Mga Paligsahan sa Pag-trade - Labanan ang iba at manalo ng mga CASH na premyo

Mag-refer ng pang trader at makakakuha ka ng dagdag na bonus na 20% sa lahat ng kanilang mapapanalunan (hindi ibabawas sa kanilang premyo)!

Paglalarawan ng Paligsahan Premyo Mga Kalahok Petsa ng Simula Petsa ng Pagtatapos Mga Diskusyon Estado Matatapos ang Rehistrasyon Rehistrasyon
IC Markets Lingguhang Trading Contest 27
$2000.00 - 5 Mananalo 2157 8/1/2022 5:00:00 AM 8/12/2022 5:00:00 PM 30 mga post Nagsimula 8/8/2022 5:00:00 PM
Sumali na
Vantage Markets ECN Lingguhang Trading Contest 25
$1500.00 - 6 Mananalo 1815 7/25/2022 5:00:00 AM 7/29/2022 5:00:00 PM 34 mga post Natapos 7/27/2022 5:00:00 PM
Nakasara
IC Markets Lingguhang Trading Contest 24
$1000.00 - 16 Mananalo 1959 7/17/2022 5:00:00 AM 7/24/2022 5:00:00 PM 20 mga post Natapos 7/21/2022 5:00:00 AM
Nakasara
Vantage Markets ECN Lingguhang Trading Contest 23
$1500.00 - 6 Mananalo 1721 7/11/2022 5:00:00 AM 7/15/2022 5:00:00 PM 53 mga post Natapos 7/13/2022 5:00:00 PM
Nakasara
Lingguhang Trading Contest 22
$1000.00 - 7 Mananalo 1746 6/29/2022 5:00:00 PM 7/6/2022 5:00:00 PM 64 mga post Natapos 7/3/2022 5:00:00 PM
Nakasara
Lingguhang Trading Contest 21
$3000.00 - 9 Mananalo 2097 6/22/2022 5:00:00 AM 6/29/2022 5:00:00 PM 58 mga post Natapos 6/26/2022 5:00:00 AM
Nakasara
Lingguhang Paligsahan sa Trading 20 - Cryptocurrencies Lang
$1500.00 - 5 Mananalo 1367 6/13/2022 5:00:00 AM 6/17/2022 4:00:00 PM 53 mga post Natapos 6/15/2022 4:00:00 AM
Nakasara
Lingguhang Trading Contest 19
$1000.00 - 16 Mananalo 1503 6/5/2022 5:00:00 PM 6/10/2022 5:00:00 PM 31 mga post Natapos 6/7/2022 5:00:00 PM
Nakasara
Lingguhang Trading Contest 18
$1500.00 - 5 Mananalo 1507 5/30/2022 5:00:00 PM 6/3/2022 5:00:00 PM 58 mga post Natapos 6/2/2022 5:00:00 PM
Nakasara
Lingguhang Trading Contest 17
$1000.00 - 16 Mananalo 1354 5/24/2022 5:00:00 PM 5/31/2022 5:00:00 PM 28 mga post Natapos 5/26/2022 5:00:00 PM
Nakasara