โบรกเกอร์ Forex ในอินเดีย | Forex Brokers in India

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในอินเดียเรียงตามกฎข้อบังคับและการให้คะแนนของผู้ใช้เงินฝากขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดที่มีบัญชีเซ็นต์และประเภทสินทรัพย์
โบรกเกอร์ เรทติ้งของลูกค้าจริง คะแนนจากผู้กำกับดูแล เงินฝากขั้นต่ำ เลเวอเรจสูงสุด บัญชีเซนต์ บัญชีอิสลาม (สว็อปฟรี) คลาสของทรัพย์สิน 03fc44b0-8f2a-4619-a909-f071e0cb7bbb
Errante
5.0 ยอดเยี่ยม
50 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
d9570761-68fa-4497-a7ad-70cc587d3569
EverestCM
(1)
5.0 ยอดเยี่ยม
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
bfdad027-c59a-4960-8783-6d529892612e
FxPro
(47)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 200
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
9441e89f-310f-4b1f-a94e-1a96203f0150
GO Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
517ef4cb-ff7b-427e-80fe-a85cc34d736d
IC Markets
(336)
4.7 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +3 More
08996bf5-8f7a-46e2-9aa9-c0376a15f283
Pepperstone
(88)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
200 200
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +2 More
ba89b74f-51af-4e82-b96f-642f31d0020d
Tickmill
(139)
4.8 ยอดเยี่ยม
5.0 ยอดเยี่ยม
100 500
ฟอเร็กซ์ โลหะ
ee5ce852-7593-44b6-9808-f7670687f45f
TMGM
4.0 ดี
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
dec07536-f3f2-4772-a0eb-390cd662238e
Vantage Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
200 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
3e0e3cc4-e982-4ae7-be8c-b33e84689597
XM (xm.com)
(138)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
5 888
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
806525a0-54c1-43e0-a003-b3be06965352
360 Capital
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
d2b2f0e2-4a37-49d9-8890-d19b47e1a34b
4xhub
4.0 ดี
eba8816e-748a-4c53-b873-330e59038945
ACDEX
4.0 ดี
2aa647c1-a1b9-4351-b4f7-002d46d2148b
ACY
4.0 ดี
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
23210e2b-65da-4101-a616-f2ccd345c8df
Admirals (Admiral Markets)
(1)
4.0 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
240f4cb4-dca8-43ee-ae0a-653476cf1bba
Advanced Markets FX
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
41d9b65f-942f-41a7-b13d-9cfa9216c522
Aetos
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
e430974f-f82f-4426-a4d6-c5f4b769ed75
Aglobe Investment
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
3bd9fad5-1e0c-43b7-a2a8-e2fd5f30f3ad
Amana Capital
5.0 ยอดเยี่ยม
50 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
907b76b0-a862-4d90-81f3-91715ca5e10c
ATC Brokers
5.0 ยอดเยี่ยม
0 0
ฟอเร็กซ์ น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
a822fe01-6f94-4f61-81cb-c54302b5c152
AvaTrade
(26)
4.3 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
100 400
ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน +4 More
992e4104-13f7-465f-b618-317312b44ead
Axi
(30)
4.4 ดี
5.0 ยอดเยี่ยม
0 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
3e8819ef-1ff5-4940-b8ae-944592fb4756
Axim Trade
4.0 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
7e090ed4-f59a-4eb7-abf9-9089437bb404
Axion Trade
4.0 ดี
dfaae44f-1e01-4828-ac9c-7e0ec929814b
Axiory
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
10 777
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ
b915f07a-068c-4b0e-881c-91ce11e62707
Baxia
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
df0475a7-954d-4c55-bd53-1f46b4213137
BDSwiss
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
100 500
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ffd6c8cb-924f-4deb-9331-8b55144a87ba
Blueberry Markets
4.0 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
ba0bff33-5311-47a9-aa5b-8a1ae1e31b08
Capex
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
5796db4b-ec1a-4f3f-a00d-bef79f43f039
Chamber FX
4.0 ดี
250 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
78a836bc-8154-4ca6-9d58-c397b0746827
Charter Prime
4.0 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
388f9212-b647-4462-bc98-667c5d40ab11
CKB Markets
4.0 ดี
d8557747-fcac-4730-b989-dba448a058af
CLSA Premium
4.0 ดี
36ad2cc5-7c03-4a5e-bc43-73c6be576d9e
CM Trading
3.0 ปานกลาง
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
18d206ed-fd80-4b3b-b055-a85597b1a2e4
CMC Markets
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
76c331ba-a94a-43d4-a823-86e4d3446824
Core Spreads
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
c57b579f-a921-45fe-afba-61db0abf4bf9
Decode Capital
4.0 ดี
2248d809-b506-4847-94ed-8cc4dc447f63
Dollars Markets
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
bce8079a-18a4-4d1f-b1ff-ff42bbcae6ca
Doto
5.0 ยอดเยี่ยม
b11be407-79b1-4341-aa68-159c507aca13
DV Markets
4.0 ดี
1 0
ฟอเร็กซ์ ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถผลิตได้ (กาแฟ น้ำตาล...)
7bbfe32a-f5d0-40e9-af19-405e947697f7
Eightcap
4.0 ดี
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
5c4395fc-b3d7-4015-8b85-6cd382fc4490
everfx
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
330db4da-2fee-4f7f-85bb-c429bb3f3295
EverFX
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
a6ffc671-33fa-4f7f-bd30-d11dc9f1c1ec
Evest
3.0 ปานกลาง
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
9b2aaac2-c964-4c0d-b542-05d2efffcf4e
eXcentral
5.0 ยอดเยี่ยม
250 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
2c056085-7168-43cd-bbc0-1a0419404328
Exclusive Markets
2.0 ต่ำกว่าปานกลาง
f2f77ef1-ca04-4d0b-a5c2-d31d67d9765d
Exness
(20)
4.8 ยอดเยี่ยม
3.0 ปานกลาง
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ
09a2d9bd-3b98-4c2a-af1d-92abc0eb7ed4
FBK Markets
3.0 ปานกลาง
1cc09bc5-06cf-44fe-b98e-524f86b474ae
FBS
5.0 ยอดเยี่ยม
1 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล โลหะ +1 More
968df4d3-2887-419e-8041-47d1568110e8
Finexo
5.0 ยอดเยี่ยม
100 0
ฟอเร็กซ์ หุ้น/หุ้นทุน ดัชนี พันธบัตร น้ำมัน/พลังงาน สกุลเงินดิจิทัล +2 More
e47e121d-eecd-48e8-9c3f-c4b37c84642d
HTML Comment Box is loading comments...