Mga Paligsahan sa Pag-trade - Labanan ang iba at manalo ng mga CASH na premyo

Mag-refer ng pang trader at makakakuha ka ng dagdag na bonus na 20% sa lahat ng kanilang mapapanalunan (hindi ibabawas sa kanilang premyo)!

Paglalarawan ng Paligsahan Mga kailangan Premyo Mga Kalahok Petsa ng Simula Petsa ng Pagtatapos mgapost Matatapos ang Rehistrasyon Estado Rehistrasyon
MT5 Beat the S&P Challenge
Paligsahan sa Sanlinggo 68
Hindi kailangan ng Live account $1,400 - 8 Mananalo 889 9/25/2023 1:00:00 AM 9/29/2023 1:00:00 PM 0 9/29/2023 1:00:00 AM naka -iskedyul
Sumali na
Challenge sa S&P 500
Traders Cup Event 14 ng 18
Live account (hindi kailangan pondohan) $3,000 - 20 Mananalo 1380 9/18/2023 1:00:00 AM 9/22/2023 1:00:00 PM 4 9/20/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Challenge sa Crypto
Paligsahan sa Sanlinggo 67
Hindi kailangan ng Live account $1,000 - 10 Mananalo 1786 9/18/2023 1:00:00 AM 9/22/2023 1:00:00 PM 3 9/22/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
MT5 Forex Challenge (RAW Majors ONLY)
Paligsahan sa Sanlinggo 66
Hindi kailangan ng Live account $1,400 - 8 Mananalo 2386 9/11/2023 1:00:00 AM 9/15/2023 1:00:00 PM 8 9/15/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Kumpetisyon ng FOREX
Paligsahan sa Sanlinggo 65
Hindi kailangan ng Live account $1,000 - 10 Mananalo 1899 9/4/2023 1:00:00 AM 9/8/2023 1:00:00 PM 17 9/8/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Challenge sa BTC/USD
Traders Cup Event 13 ng 18
Live account (hindi kailangan pondohan) $3,000 - 20 Mananalo 1326 9/4/2023 1:00:00 AM 9/8/2023 1:00:00 PM 5 9/6/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
MT5 Gold Diggers Challenge
Paligsahan sa Sanlinggo 64
Hindi kailangan ng Live account $1,400 - 8 Mananalo 2188 8/28/2023 1:00:00 AM 9/1/2023 1:00:00 PM 19 8/31/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Challenge sa HK50
Traders Cup Event 12 ng 18
Live account (hindi kailangan pondohan) $3,000 - 20 Mananalo 1442 8/21/2023 1:00:00 AM 8/25/2023 1:00:00 PM 6 8/23/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Kumpetisyon ng FOREX
Paligsahan sa Sanlinggo 63
Hindi kailangan ng Live account $1,000 - 6 Mananalo 1866 8/14/2023 1:00:00 AM 8/18/2023 1:00:00 PM 0 8/18/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara
Challenge sa Langis
Traders Cup Event 11 ng 18
Live account (hindi kailangan pondohan) $3,000 - 20 Mananalo 1401 8/7/2023 1:00:00 AM 8/11/2023 1:00:00 PM 17 8/9/2023 1:00:00 AM Natapos
Nakasara