Nhà môi giới ngoại hối New Zealand | NZ Forex Brokers

Nhà môi giới ngoại hốii NZ, các nhà môi giới tốt nhất ở New Zealand, được sắp xếp theo giá và xếp hạng của người dùng, các nền tảng giao dịch có sẵn, tiền tệ tài khoản và các loại tài sản.
nhà môi giới Đánh giá khách hàng thực tế Xếp hạng về giá Nền tảng giao dịch Bảo vệ tài khoản âm Loại tiền của tài khoản Các nhóm tài sản 3f36fce9-c25e-44a7-934d-66aa03891dc8
IC Markets
(378)
4,7 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
cTrader WebTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +3 More
98429f83-d9a4-4488-98ff-20b3e7008127
Tickmill
(153)
4,8 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +2 More
af2802ee-fcb7-48ec-98e1-26079df8ce96
FP Markets
(30)
4,6 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +3 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Tiền điện tử Kim loại +2 More
f3cfe5fe-8932-4e6d-bbb4-880f1f6de2b0
Eightcap
(2)
5,0 Tuyệt vời
4,8 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD EUR GBP NZD SGD +1 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
ed81c74c-67dd-479c-9def-d217c17f1bf1
XM (xm.com)
(158)
4,4 Tốt
4,8 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP HUF JPY +5 More
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
d4ab505c-c44c-4db8-89e5-0a34c99fb4a9
Pepperstone
(94)
4,3 Tốt
4,5 Tuyệt vời
cTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
7e2fe7a3-404f-42c4-a752-756e3dd39b3a
FxPro
(52)
4,4 Tốt
4,5 Tuyệt vời
MT4 WebTrader cTrader MT5 Proprietary
AUD CHF EUR GBP JPY PLN +2 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
ad915ef1-9dd0-48a6-8dcb-e046fd957244
Vantage Markets
(5)
4,2 Tốt
5,0 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD EUR GBP JPY NZD +3 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
13e30d18-0324-4a24-bb8c-f7159407dd3b
RoboForex
(102)
4,6 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader cTrader Proprietary
EUR GLD USD CZK CNY
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
85003469-9116-434f-b858-2d992512c899
ThinkMarkets
(28)
4,6 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
MT4 MT5 Proprietary
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +4 More
97491a14-d284-4be7-98e9-858f32999732
Global Prime
(23)
4,7 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
MT4
AUD CAD EUR GBP SGD USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại
0462d9ff-18c7-4f69-8a5f-fe551b584bcc
Tradeview Markets
(12)
4,8 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
cTrader MT4 WebTrader Proprietary MT5
EUR GBP JPY USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại +1 More
349108cf-ecc6-4fe9-9740-8aef856a7744
Admirals (Admiral Markets)
(4)
4,8 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
MT4 WebTrader MT5
AUD CHF EUR GBP HUF PLN +8 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
aee2f302-0756-4a3f-be9e-5f70bb04cd69
ZuluTrade
(1)
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
Proprietary
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử
3f3e2019-971f-4f3a-bd2d-5189aa877d94
HFM
(67)
4,1 Tốt
4,5 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
EUR JPY USD ZAR NGN
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
36731a20-6e32-4ef1-aaab-4b37b5c6eb11
FXTM (Forextime)
(42)
4,5 Tuyệt vời
4,6 Tuyệt vời
MT4 WebTrader MT5
EUR GBP USD NGN
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
7b6b977b-6b5d-4878-bd9a-a3ab8443a4dc
FXOpen
(38)
4,1 Tốt
5,0 Tuyệt vời
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP GLD JPY +6 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
732cff7f-d4dc-4ed6-9087-300eb78e11f1
Axi
(31)
4,3 Tốt
5,0 Tuyệt vời
MT4 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +5 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
2bee75c5-947a-4a51-bd82-0638d617a827
IG (ig.com)
(4)
4,5 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
MT4
USD
Ngoại Hối
d24e49c6-9a78-4762-ae30-50504f8258a3
HTML Comment Box is loading comments...