Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review

Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
Exchange Link sa Pag-sign up Pangkalahatang marka Regulasyon 24 oras na volume Singil ng Taker Singil ng Maker # Coin # Pair Sinusuportahan ang Fiat Tumatanggap ng mga kliyente galing US Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon Uri ng Asset Organic na buwanang pagbisita 3705d76c-7f3f-4031-9fec-f5eb0838b6e4
Kraken
4.9 Napakahusay
Australia - AU ASIC
Reyno Unido - UK FCA
Hapon - JP FSA
$1.1 Bilyon
54.91%
0.26%
Mga Bayarin
0.16%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 301 Mga Pair sa 895
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +1 More
Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
8,023,753 (99.47%) e6aebdbe-64fe-4319-a107-358ae6bf1056 https://r.kraken.com/MXK3A2 r.kraken.com
Gemini
4.9 Napakahusay
Reyno Unido - UK FCA
Estados Unidos - US NYSDFS
$38.1 Milyon
81.49%
0.40%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 73 Mga Pair sa 107
AUD CAD EUR GBP SGD USD +1 More
Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
6,771,791 (80.15%) 3aa2ac97-3bd1-49fa-8022-26dd8f39ff66 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1 gemini.sjv.io
Crypto.com Exchange
4.7 Napakahusay
Malta - MT MFSA
$4.3 Bilyon
60.46%
0.075%
Mga Bayarin
0.075%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 356 Mga Pair sa 711
AUD CAD EUR GBP SGD USD +1 More
Mga Future Mga Cryptocurrency
4,039,261 (99.29%) 51740bcc-0c13-44a2-9a03-593af7e64fd5 https://crypto.com/exchange
bitFlyer
4.6 Napakahusay
Hapon - JP FSA
Luksemburgo - LU CSSF
Estados Unidos - US NYSDFS
$179.6 Milyon
83.59%
0.15%
Mga Bayarin
0.15%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 6 Mga Pair sa 12
EUR JPY USD
Mga Future Mga Cryptocurrency
2,632,910 (99.95%) 426b604d-14a7-497b-8d1f-44a278691c8c https://bitflyer.com/en-us/
Bitbank
4.5 Napakahusay
Hapon - JP FSA
$29.6 Milyon
30.98%
0.12%
Mga Bayarin
0.02%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 38 Mga Pair sa 52
JPY
Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
3,589,682 (96.71%) e8384269-6ca7-47ce-bd5c-3fbbdea76cac https://bitbank.cc
Bitvavo
4.5 Napakahusay
Olanda - NL DNB
$176.0 Milyon
43.73%
0.15%
Mga Bayarin
0.25%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 302 Mga Pair sa 313
EUR
Mga Cryptocurrency
2,625,542 (99.81%) 5f5c9538-4a1a-4c28-8199-34fda193784d https://bitvavo.com/en
Coincheck
4.5 Napakahusay
Hapon - JP FSA
$66.4 Milyon
51.73%
0.10%
Mga Bayarin
0.05%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 1 Mga Pair sa 1
JPY
Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
1,868,684 (99.30%) 988adafc-0c73-4ac6-8a1f-7f0735b3438d https://coincheck.com/
Bitstamp
4.4 Magaling
Luksemburgo - LU CSSF
$186.8 Milyon
51.54%
0.40%
Mga Bayarin
0.30%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 92 Mga Pair sa 200
EUR GBP USD
Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
779,356 (100.00%) 62d2f4af-9eeb-4be7-9493-2cf7042077f4 https://www.bitstamp.net
CEX.IO
4.4 Magaling
Hibraltar - GI FSC
$4.3 Milyon
139.49%
0.25%
Mga Bayarin
0.15%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 175 Mga Pair sa 448
EUR GBP RUB USD
Mga Share Mga Index Mga Cryptocurrency Mga Bakal Mga ETFs Staking (cryptocurrencies)
954,138 (98.93%) 80193ac3-d257-4889-a45f-ade551a23a79 https://cex.io
Binance Menos 20.00% sa singil
4.3 Magaling
$55.3 Bilyon
52.64%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 402 Mga Pair sa 1611
