Nhà môi giới ngoại hối Nam Phi | Best Brokers South Africa

Các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất ở Nam Phi, được sắp xếp theo xếp hạng của người dùng và mức độ phổ biến, với số tiền gửi tối thiểu, đòn bẩy tối đa, nền tảng và tài khoản cent.
nhà môi giới Xếp hạng cơ quan điều tiết Độ phổ biến Khoản đặt cọc tối thiểu Mức đòn bẩy tối đa Nền tảng giao dịch Tài khoản Cent Được phép lướt sóng Mô hình khớp lệnh Các nhóm tài sản 9a863dbe-4221-45a0-9661-74410a230498
Errante
5,0 Tuyệt vời
3,0 Trung bình
50 500
MT4 MT5
MM
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
69ace04f-002c-403f-aa1e-81b03c1dfb0c
FxPro
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
100 200
MT4 WebTrader cTrader MT5 Proprietary
NDD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
89ae37f0-df52-46bb-80a4-ff8f35e991c2
GO Markets
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
200 500
MT4 MT5 WebTrader
ECN/STP
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
9e4f9a99-8c92-47f4-b000-df3b72e9fa25
IC Markets
5,0 Tuyệt vời
5,0 Tuyệt vời
200 500
cTrader WebTrader MT4 MT5
ECN ECN/STP STP
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +3 More
74e79ca7-8d1b-409c-8321-1f2a51319e88
Pepperstone
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
200 200
cTrader MT4 MT5
ECN/STP NDD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
b4babc71-82cc-4c7e-b1c2-700363fed1ff
Tickmill
5,0 Tuyệt vời
4,7 Tuyệt vời
100 500
MT4 MT5 WebTrader
STP STP DMA NDD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +2 More
3b263982-dc0b-413e-b741-ec588cbf46b5
XM (xm.com)
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
5 888
MT4 MT5 WebTrader
MM
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
adf2d64e-bc7c-4fa6-8689-ed4f07ff09e9
Eightcap
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
100 500
MT4 MT5
MM
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
fe042a0c-9b1e-4716-83b6-cff07484b616
Infinox
5,0 Tuyệt vời
4,3 Tốt
1 1000
MT4 MT5 WebTrader
STP ECN
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
5c6a2eae-2b01-425d-9c00-af6a18801f8e
Titan FX
2,0 Dưới trung bình
3,8 Tốt
200 500
MT4 MT5 WebTrader
ECN STP
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
97c97570-4ee3-48a7-8518-83cbfd51e682
EverestCM
2,0 Dưới trung bình
3,0 Trung bình
100 500
MT4 MT5 WebTrader
NDD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
36dc1057-2fa0-4364-9af3-aaf4173086bc
FXCentrum
2,0 Dưới trung bình
3,4 Trung bình
10 1000
MT5 Proprietary
STP
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
80c90bf6-a615-4ea9-bbe6-1ce7c496ba2c
Axi
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
0 500
MT4 WebTrader
STP
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
409a21f1-d555-4d6c-88d4-2d426d66fde6
FXDD Trading
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
0 500
WebTrader MT4 MT5
MM ECN/STP
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
4093ddb0-594b-49bb-aa51-731ce799d280
FXTM (Forextime)
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
10 2000
MT4 WebTrader MT5
MM ECN
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
a7253ddd-8d7d-450d-be8e-58cd7d99b4e9
Markets.com
5,0 Tuyệt vời
3,8 Tốt
100 200
MT4 WebTrader
MM
Ngoại Hối Các chỉ số
6bef4425-f748-4265-9b99-f26477361eff
Orbex
5,0 Tuyệt vời
3,9 Tốt
200 500
MT4
NDD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
07eb58e6-d699-4628-b0db-95c61789d6cc
RoboForex
5,0 Tuyệt vời
4,7 Tuyệt vời
0 1000
MT4 MT5 WebTrader cTrader Proprietary
ECN MM STP
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
3a908252-6e7f-4790-bb72-0e3da32a6efc
ThinkMarkets
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
0 0
MT4 MT5 Proprietary
MM NDD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +4 More
03b2fda4-73dc-4a32-8319-9027c99640fb
Windsor Brokers
5,0 Tuyệt vời
3,2 Trung bình
100 500
MT4 WebTrader
MM
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
900e5fd8-fd3e-454e-8f81-8352a27e7c47
ActivTrades
5,0 Tuyệt vời
4,2 Tốt
250 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
