بارگذاری...
جاسازی
 </>
تقویم اقتصادی
تاریخ
زمان
زمان باقی مانده
رویداد
تأثیر
واقعی پیش بینی قبلی
واقعی پیش بینی قبلی

.از تقویم اقتصادی ما استفاده نمایید تا اطمینان حاصل کنید که همواره از رویدادهای اقتصادی مهم پیشِ رو که می‌توانند بر نوسان بازار اثرگذار باشند، باخبر هستید

دولت ها و بخش‌های دیگر در سراسر جهان به طور دائم در حال سنجش و گزارش رشد اقتصادی و داده ها هستند و تقویم
 اقتصادی معتبر یکی از ابزارهای مهم یک تاجر است.

 نوسانات ایجاد شده در یک جفت ارزی مانند EUR / USD پس از اعلام داده‌های مهم اشتغال مانند لیست حقوق غیرکشاورزی ایالات متحده می تواند تغییرات بزرگ و شکاف‌های قیمت را ایجاد کند. اگر قیمت‌ها به طور مثال 50 پیپ فاصله داشته باشد، به این معنی است که در محدوده 50 پیپ نقدینگی وجود ندارد و شما در حال حاضر نمی‌توانید از یک معامله خارج شوید یا وارد یک معامله جدید شوید.

باز بودن معاملات در هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی یا جغرا سیاسی می‌تواند خطرناک باشد. نوسانات زیاد می‌تواند در عرض چند ثانیه از وقایع این چنینی رخ دهد.

قبل از انتشار داده های اقتصادی، تحلیلگران سعی می کنند نتایج را پیش بینی کنند و برآورد بر مبنای تجمعی شکل می‌گیرد. اگر داده ها بسیار مهم باشند و مقدار گزارش شده به طور قابل توجهی متفاوت از برآوردها باشد، نوسانات زیادی ایجاد می‌شود.

بیاموزید که چگونه از تقویم اقتصادی استفاده کنید

در ابتدای معاملات هر هفته، حتماً تقویم اقتصادی رویدادهای تأثیرگذار با تأثیر متوسط و بالا را با استفاده از نماد تأثیرگذاری در کنار نام رویداد بررسی کنید. در رویدادهایی که تأثیر بالا دارند از یک نماد قرمز استفاده می‌شود در حالی که در رویدادهای تأثیر متوسط از یک نماد نارنجی استفاده می‌شود.

مقدار "تأثیر" در تقویم نشان دهنده‌ی احتمال تأثیر آن گزارش بر بازار است. اگر داده های منتشر شده در یک گزارش اقتصادی تفاوت قابل توجهی با آنچه پیش بینی یا انتظار می رود داشته باشد، ممکن است تأثیر آن تحقق یابد. در غیر این صورت اگر داده‌ها مطابق با انتظارات باشد، این گزارش ممکن است تأثیر کمی داشته باشد یا به کل هیچ تاثیری نداشته باشد.

معامله گران به یکی از این دو دلیل رخدادهای اقتصادی آینده را در تقویم بررسی می‌کنند. اولین مورد این است که از داشتن معاملات باز در طی نوسانات احتمالی بالا جلوگیری کنند. دوم این که از این نوسانات برای جستجوی نقاط ورود و خروج خوب در معاملات جدید یا موجود استفاده کنند.

در بیشتر تقویم های اقتصادی فارکس، مقادیر مهم را در زیر مشاهده خواهید کرد.

مقدار ماه گذشته – نتایج ماه گذشته را نشان می‌دهد، که ممکن است بعضی اوقات به دلیل این که ماه قبل تنظیم می‌شود تغییر می‌کند. این سوپرایزی می‌باشد که نوسان را ممکن است ایجاد کند.

پیشبینی یا مقادیر جمعی – پیشبینی بر مبنای یک توافق کلی تحلیل گران اقتصاد را نشان می‌دهد.

مقدار واقعی - مقدار واقعی گزارش را نشان می دهد و اگر تفاوت قابل توجهی با پیش بینی داشته باشد، ممکن است باعث نوسان شود.

تأثیر - میزان تأثیر احتمالی گزارش با یک نماد رنگی در کنار نام رویداد نشان داده می‌شود. قرمز به معنای تأثیر زیاد و نارنجی به معنای تأثیر متوسط است.