AUD CAD CHF EUR GBP HUF +35 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga Opsyon na Vanilla Mga ETFs NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
64,252,553 (99.40%) b50d6035-2a5a-4e3c-8739-1491e6155d46 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5 accounts.binance.com
Luno
4.2 Magaling
Australia - AU ASIC
$6.7 Milyon
46.62%
0.75%
Mga Bayarin
0.75%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 5 Mga Pair sa 25
AUD EUR GBP SGD USD ZAR +4 More
Mga Cryptocurrency
1,357,324 (99.93%) 71c635e9-da4c-41f5-b321-5ff858ab367f https://www.luno.com/en/exchange
Bitso
4.2 Magaling
Hibraltar - GI FSC
$16.8 Milyon
6.03%
0.65%
Mga Bayarin
0.50%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 51 Mga Pair sa 90
USD MXN ARS BRL
Mga Cryptocurrency
815,856 (99.91%) 526b90b7-5c05-462d-ba24-3812e9691c47 https://bitso.com
Zaif
4.1 Magaling
Hapon - JP FSA
$1.2 Milyon
116.61%
0.10%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 19 Mga Pair sa 25
JPY
Mga Cryptocurrency
1,110,556 (100.00%) ef887734-7f10-45ad-aed3-9bebd76d3406 https://zaif.jp
Blockchain.com
4.1 Magaling
Reyno Unido - UK FCA
$18,567
17.22%
0.45%
Mga Bayarin
0.40%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 37 Mga Pair sa 80
EUR GBP USD
Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
4,311,237 (99.89%) f9b84b75-d83f-4187-891c-7c6effa3bd64 https://blockchain.com/
Coinbase Exchange
4.0 Magaling
$1.8 Bilyon
32.06%
0.60%
Mga Bayarin
0.40%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 248 Mga Pair sa 401
CAD CHF DKK EUR GBP HUF +24 More
Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens)
6,771,791 (80.15%) 04ae169e-346a-4661-95ae-5726d09e5b65 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
CoinW
4.0 Magaling
$9.6 Bilyon
40.48%
0.20%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 397 Mga Pair sa 485
EUR GBP JPY RUB USD ZAR +10 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs Staking (cryptocurrencies)
14,794,623 (99.96%) 6a3190f2-b043-4b23-ae5a-9cfc9e744703 https://www.coinw.com/
OKX
4.0 Magaling
$20.4 Bilyon
62.18%
0.10%
Mga Bayarin
0.08%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 322 Mga Pair sa 729
JPY RUB SGD USD IDR CNY +10 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
29,226,823 (99.44%) 955ae1ae-5285-4443-8dec-9183969735fd https://www.okx.com/join/9675062
Bybit
4.0 Magaling
$22.8 Bilyon
63.00%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 655 Mga Pair sa 962
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +48 More
Mga Future Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens) Staking (cryptocurrencies)
33,196,743 (99.37%) 5fcd15fa-dd9e-4983-ad6b-68efbbe8f317 http://www.bybit.com/
BitMart
4.0 Magaling
$7.1 Bilyon
56.60%
0.25%
Mga Bayarin
0.25%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 1028 Mga Pair sa 1176
EUR USD
Mga Future Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
12,434,244 (99.97%) ad4d41b3-53d2-4de4-8e09-c3614e492fe9 https://bitmart.com
Biconomy Exchange
4.0 Magaling
$980.0 Milyon
20.15%
Mga Bayarin Mga Bayarin Mga Coin sa 191 Mga Pair sa 197
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +24 More
10,677,350 (96.72%) 65bb8186-2806-4590-a68b-5b0b18aa498d https://www.biconomy.com/
DigiFinex
3.9 Magaling
$19.0 Bilyon
58.65%
0.20%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 469 Mga Pair sa 568
TWD
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs
17,342,481 (93.59%) 1ec5c2fe-d571-4b5d-af3d-03553a1e1365 https://www.digifinex.com/
P2B
3.9 Magaling
$1.7 Bilyon
66.57%
