Mga Paligsahan sa Pag-trade - Labanan ang iba at manalo ng mga CASH na premyo

Mag-refer ng pang trader at makakakuha ka ng dagdag na bonus na 20% sa lahat ng kanilang mapapanalunan (hindi ibabawas sa kanilang premyo)!

Paglalarawan ng Paligsahan Premyo Mga Kalahok Petsa ng Simula Petsa ng Pagtatapos mgapost Estado Matatapos ang Rehistrasyon Rehistrasyon
Challenge sa Langis
Traders Cup Event 7 ng 18
$3,000 - 20 Mananalo 346 6/12/2023 1:00:00 AM 6/16/2023 1:00:00 PM 1 mga post Naghihintay na magsimula 6/14/2023 1:00:00 AM
Sumali na
Kumpetisyon ng FOREX
Paligsahan sa Sanlinggo 59
$1,000 - 6 Mananalo 206 6/5/2023 1:00:00 AM 6/9/2023 1:00:00 PM 2 mga post Naghihintay na magsimula 6/7/2023 1:00:00 AM
Sumali na
Challenge sa Crypto
Traders Cup Event 6 ng 18
$3,000 - 20 Mananalo 1282 5/29/2023 1:00:00 AM 6/2/2023 1:00:00 PM 1 mga post Nagsimula 5/31/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Kumpetisyon ng EUR/USD
Paligsahan sa Sanlinggo 58
$1,000 - 15 Mananalo 1740 5/22/2023 1:00:00 AM 5/26/2023 1:00:00 PM 59 mga post Natapos 5/24/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Challenge sa GER40
Traders Cup Event 5 ng 18
$3,000 - 20 Mananalo 1282 5/15/2023 1:00:00 AM 5/19/2023 1:00:00 PM 10 mga post Natapos 5/17/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Challenge sa Ginto
Paligsahan sa Sanlinggo 57
$1,000 - 6 Mananalo 2000 5/8/2023 1:00:00 AM 5/12/2023 1:00:00 AM 15 mga post Natapos 5/10/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Challenge sa GBP/USD
Traders Cup Event 4 ng 18
$3,000 - 20 Mananalo 1265 5/1/2023 1:00:00 AM 5/5/2023 1:00:00 PM 2 mga post Natapos 5/3/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Challenge sa mga Index
Paligsahan sa Sanlinggo 56
$1,000 - 15 Mananalo 1716 4/24/2023 1:00:00 AM 4/28/2023 1:00:00 PM 3 mga post Natapos 4/26/2023 1:00:00 AM
Nakasara
Challenge sa Ginto
Traders Cup Event 3 ng 18
$3,000 - 20 Mananalo 1246 4/17/2023 1:00:00 AM 4/21/2023 1:00:00 PM 1 mga post Natapos 4/19/2023 8:00:00 PM
Nakasara
Espesyal sa Q1
Traders Cup Event 2 ng 18
$7,000 - 40 Mananalo 1337 4/3/2023 1:00:00 AM 4/14/2023 1:00:00 PM 1 mga post Natapos 4/9/2023 3:00:00 PM
Nakasara