مسابقات معامله‌گری - با دیگران رقابت کنید و جوایز نقدی برنده شوید

معامله‌گر دیگر را معرفی کنید و به ازای هر مقداری که ببرند، 20% پاداش اضافه دریافت خواهید کرد (این پاداش از جایزه آنها برداشت نمی‌شود)!

توضیحات مسابقه جایزه شرکت کنندگان تاریخ شروع تاریخ پایان انجمن وضعیت اتمام ثبت‌نام ثبت‌نام
27 مسابقه معاملاتی هفتگی IC Markets
$2000.00 - 5 برنده‌ها 2381 10/05/1401 05:00:00 ق.ظ 21/05/1401 05:00:00 ب.ظ 33 پست شروع شده 17/05/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
25 مسابقه معاملاتی هفتگی Vantage Markets ECN
$1500.00 - 6 برنده‌ها 1815 03/05/1401 05:00:00 ق.ظ 07/05/1401 05:00:00 ب.ظ 34 پست پایان یافت 05/05/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
24 مسابقه معاملاتی هفتگی IC Markets
$1000.00 - 16 برنده‌ها 1959 26/04/1401 05:00:00 ق.ظ 02/05/1401 05:00:00 ب.ظ 20 پست پایان یافت 30/04/1401 05:00:00 ق.ظ
بسته
23 مسابقه معاملاتی هفتگی Vantage Markets ECN
$1500.00 - 6 برنده‌ها 1721 20/04/1401 05:00:00 ق.ظ 24/04/1401 05:00:00 ب.ظ 53 پست پایان یافت 22/04/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
22 مسابقه معاملاتی هفتگی
$1000.00 - 7 برنده‌ها 1746 08/04/1401 05:00:00 ب.ظ 15/04/1401 05:00:00 ب.ظ 64 پست پایان یافت 12/04/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
21 مسابقه معاملاتی هفتگی
$3000.00 - 9 برنده‌ها 2097 01/04/1401 05:00:00 ق.ظ 08/04/1401 05:00:00 ب.ظ 58 پست پایان یافت 05/04/1401 05:00:00 ق.ظ
بسته
مسابقه تجارت هفتگی 20 - فقط ارزهای دیجیتال
$1500.00 - 5 برنده‌ها 1367 23/03/1401 05:00:00 ق.ظ 27/03/1401 04:00:00 ب.ظ 53 پست پایان یافت 25/03/1401 04:00:00 ق.ظ
بسته
19 مسابقه معاملاتی هفتگی
$1000.00 - 16 برنده‌ها 1503 15/03/1401 05:00:00 ب.ظ 20/03/1401 05:00:00 ب.ظ 31 پست پایان یافت 17/03/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
18 مسابقه معاملاتی هفتگی
$1500.00 - 5 برنده‌ها 1507 09/03/1401 05:00:00 ب.ظ 13/03/1401 05:00:00 ب.ظ 58 پست پایان یافت 12/03/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته
17 مسابقه معاملاتی هفتگی
$1000.00 - 16 برنده‌ها 1354 03/03/1401 05:00:00 ب.ظ 10/03/1401 05:00:00 ب.ظ 28 پست پایان یافت 05/03/1401 05:00:00 ب.ظ
بسته