Bạn phải nhập một số hợp lệ
 
Bạn phải nhập một số hợp lệ

Pip là gì

Pip là gì

Trong ngoại hối, Pip có ý nghĩa là sự thay đổi giá nhỏ nhất có thể của một cặp tiền tệ, ngoại trừ phần nhỏ của một pip hay còn gọi là 'pipettes'.

Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, 1 pip là 0,0001; đối với các cặp tiền tệ chứa đồng Yên Nhật như USD/JPY thì 1 pip là 0,01. Khi giao dịch kim loại, 1 pip đối với Vàng và Bạc là 0,01.

Khi EUR/USD tăng từ 1,0925 lên 1,0926, mức thay đổi là 1 pip. Với định giá 5 chữ số, nếu EUR/USD tăng từ 1,09255 lên 1,09260 thì mức dịch chuyển là nửa pip.