Nhà môi giới ngoại hối Thụy Sĩ | Swiss Forex Brokers

Nhà môi giới ngoại hối Thụy Sĩ, các nhà môi giới tốt nhất được sắp xếp theo xếp hạng quy định và mức độ phổ biến, các nền tảng giao dịch có sẵn, với tài khoản PAMM và mô hình thực hiện.
nhà môi giới Xếp hạng cơ quan điều tiết Độ phổ biến Nền tảng giao dịch Bảo vệ tài khoản âm MAMM/PAMM Bảo hiểm ký quỹ bắt buộc Được phép lướt sóng Loại tiền của tài khoản Mô hình khớp lệnh 3afdf288-cfba-410e-8504-4f28f7e8fb14
Errante
5,0 Tuyệt vời
3,0 Trung bình
MT4 MT5
EUR USD
MM
270b232b-78e7-478b-9e2a-3c539582a95d
FxPro
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4 WebTrader cTrader MT5
AUD CHF EUR GBP JPY PLN +2 More
NDD
37777d80-4097-45a9-bab4-263e1c789bd7
IC Markets
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
cTrader WebTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
ECN ECN/STP STP
93a063aa-403d-497b-b3dc-a1c95e68f9f2
IFC Markets
5,0 Tuyệt vời
4,2 Tốt
MT4 MT5
EUR JPY USD BTC ETH
STP DMA
eef76d4b-f322-4d0d-9efc-8683f24cb23a
Pepperstone
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
cTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
ECN/STP NDD
cfcb4328-5782-491a-b8f1-15243743e72f
Tickmill
5,0 Tuyệt vời
4,7 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN USD
STP STP DMA NDD
8bec9159-4f3a-451f-b204-22c7ecc21e7f
XM (xm.com)
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP HUF JPY +5 More
MM
68f0dae0-b599-479d-b484-0a59e4c355ae
GO Markets
5,0 Tuyệt vời
3,2 Trung bình
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP SGD +3 More
ECN/STP
121213e0-b1e9-4b7d-b6e2-d284f2ae33e5
LegacyFX
5,0 Tuyệt vời
4,2 Tốt
MT5 WebTrader
EUR GBP USD
STP
cd2862b1-7dd7-451b-aca1-7c9c70256f35
Vantage Markets
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD EUR GBP JPY NZD +3 More
ECN
29828b81-e2b0-4635-a1c9-21aa578fdd79
TMGM
4,0 Tốt
3,5 Tốt
MT4 WebTrader
AUD CAD EUR GBP NZD USD
ECN
b1acc54c-f0fe-4995-a64f-ad7e750abb10
Axi
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
MT4 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +5 More
STP
4c9bf520-40a7-489a-8587-30d904fbca9e
FP Markets
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +3 More
ECN/STP
f26935b6-f18c-4bcb-a075-0bc3234d63fc
FxPrimus
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
cTrader MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN SGD USD ZAR
STP
8299f300-9c37-4bcc-84fe-76b31f59439c
FXTM (Forextime)
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
MT4 WebTrader MT5
EUR GBP USD NGN
MM ECN
0b57de07-c6db-468d-b950-d6b5d17feeff
InstaForex
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
MT4 MT5
EUR RUB USD
MM
d1d065f7-ab80-433b-bf98-c12dd19275de
LiteFinance
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4 MT5 Proprietary
CHF EUR RUB USD
MM ECN
b298e4b7-b473-40c5-acba-ac0992b87dec
Markets.com
5,0 Tuyệt vời
3,6 Tốt
MT4 WebTrader
AUD CAD EUR GBP JPY PLN +1 More
MM
bd1dad79-6b49-45a3-8505-daac6873c353
NAGA
5,0 Tuyệt vời
3,5 Tốt
MT4
EUR GBP PLN USD BTC ETH
ECN/STP
fc676ddb-ec4a-4179-98a8-b1324aa2e9e6
Orbex
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
MT4
EUR GBP PLN USD
NDD
059792f9-e354-4a02-8fcd-840a4be26f37
RoboForex
5,0 Tuyệt vời
4,7 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader cTrader Proprietary