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 145 Mga Pair sa 195
USD
9,311,522 (88.14%) 7a71e207-9823-4bb0-8c97-cb0fde0d5d8f https://p2pb2b.com/
Tapbit
3.9 Magaling
0.06%
Mga Bayarin
0.02%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 354
SGD UGX
6,112,013 (94.51%) 8f85b483-783c-4c0d-984b-3449dd94a7b1 https://www.tapbit.com/
OrangeX
3.9 Magaling
$8.3 Bilyon
53.72%
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 316 Mga Pair sa 421
5,289,909 (99.97%) f9d09bdd-c621-4013-a8b5-f74cb26306f2 https://www.orangex.com/
Bitfinex Menos 6.00% sa singil
3.9 Magaling
Bermuda - BA BMA
Kasakstan - KZ AIFC
$188.7 Milyon
50.29%
0.20%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 187 Mga Pair sa 416
EUR GBP JPY USD CNH
Mga Future Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
891,344 (100.00%) 34cec0db-e32f-452c-ba35-51c555863876 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget
3.8 Magaling
$15.1 Bilyon
58.80%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 837 Mga Pair sa 1153
EUR GBP JPY RUB SGD USD +8 More
28,472,723 (94.81%) 7e242d0f-0357-41fd-8c6e-7995a05057c3 https://www.bitget.com
MEXC
3.8 Magaling
$2.2 Bilyon
39.10%
0.02%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 1582 Mga Pair sa 2000
EUR
10,383,654 (99.70%) c28f74bb-e738-47cf-a220-3589943c570b https://www.mexc.com/
FameEX
3.8 Magaling
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 177
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +35 More
3,832,646 (96.31%) 127cd251-8a4f-4969-bcfe-b5b1f04ca3b7 https://www.fameex.com/en-US/
LATOKEN
3.8 Magaling
$578.9 Milyon
25.54%
0.49%
Mga Bayarin
0.49%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 475 Mga Pair sa 519
EUR GBP SGD USD IDR
6,415,705 (99.38%) 5092a6f2-02f0-4d39-a42b-4f40f12de7bb https://latoken.com/
Azbit
3.8 Magaling
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 115
Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
5,911,668 (95.62%) 42c88aa0-1284-4ac3-9e40-070168a38cbf https://azbit.com/exchange
BingX
3.8 Magaling
$7.9 Bilyon
57.56%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 792 Mga Pair sa 1021
USD IDR THB MYR PHP INR
12,345,521 (99.58%) fd4c9105-94a2-40f3-bdd0-88d9288422a7 https://www.bingx.com/en-us/
Toobit
3.8 Magaling
$15.2 Bilyon
23.90%
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 219 Mga Pair sa 296
EUR GBP JPY USD HKD BRL +3 More
4,500,619 (99.83%) 5c4d3136-173d-4945-97cd-781c65e4f52a https://www.toobit.com/en-US/spot/ETH_USDT
Upbit
3.8 Magaling
$1.6 Bilyon
17.96%
0.25%
Mga Bayarin
0.25%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 199 Mga Pair sa 335
SGD IDR THB KRW
Mga Cryptocurrency
7,039,562 (99.92%) 9c3326a1-2217-4ca3-8389-fdb5e32bb6f5 https://upbit.com/
XT.COM
3.8 Magaling
$3.9 Bilyon
25.59%
0.20%
Mga Bayarin
0.05%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 836 Mga Pair sa 1138
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +28 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs Staking (cryptocurrencies)
8,697,906 (99.97%) d29e2579-e427-4fd3-b570-b3da3689a186 https://www.xt.com/
KuCoin
3.8 Magaling
$2.4 Bilyon
70.17%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 801 Mga Pair sa 1319
AUD CAD CHF DKK EUR GBP +15 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
6,474,028 (99.28%) f9ba6c07-ec43-4a49-af70-764d17e13529 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
KCEX
3.8 Magaling
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 385
3,952,053 (93.78%) 69e3d324-4af0-486e-8f83-cfbdb397ceef https://www.kcex.com/
