4d7c76a58177
Chamber FX
1.0 แย่
250 0
MT4
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
18be7f4d-be3d-4532-b782-3a018091122e
Charter Prime
1.0 แย่
100 0
MT4
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
f177be97-b283-47de-b8e8-e29ef1b19e11
CKB Markets
1.0 แย่
5d75e3ce-2ae2-4a94-b67f-1dcf41a74306
CLSA Premium
1.0 แย่
51b01944-1f1b-4955-a607-54e8c9854cb9
CM Trading
4.1 ดี
250 0
MT4
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
12f37567-3c06-40e0-a882-08e0181cec35
CMC Markets
4.5 ยอดเยี่ยม
1 0
MT4 WebTrader
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
7437fc1b-bdcd-4392-beaf-afbcb4880c42
Core Spreads
1.0 แย่
1 0
MT4
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
047f58ad-5150-486d-b96a-cd4fe3cb3ba5
CPT Markets
1.0 แย่
0 0
MT4
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
0d0f3897-7062-41eb-b05a-601b7018f975
Decode Capital
1.0 แย่
7c9b2ae8-8c25-4983-9201-0fd1cea7ecc3
Dollars Markets
4.3 ดี
f67f4f6c-a68b-4c09-8d0e-a37ae9c65bca
Doto
1.0 แย่
48a46351-7869-4a54-a6f9-c71d58e3507d
DV Markets
1.0 แย่
1 0
MT4 WebTrader
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
d7457576-099b-48b3-baa9-1d1fb0d0e15c
Eightcap
4.4 ดี
100 0
MT4 MT5
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
25649888-b7ab-4bb6-9d37-503f1bd772bc
everfx
1.0 แย่
d9e2eda3-80db-474b-ade0-54d50c7f83fb
EverFX
1.0 แย่
250 0
MT4 MT5 WebTrader
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
2cd2d632-cc9e-4057-90ef-5f34a3956e28
Evest
4.3 ดี
250 0
MT5 WebTrader
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
caac3ddc-24bd-4212-a47c-cb785cfef2c5
eXcentral
1.0 แย่
250 0
MT4
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
3b5172d5-4404-4cb1-a6a5-51116fd2ad16
HTML Comment Box is loading comments...