โบรกเกอร์ Forex ในอินเดีย | Forex Brokers in India

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในอินเดียเรียงตามกฎข้อบังคับและการให้คะแนนของผู้ใช้เงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดที่มีบัญชีเซ็นต์และประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ เรทติ้งของลูกค้าจริง คะแนนจากผู้กำกับดูแล เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ บัญชีอิสลาม (สว็อปฟรี) คลาสของทรัพย์สิน aa5f64e1-c174-4d99-aed1-ff92a93d61d7
Eightcap
(2)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
0a22a80d-c5a4-444e-af10-c77eb962ab1b
Errante
5.0 ยอดเยี่ยม
50 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
1fa5ce3a-3d9b-431e-9a50-43b78c9c3fa1
FP Markets
(30)
4.6 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
56d14ffb-0672-49a2-8ee2-85393a87dfd7
FxPro
(52)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 200
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
80c6abf6-cc9d-4ebc-9c16-957b3ec1cb6c
FXTrading.com
4.0 ดี
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
da10aee7-2451-4af4-8bce-e8417092b904
GO Markets
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
c30d29cf-47a8-40c7-af6d-06323305ac18
IC Markets
(378)
4.7 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
6f22d22f-9138-4724-a856-eac0473c01f1
INFINOX
5.0 ยอดเยี่ยม
1 1000
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
69fca4dc-f441-4d9e-8523-0e80cd313ef6
Pepperstone
(94)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 200
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
37935d2d-51f5-4ea9-ac66-1d2c3cc805ed
Tickmill
(153)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +2 More
d7eca2a1-6584-4664-a2e4-123d2264c002
Titan FX
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
200 500
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
c80066d8-c5f4-4f6c-85d4-02a7875f462b
TMGM
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
32b9ef88-d8a5-47fa-8ad3-1879e6b5d252
Vantage Markets
(5)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
f883482b-d520-471b-ab69-73d6c49b1a1e
VT Markets
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน โลหะ +2 More
d624166e-a539-4ada-a233-1d86b4e98b45
XM (xm.com)
(158)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
5 1000
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
560b0552-c108-43de-8db8-7d37517b6b37
360 Capital
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
d9b1fcdb-2e2d-4e64-8f72-ac1b6bafeb67
4xhub
4.0 ดี
a79bd43f-d4aa-4b8e-9e15-ead2a2914fd9
ACDEX
4.0 ดี
0f9c26c9-e05b-4179-a8ab-ac26fb854272
ACY
4.0 ดี
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
632b8a01-9057-4ff2-918f-efc650f14f8d
Admirals (Admiral Markets)
(4)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
4dcf0553-cd1c-42c1-ad2a-eab4cb44a09c
Advanced Markets FX
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
a3a0e9a4-b2c2-4ad7-b39c-8cfa20e7ca17
Aetos
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
e8fc9ffd-e9db-49f9-86b0-8d2c5a0fc4c9
Aglobe Investment
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
546900c8-1a16-44b8-8649-401b80a86a29
Amana Capital
5.0 ยอดเยี่ยม
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
1faeb22c-12a0-4767-b46a-847eb20feecb
ATC Brokers
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
244e2e26-333c-4717-a1b9-2f469415628c
AvaTrade
(27)
4.2 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 400
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
2ad56260-0a91-4ca5-94cc-f99be2f12150
Axi
(31)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +3 More
111fd18f-733e-49b9-8db9-2a5e43df84d0
Axim Trade
4.0 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
6ced4081-7d86-47a6-9e1a-baa49b768ad9
Axion Trade
4.0 ดี
52f0534f-8850-47b1-a27a-bffe159a5398
Axiory
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 777
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
936e7304-4a35-42c4-9342-9730df4cc3ef
Baxia
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
f152338b-2e3b-466c-9550-140a08ed7f33
BDSwiss
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 1000
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
5101cca2-5228-4c23-b751-04cd6d689547
Blueberry Markets
4.0 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
44e6b367-f0b2-4879-b4bc-a790cc27dbfe
Capex
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
b3de9f84-92d2-4a39-bd55-01a6aebcc5d0
Chamber FX
4.0 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
fb117dde-82df-4338-994b-ab009bb7099a
Charter Prime
4.0 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
a7d0a58e-0e19-4b69-a77b-ca66325bd2b7
CKB Markets
4.0 ดี
47d4a486-9e82-45a0-832a-5ec3ca344d9b
CLSA Premium
4.0 ดี
1bfb2be5-3ff1-4644-b759-58fa2ce6cf65
CM Trading
3.0 ปานกลาง
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
1cdd29c7-42b8-4842-aae8-715c8264e69b
CMC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
19c975d5-0f25-444a-9a6a-70a385c64327
Core Spreads
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
a2a70d57-574a-4e30-b5e1-69fb8aeac519
Decode Capital
4.0 ดี
59e5a07d-fa9c-4375-bf8a-bfaa805d389b
Dollars Markets
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
972c6d73-115a-408d-b27f-a8af0afcc44a
Doo Prime
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
b8f3a36f-f8cf-4a84-a165-6c559201c752
Doto
5.0 ยอดเยี่ยม
0736b1e8-0c47-46aa-8b99-f12094f418e4
DV Markets
4.0 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
5b6b3251-bd91-4754-860f-8a6345276d74
eToro
5.0 ยอดเยี่ยม
1 30
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
470269e0-4eff-4f2d-8451-6932b25f40a6
EverestCM
(1)
1.0 แย่
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
6826bc80-69a7-4a03-a044-82a9264785ea
everfx
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
50022067-a299-4cf9-8a31-bbff73812590
EverFX
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
639605f9-e012-4ff1-9e3d-8df412b653a8
HTML Comment Box is loading comments...