ابزار محاسبه ریبیت در فارکس
پیپ
USD
لات‌ها
1
0/1
0/01
معاملات
استرداد وجه
پیپ
700/00$