لطفاً وارد حساب شوید تا به لینک ارجاع و منابع رهگیری دسترسی یابید
رویه کار
با ارجاع دادن مشتریان به ما توسط لینک ارجاع مخصوص خود، هنگام معاملاتشان و معاملات ارجاع‌شان تا وقتی حساب آنها برقرار است وجه نقد کسب خواهید کرد!
چقدر به من پرداخت می‌شود؟
  • 15% از عایدی‌های استرداد وجه که توسط ارجاع‌های شما ایجاد شده است.
  • 2% از عایدی‌های استرداد وجه که توسط مشتریانی که شخص ارجاعی شما ارجاع می‌دهد ایجاد شده است.
  • 5% از عایدی‌های استرداد وجه برای مشتریان سطح 3.
* بر مبنای نرخ استرداد استاندارد ما