4cd9d273-c087-40da-85b9-777fb583cc10
Alchemy Markets
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
0 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
2e18ce24-d3cf-4d88-a3d4-d7f3384599da
Amana Capital
5,0 Tuyệt vời
1,9 Dưới trung bình
50 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
94ed09fc-9195-4ca3-afd3-e79112773c4a
AvaTrade
5,0 Tuyệt vời
4,4 Tốt
100 400
MT4 MT5
MM
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
9d879c9b-a884-4d8f-bcfb-f8972a10055d
Capex
5,0 Tuyệt vời
2,4 Dưới trung bình
100 0
MT5 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
1546d8ad-37a3-45d5-ad55-70bbb5b97a66
Core Spreads
5,0 Tuyệt vời
3,5 Tốt
1 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
9598a867-864e-40ff-ae3e-c745053d53fc
CPT Markets
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
0 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
f604036b-597f-4926-b6c9-8fc7d5c76bef
Doto
5,0 Tuyệt vời
2,8 Trung bình
cd79a978-9ba5-4ce9-b99b-eda2c5ad739e
eXcentral
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
250 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
ebd4b0fc-c692-4f47-ab5b-8a9990937807
FBS
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
1 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
c6eb5079-5232-4f47-a1bb-ead225f7a70d
Finexo
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
100 0
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
0b239b97-dd43-40ce-8788-53c16c3303ff
FXGM
5,0 Tuyệt vời
2,5 Trung bình
200 0
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
1ee71b9d-76a0-485f-88f0-11984a79d190
HYCM
5,0 Tuyệt vời
3,0 Trung bình
100 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
8db6c1af-f271-41a4-aa7d-da6f1525e5fe
IG (ig.com)
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
250 50
MT4
MM
Ngoại Hối
f90f7415-cd5d-45ef-a361-d40e2a1fac6f
Investous
5,0 Tuyệt vời
2,8 Trung bình
250 0
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
64eec664-de04-46cc-b073-b3e33125f090
One Financial Markets
5,0 Tuyệt vời
1,9 Dưới trung bình
250 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
a17619cf-4bfe-4390-aa3c-6d0c0d7789d4
Plus500
5,0 Tuyệt vời
2,0 Dưới trung bình
100 300
Proprietary
MM
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
d3b8414b-cf10-4830-8adb-dbe47036cb7e
SwissQuote
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
0 0
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
db25ccbf-a73c-4a8b-94a6-5f97710d9373
Trade
5,0 Tuyệt vời
4,0 Tốt
100 0
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại +1 More
9e39dc52-02b7-4539-aada-b3e24859a457
Trade ATF
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
250 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
6a1cea4b-bee0-42f6-bd2c-787c8134e895
Tradeo
5,0 Tuyệt vời
1,0 Kém
200 0
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
76cefda0-5f13-41cb-9503-5a4a4fafa96a
Velocity Trade
5,0 Tuyệt vời
2,5 Trung bình
0 0
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
bd5b9696-b44c-4aec-83b4-b935be1049a4
XTB
5,0 Tuyệt vời
4,5 Tuyệt vời
1 0
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
dbd97c30-27d8-4ec9-b0b7-49f33e32a89b
Global Prime
4,0 Tốt
4,0 Tốt
200 100
MT4
ECN
Ngoại Hối Kim loại
0f7e58c4-d301-4f6f-9b0a-fdb465437695
Onepro
4,0 Tốt
1,0 Kém
7f38c1e2-7c63-43c9-9783-3164f85ef73a
Phillip Capital
4,0 Tốt
1,0 Kém
9403550c-2589-4d5e-98f9-3555e8d9a8a7
Xtrade
4,0 Tốt
2,7 Trung bình
250 0
WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
d36fd594-d7f6-4ab6-a00d-a2908983cbcf
Exness
3,0 Trung bình
1,8 Dưới trung bình
1 0
MT4 MT5 WebTrader
MM
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
e3bbab29-035c-40b1-a390-3d85a5adc7ad
HotForex
3,0 Trung bình
4,3 Tốt
5 1000
MT4 MT5 WebTrader
MM
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại +2 More
ea525022-a310-490c-ba29-885e02465c03
Capital Index
3,0 Trung bình
3,1 Trung bình
100 0
MT4
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
78158e2d-c7e1-472f-b6eb-9d3171222d35
HTML Comment Box is loading comments...