مسابقات معامله‌گری - با دیگران رقابت کنید و جوایز نقدی برنده شوید

معامله‌گر دیگر را معرفی کنید و به ازای هر مقداری که ببرند، 20% پاداش اضافه دریافت خواهید کرد (این پاداش از جایزه آنها برداشت نمی‌شود)!

توضیحات مسابقه جایزه شرکت کنندگان تاریخ شروع تاریخ پایان پست وضعیت اتمام ثبت‌نام ثبت‌نام
چالش نفت
Traders Cup چالش 7 از 18
3,000$ - 20 برنده‌ها 344 22/03/1402 01:00:00 ق.ظ 26/03/1402 01:00:00 ب.ظ 1 پست در حال انتظار برای شروع 24/03/1402 01:00:00 ق.ظ
اکنون ملحق شوید
رقابت فارکس
59 مسابقه هفتگی
1,000$ - 6 برنده‌ها 203 15/03/1402 01:00:00 ق.ظ 19/03/1402 01:00:00 ب.ظ 2 پست در حال انتظار برای شروع 17/03/1402 01:00:00 ق.ظ
اکنون ملحق شوید
چالش کریپتو
Traders Cup چالش 6 از 18
3,000$ - 20 برنده‌ها 1282 08/03/1402 01:00:00 ق.ظ 12/03/1402 01:00:00 ب.ظ 1 پست شروع شده 10/03/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
رقابت EUR/USD
58 مسابقه هفتگی
1,000$ - 15 برنده‌ها 1740 01/03/1402 01:00:00 ق.ظ 05/03/1402 01:00:00 ب.ظ 59 پست پایان یافت 03/03/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
چالش GER40
Traders Cup چالش 5 از 18
3,000$ - 20 برنده‌ها 1282 25/02/1402 01:00:00 ق.ظ 29/02/1402 01:00:00 ب.ظ 10 پست پایان یافت 27/02/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
چالش طلا
57 مسابقه هفتگی
1,000$ - 6 برنده‌ها 2000 18/02/1402 01:00:00 ق.ظ 22/02/1402 01:00:00 ق.ظ 15 پست پایان یافت 20/02/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
چالش GBP/USD
Traders Cup چالش 4 از 18
3,000$ - 20 برنده‌ها 1265 11/02/1402 01:00:00 ق.ظ 15/02/1402 01:00:00 ب.ظ 2 پست پایان یافت 13/02/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
چالش شاخص‌ها
56 مسابقه هفتگی
1,000$ - 15 برنده‌ها 1716 04/02/1402 01:00:00 ق.ظ 08/02/1402 01:00:00 ب.ظ 3 پست پایان یافت 06/02/1402 01:00:00 ق.ظ
بسته
چالش طلا
Traders Cup چالش 3 از 18
3,000$ - 20 برنده‌ها 1246 28/01/1402 01:00:00 ق.ظ 01/02/1402 01:00:00 ب.ظ 1 پست پایان یافت 30/01/1402 08:00:00 ب.ظ
بسته
ویژه فصل 1
Traders Cup چالش 2 از 18
7,000$ - 40 برنده‌ها 1337 14/01/1402 01:00:00 ق.ظ 25/01/1402 01:00:00 ب.ظ 1 پست پایان یافت 20/01/1402 03:00:00 ب.ظ
بسته