ThinkMarkets
Xếp Hạng của Fxverify
Xếp Hạng của Người Dùng
(1)
Các Mức Tiền Mặt Hoàn Lại
Các khoản giảm giá hoàn tiền mặt được trả theo mỗi giao dịch hoàn tất trừ khi có quy định khác. 1 Lô = 100,000 đơn vị tiền tệ cơ bản được giao dịch.

  Tài khoản Standard ThinkZero Trade Interceptor
Ngoại Hối4,25 $ Mỗi Lô1,50 $ Mỗi Lô1,00 $ Mỗi Lô
Tương lai0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Dầu khí / Năng lượng0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Kim loạiVàng 4,24 $ Mỗi Lô ; Bạc 15,17 $ Mỗi LôVàng 0,50 $ Mỗi Lô; Bạc 2,50 $ Mỗi LôVàng Bạc 3,00 $ Mỗi Lô
Các chỉ số0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Tiền điện tửETHUSD 0,0013 $ Per Lot Per Contract
BTCUSDmini 0,0014 $ Per Lot Per Contract
BTCUSD 0,1397 $ Per Lot Per Contract
BTCGOLDUSD 0,0006 $ Per Lot Per Contract
BCHUSD 0,0053 $ Per Lot Per Contract
DASHUSD 0,0051 $ Per Lot Per Contract
ETHUSD 0,00105 $ Per Lot Per Contract
BTCUSDmini 0,00115 $ Per Lot Per Contract
BTCUSD 0,115 $ Per Lot Per Contract
BTCGOLDUSD 0,0005 $ Per Lot Per Contract
BCHUSD 0,0044 $ Per Lot Per Contract
DASHUSD 0,0042 $ Per Lot Per Contract
Không
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  Tài khoản Standard
Ngoại Hối 4,25 $ Mỗi Lô
Tương lai 0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Dầu khí / Năng lượng 0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Kim loại Vàng 4,24 $ Mỗi Lô ; Bạc 15,17 $ Mỗi Lô
Các chỉ số 0,00212% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Tiền điện tử ETHUSD 0,0013 $ Per Lot Per Contract
BTCUSDmini 0,0014 $ Per Lot Per Contract
BTCUSD 0,1397 $ Per Lot Per Contract
BTCGOLDUSD 0,0006 $ Per Lot Per Contract
BCHUSD 0,0053 $ Per Lot Per Contract
DASHUSD 0,0051 $ Per Lot Per Contract
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  ThinkZero
Ngoại Hối 1,50 $ Mỗi Lô
Tương lai 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Dầu khí / Năng lượng 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Kim loại Vàng 0,50 $ Mỗi Lô; Bạc 2,50 $ Mỗi Lô
Các chỉ số 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Tiền điện tử ETHUSD 0,00105 $ Per Lot Per Contract
BTCUSDmini 0,00115 $ Per Lot Per Contract
BTCUSD 0,115 $ Per Lot Per Contract
BTCGOLDUSD 0,0005 $ Per Lot Per Contract
BCHUSD 0,0044 $ Per Lot Per Contract
DASHUSD 0,0042 $ Per Lot Per Contract
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
  Trade Interceptor
Ngoại Hối 1,00 $ Mỗi Lô
Tương lai 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Dầu khí / Năng lượng 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Kim loại Vàng Bạc 3,00 $ Mỗi Lô
Các chỉ số 0,00175% Của Giá Trị Danh Nghĩa Đồng Đô La Được Giao Dịch**
Các Lựa Chọn Thanh Toán
Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
*Ghi chú
**Giá Trị Danh Nghĩa Được Giao Dịch bằng với tổng giá trị các tài sản được tăng thêm trong một giao dịch.

ThinkMarkets không còn cho phép cư dân Úc mở tài khoản thông qua trang web của chúng tôi.
Hồ Sơ
ThinkMarkets AU is a brokerage firm, fully registered by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence (AFSL) number 424700. They are headquartered in Melbourne, Australia. ThinkMarkets UK is a trading name of TF Global Markets (UK) Ltd which is a wholly-owned subsidiary of TF Global Markets (Aust) Pty Ltd, and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) FRN 629628. Their mission is to facilitate foreign exchange trades in a secure and stable operating environment. They provide industry-leading technology to the international trading community and strive to deliver educational tools and resources that enable traders to further develop their trading skills. ThinkMarkets is committed to upholding the trust and confidence of their clients by adhering to transparency policies and providing unrivalled customer service.
Tên Công Ty TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Think Capital Limited
Năm Thành Lập 2010
Trụ sở chính Châu Úc
Địa Điểm Văn Phòng Châu Úc, Vương quốc Anh
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, USD
Tài khoản nguồn tiền của khách hàng Barclays Bank, Commonwealth Bank
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, tiếng Đức, người Hy Lạp, Indonesia, người Ý, đánh bóng, người Tây Ban Nha, Thái, Tiếng Việt, Séc
Các phương thức cấp tiền Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, GlobalCollect, Neteller, Skrill (Moneybookers), Webmoney
Các Công Cụ Tài Chính Tương lai, Ngoại Hối, Spread Betting
Hỗ trợ 24 giờ Vâng
Các Tài Khoản Riêng Biệt Không
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
Chấp Nhận Khách Hàng Người Mỹ Không
Chấp Nhận Khách Hàng Người Nhật Bản Không
Không có bản thử hết hạn Vâng
API Giao Dịch Vâng
Loại tài khoản

  Tài khoản Standard ThinkZero Trade Interceptor
Hoa hồngKhông7,0 Units Per Lot Per 100K TradedKhông
Mức đòn bẩy tối đa30:1 FCA; 400:1 ASIC
Chênh Lệch Đặc Trưng0,80,00,3
Nền Tảng Di ĐộngMT4 Mobile, MT5 MobileKhông
Sàn giao dịchMT4, MT5, WebTraderMT4, MT5Trade Interceptor
Loại Chênh LệchVariable Spread
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu250500250
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu0,01
Các Mốc Dừng Kế TiếpVâng
Cho Phép Sàng Lọc ThôVâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối XứngVâng-
Các Tài Khoản của Người Hồi GiáoVâng
  Tài khoản Standard
Mức đòn bẩy tối đa 30:1 FCA; 400:1 ASIC
Chênh Lệch Đặc Trưng 0,8
Sàn giao dịch MT4MT5WebTrader
Nền tảng di động MT4 MobileMT5 Mobile
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 250
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Vâng
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
  ThinkZero
Hoa hồng 7,0 Units Per Lot Per 100K Traded
Mức đòn bẩy tối đa 30:1 FCA; 400:1 ASIC
Chênh Lệch Đặc Trưng 0,0
Sàn giao dịch MT4MT5
Nền tảng di động MT4 MobileMT5 Mobile
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 500
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Vâng
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Cho Phép Nghiệp Vụ Đối Xứng Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
  Trade Interceptor
Mức đòn bẩy tối đa 30:1 FCA; 400:1 ASIC
Chênh Lệch Đặc Trưng 0,3
Sàn giao dịch Trade Interceptor
Loại chênh lệch Variable Spread
Khoản đặt cọc tối thiểu 250
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0,01
Các Mốc Dừng Kế Tiếp Vâng
Cho Phép Sàng Lọc Thô Vâng
Các Tài Khoản của Người Hồi Giáo Vâng
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia trong cả 4 hạng mục
Vật giá
5 / 5
Quy định
5 / 5
Độ phổ biến
4 / 5
Xếp hạng của người dùng
4 / 5
Nguồn: fxverify.com > thinkmarkets