EUR GLD USD CZK CNY
ECN MM STP
504a7ff9-e622-4ad8-8f03-b673aa6af0df
ThinkMarkets
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
MT4 MT5 Proprietary
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
ECN/STP
3245cd3a-ce42-467f-a533-7905aceb3cce
Windsor Brokers
5,0 Tuyệt vời
3,1 Trung bình
MT4 WebTrader
EUR GBP USD
MM
d0b9b56c-5260-449d-9977-086932403a7c
ActivTrades
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
MT4 MT5
2464433c-b8e5-4123-9716-fee912d48679
Admirals (Admiral Markets)
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
MT4 WebTrader MT5
AUD CHF EUR GBP HUF PLN +8 More
MM
38bec67d-7afd-4fb9-99fc-51a97afadfd5
ADSS
5,0 Tuyệt vời
3,5 Tốt
MT4
36b29a0c-a011-4315-8b91-264f8cd81861
Advanced Markets FX
5,0 Tuyệt vời
2,6 Trung bình
MT4 MT5
248248a9-2a35-46b2-be1d-fa904303e198
Alvexo
5,0 Tuyệt vời
2,9 Trung bình
MT4
50c927da-7976-4a47-85a2-9b8ded4ccb26
Amana Capital
5,0 Tuyệt vời
2,6 Trung bình
MT4 MT5
7ddc1013-6f2e-4cc7-98d2-32283d48e9bd
AMP Global
5,0 Tuyệt vời
3,3 Trung bình
MT5
3df20225-0107-410e-bf6a-a9924fd9c0f7
AvaTrade
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
MT4 MT5
AUD EUR GBP JPY USD
MM
0bf0e275-3d52-46bc-95de-a8091cacf94e
Axia Investments
5,0 Tuyệt vời
3,8 Tốt
MT5 WebTrader
20695b93-c995-46c1-a2df-96b0d58a6bba
Capital.com
5,0 Tuyệt vời
3,5 Tốt
WebTrader
20f8a6a8-a362-4cd9-bd2d-c20baadb8622
CFI Financial
5,0 Tuyệt vời
3,4 Trung bình
cTrader MT5
17125644-02b5-43e2-9e0e-c7199f450840
City Index
5,0 Tuyệt vời
3,8 Tốt
MT4 WebTrader
c0151fff-1137-4d77-ac34-3f811a14ba13
CMC Markets
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4 WebTrader
6cc13704-d718-4bcf-8d2c-f98b4e7c1126
Colmex Pro
5,0 Tuyệt vời
2,5 Trung bình
MT4 WebTrader
a187cc41-0ba6-43f5-a568-e44626610546
Darwinex
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
MT4 MT5
b051cb6d-275d-4a3d-b219-dba47248db94
EasyMarkets
5,0 Tuyệt vời
4,2 Tốt
MT4
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +12 More
MM
4bf81f1f-9c63-4cfa-9685-25afd06a2801
Equiti
5,0 Tuyệt vời
3,3 Trung bình
MT4 WebTrader
a711da25-9e0f-4397-94a5-4f8bd4bd4982
ETX Capital
5,0 Tuyệt vời
3,2 Trung bình
MT4
8ca22e5e-ef27-41b4-8a6a-95b0fa674fac
FBS
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
MT4 MT5
fb5c1ad0-9f9b-4ab2-9aaa-b6fed62599b6
Fondex
5,0 Tuyệt vời
3,8 Tốt
cTrader
f2812b04-1522-4b39-a5c3-45ec629c1edb
Forex.com
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
MT4
USD
MM
735ea534-a79e-44bd-85ac-3441413375a0
ForexTB
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
MT4
a7e8c152-3cc0-43ab-9c5c-18505bfb4897
ForTrade
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
MT4 WebTrader
e5d4b10b-84a2-4468-b43a-615d34f76a77
FVP Trade
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
MT4
99aea228-8aec-4fe8-84b6-7d2fb07ced28
FXCC
5,0 Tuyệt vời
3,4 Trung bình
MT4
4c7a4ec9-a0c7-4896-966c-56c0b9d17580
FXOpen
5,0 Tuyệt vời
3,4 Trung bình
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP GLD JPY +7 More
ECN/STP
649be4ff-1998-4165-8a8d-6722c3046d37
FXOpen UK
5,0 Tuyệt vời
1,6 Dưới trung bình
MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP USD
ECN STP
450a84b7-84e7-46ae-ba6f-f9de96599372
HTML Comment Box is loading comments...