مسابقات معامله‌گری - با دیگران رقابت کنید و جوایز نقدی برنده شوید

معامله‌گر دیگر را معرفی کنید و به ازای هر مقداری که ببرند، 20% پاداش اضافه دریافت خواهید کرد (این پاداش از جایزه آنها برداشت نمی‌شود)!

توضیحات مسابقه الزامات جایزه شرکت کنندگان تاریخ شروع تاریخ پایان پست اتمام ثبت‌نام وضعیت ثبت‌نام
Indices Trading Competition
2418 مسابقه هفتگی
بدون نیاز به حساب زنده 2,000$ - 10 برنده‌ها 2489 25/04/1403 01:00:00 ق.ظ 29/04/1403 12:00:00 ب.ظ 0 29/04/1403 01:00:00 ق.ظ شروع شده
اکنون ملحق شوید
Commodities Trading Competition
2417 مسابقه هفتگی
بدون نیاز به حساب زنده 1,000$ - 5 برنده‌ها 2821 18/04/1403 01:00:00 ق.ظ 22/04/1403 12:00:00 ب.ظ 0 22/04/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
My Name is Bond II
Traders Cup چالش 7 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 3,000$ - 10 برنده‌ها 1262 11/04/1403 01:00:00 ق.ظ 15/04/1403 12:00:00 ب.ظ 0 15/04/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
The Midas Touch II
Traders Cup چالش 6 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 3,000$ - 10 برنده‌ها 1308 04/04/1403 01:00:00 ق.ظ 08/04/1403 12:00:00 ب.ظ 0 08/04/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
NASDAQ Stocks Challenge
2416 مسابقه هفتگی
بدون نیاز به حساب زنده 1,000$ - 5 برنده‌ها 2114 28/03/1403 06:30:00 ق.ظ 01/04/1403 01:00:00 ب.ظ 0 01/04/1403 06:30:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
Q1 Special
Traders Cup چالش 5 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 5,000$ - 10 برنده‌ها 1282 21/03/1403 01:00:00 ق.ظ 25/03/1403 12:00:00 ب.ظ 0 25/03/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
چالش کریپتو
2415 مسابقه هفتگی
بدون نیاز به حساب زنده 1,000$ - 5 برنده‌ها 2578 14/03/1403 01:00:00 ق.ظ 18/03/1403 12:00:00 ب.ظ 0 18/03/1403 03:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
The Right Index I
Traders Cup چالش 4 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 3,000$ - 10 برنده‌ها 1191 07/03/1403 01:00:00 ق.ظ 11/03/1403 12:00:00 ب.ظ 0 11/03/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
The Midas Touch I
Traders Cup چالش 3 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 3,000$ - 10 برنده‌ها 1168 31/02/1403 01:00:00 ق.ظ 04/03/1403 12:00:00 ب.ظ 0 04/03/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته
My Name is Bond I
Traders Cup چالش 2 از 21
حساب زنده (بدون نیاز به بودجه) 3,000$ - 10 برنده‌ها 1085 24/02/1403 01:00:00 ق.ظ 28/02/1403 12:00:00 ب.ظ 0 28/02/1403 01:00:00 ق.ظ پایان یافت
بسته