WhiteBIT
3.8 Magaling
$3.4 Bilyon
62.43%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 265 Mga Pair sa 484
EUR GBP PLN USD BGN CZK +4 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Staking (cryptocurrencies)
17,880,085 (75.47%) 08a6b6db-6c58-4290-81ea-b0eb90654fd5 https://whitebit.com
BTSE
3.7 Magaling
$927.2 Milyon
78.09%
Mga Bayarin Mga Bayarin Mga Coin sa 236 Mga Pair sa 313
AUD CAD EUR GBP JPY SGD +3 More
4,108,034 (96.71%) 25d6f09b-0226-4239-a73e-4c5228188d07 https://www.btse.com/en/home
Gate.io Menos 20.00% sa singil
3.7 Magaling
$4.5 Bilyon
64.59%
0.20%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 1319 Mga Pair sa 2000
AUD CHF EUR GBP SGD USD +2 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs NFT's (Non-fungible tokens)
15,784,576 (90.98%) 9600cc62-1242-4108-b4ab-0530999bd8b5 https://www.gate.io/signup/5679344
Deepcoin
3.7 Magaling
$11.2 Bilyon
50.53%
0.04%
Mga Bayarin
0.02%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 145 Mga Pair sa 187
AUD CAD DKK EUR GBP JPY +10 More
Mga Cryptocurrency NFT's (Non-fungible tokens)
6,324,515 (99.95%) 6d38618e-a616-4e0c-bb94-cd319e7d3473 https://www.deepcoin.com/cmc
Pionex
3.7 Magaling
$4.7 Bilyon
70.22%
0.05%
Mga Bayarin
0.05%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 369 Mga Pair sa 608
EUR
3,156,617 (100.00%) 7ff6e47f-4b4a-4e32-b1ec-8f9dddf5b0a8 https://www.pionex.com/
Bitunix
3.7 Magaling
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 304
USD
4,591,783 (99.99%) be92e931-e88a-40ba-9d48-6ac9a5c4dd02 https://www.bitunix.com
AscendEX (BitMax)
3.7 Magaling
$859.5 Milyon
0.39%
0.10%
Mga Bayarin
0.10%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 447 Mga Pair sa 550
AUD CAD DKK EUR GBP PLN +8 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs
5,311,017 (99.96%) ad971967-75d2-403c-ba37-6f63359269ff https://www.ascendex.com/
Currency.com
3.7 Magaling
Saint Vincent at ang Grenadines - SVG - Non-Regulated
Hibraltar - GI FSC
$447.2 Milyon
167.01%
0.20%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 54 Mga Pair sa 85
EUR GBP RUB USD
Forex Mga Share Mga Index Langis / Enerhiya Mga Cryptocurrency Mga Bakal
114,610 (100.00%) d55e9e93-0a81-46e5-aa5d-6d0779743243 https://currency.com/
HashKey Global
3.6 Magaling
$276.8 Milyon
70.45%
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 29 Mga Pair sa 30
1,461,832 (93.70%) f69cafe4-5aa7-4858-ad60-ad58a6df6ceb https://global.hashkey.com/en-US/
Bitrue
3.6 Magaling
$8.5 Bilyon
59.07%
0.098%
Mga Bayarin
0.098%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 690 Mga Pair sa 1120
AUD CHF EUR GBP SGD USD +2 More
Mga Future Mga Cryptocurrency Mga ETFs Staking (cryptocurrencies)
3,351,747 (99.79%) c86350e9-7600-498b-a839-0d5e7a7c7256 https://www.bitrue.com/
WEEX
3.6 Magaling
$7.4 Bilyon
5.37%
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 368 Mga Pair sa 569
2,848,414 (91.11%) da9733d7-6d9b-4a70-b90d-1b48bd915748 http://www.weex.com/
Hotcoin
3.6 Magaling
$10.3 Bilyon
37.20%
0.20%
Mga Bayarin
0.20%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 466 Mga Pair sa 552
2,637,335 (99.16%) 76d1e996-b7d2-40f3-97c5-1fd82e444785 https://www.hotcoin.com/
PointPay
3.6 Magaling
0.00%
0.00%
Mga Coin sa 119
AUD
2,291,358 (93.94%) c35086e1-64f6-48ea-83e7-dfb252f83744 https://exchange.pointpay.io/
UZX
3.6 Magaling
0.00%
Mga Bayarin
0.00%
Mga Bayarin
Mga Coin sa 145
2,532,035 (99.98%) 6f8e0b0a-4402-496f-af77-24fd5ef48120 https://uzx.com/
HTML Comment Box is loading comments...